Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

BMW Group na Mobile World Congress 2018.

Zameranie na zákazníka a jeho potreby je nosným motívom prezentácie nasledujúcich krokov BMW Group na ceste k digitálnemu a inteligentnému prepojeniu medzi vodičom a vozidlom na tohtoročnej výstave Mobile World Congress (MWC), ktorá sa koná v Barcelone od 26. februára do 1. marca.

Výstavy
·
Technológia
·
BMW ConnectedDrive
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(10x, ~125,42 MB)
1. Zhrnutie.

 

Zameranie na zákazníka a jeho potreby je nosným motívom prezentácie nasledujúcich krokov BMW Group na ceste k digitálnemu a inteligentnému prepojeniu medzi vodičom a vozidlom na tohtoročnej výstave Mobile World Congress (MWC), ktorá sa koná v Barcelone od 26. februára do 1. marca.

 

 • Počas roka 2018 bude uvedená ďalšia praktická digitálna služba, ktorá ešte viac uľahčí pohodlné využívanie možností ponúkaných prepojenými technológiami. Technológia BMW Digital Key umožní odomknúť vozidlo BMW pomocou smartfónu. O digitálne kópie kľúča sa navyše môžete podeliť až s piatimi ďalšími používateľmi.

   

 • Celoplošné prepojenie bude v budúcnosti zároveň nevyhnutným predpokladom pre autonómne riadenie. Diváci si budú môcť vo vonkajšej časti stánku BMW Group pozrieť model BMW i3 v akcii v rámci ukážky, ktorej cieľom je dokázať, že autonómne riadenie (úrovne 5) sa už v blízkej budúcnosti stane realitou.

   

 • Predstavený bude aj nový technologický prístup k plnohodnotnému prepojeniu medzi smartfónom a vozidlom. Technológia eSIM už čoskoro umožní zahrnúť vozidlo do existujúcej zmluvy používateľa s telefónnym operátorom, čo umožní zaviesť celé spektrum funkcií.

   

  Poloha BMW Group: Vonkajšia plocha pred halou 5/stánok OA3B. 140.

 

2.BMW Connected na vlastnej koži.

S inteligentným prístupom pre väčšiu flexibilitu.

 

BMW Group v Barcelone predstaví novú funkciu, ktorá posúva integráciu automobilu do digitálneho životného štýlu vodiča BMW ešte o krok ďalej. Zákazníci už dnes majú možnosť pri plánovaní cesty využívať digitálne a personalizované služby zo širokého spektra zdrojov – vrátane smartfónov, aplikácie Google Assistant, zariadení Apple Watch či služby Amazon Alexa – a to ešte než si sadnú do svojho BMW. Vo vnútri vozidla na ne nadväzujú ďalšie možnosti prepojenia v podobe prístupu k e-mailovým kontám (Microsoft 360), integrácie služby Skype for Business či možnosti nahrať cieľovú adresu zo smartfónu priamo do navigačného systému vozidla. Ďalším logickým krokom bude to, že sa zo smartfónov stanú kľúče od automobilov.

 

Technológia BMW Digital Key umožňuje odomknutie a zamknutie vozidla len pomocou smartfónu. Po nastúpení je motor možné naštartovať za pomoci bezdrôtovej nabíjacej podložky. No to nie je všetko – digitálne služby budú slúžiť ako prostriedok na umocnenie personalizácie a flexibility vo všetkých ohľadoch. Technológia Digital Key napríklad vlastníkom vozidiel umožní vybrať až päť ďalších osôb, s ktorými sa chcú o kľúč od svojho automobilu podeliť. Pri prvom uvedení bude technológia Digital Key k dispozícii pre smartfóny prostredníctvom aplikácie BMW Connected a spočiatku ju bude možné využívať na všetkých smartfónoch značky Samsung (s podporou technológie NFC).

 

Technológia BMW Digital Key bude oficiálne uvedená v júli 2018. Do budúcnosti je plánovaná aktualizácia softvéru, ktorá umožní bezdrôtový prenos nových funkcií a digitálnych služieb do vozidla používateľa.

 

3.BMW Personal CoPilot na vlastnej koži.

Prezentácia autonómneho riadenia (úrovne 5) na BMW i3.

 

Prechod od asistencie pri riadení cez plne automatizované riadenie až po autonómne riadenie.

BMW Group v priebehu uplynulých rokov na rôznych podujatiach predvádzala kľúčové aspekty autonómneho riadenia a v tejto tradícii bude pokračovať aj na výstave Mobile World Congress. BMW radu 3 sa už v roku 2006 preháňalo po pretekárskom okruhu v Hockenheime bez vodiča. V roku 2014 automatizovaný prototyp od BMW Group prvýkrát predviedol ostrú športovú jazdu na okruhu Las Vegas Speedway, aby dokázal, že bez zásahu vodiča je možné jazdiť až na samotnej hrane výkonu vozidla. Po tom, čo BMW Group v roku 2014 zakúpila podiel v spoločnosti HERE a od roku 2016 nadviazala spoluprácu so spoločnosťami Intel, Mobileye a ďalšími partnermi, pustila sa do vývoja konceptu BMW iNext pre sériovú výrobu. Nové vozidlo po uvedení v roku 2021 svojím elektrickým, vysoko automatizovaným a plne prepojeným konceptom nepochybne prinesie na trh úplne nové štandardy.

 

Cesta za autonómnym riadením – od úrovne 0 po úroveň 5.

Úroveň 0 označuje automobil, ktorý sa pohybuje bez akejkoľvek formy asistenčných funkcií. Za riadenie nepretržite zodpovedá výlučne vodič.

 

Úroveň 1.

Takto sa označujú vôbec prvé asistenčné systémy vedúce k zvýšeniu bezpečnosti a pohodlia riadenia vďaka funkciám, ako je tempomat napomáhajúci udržiavať stálu rýchlosť jazdy.

 

Úroveň 2 (dnešná).

Asistenčné systémy umožňujú dosiahnuť prvotnú fázu automatizovaného riadenia. Za riadenie vozidla nepretržite zodpovedá vodič.

 

Úroveň 3 (od roku 2021 vďaka konceptu BMW iNext).

Po dosiahnutí úrovne 3 sa vodič o zodpovednosť za riadenie bude môcť podeliť so samotným vozidlom. Vďaka vysokej miere automatizácie jazdy v premávke, ktorá sa pohybuje jedným smerom a je oddelená od protiidúcich vozidiel, sa bude vodič môcť dlhší čas venovať iným činnostiam spojeným s médiami vo vozidle alebo jednoducho oddychovať (vodič nemusí sledovať premávku). Stále však musí byť k dispozícii tak, aby po vyzvaní systémom mohol za primeraný čas (niekoľko sekúnd) opäť prevziať riadenie.

 

Úroveň 4 (od roku 2021 s technickými obmedzeniami v rámci konceptu BMW iNext).

Plne automatizovaná jazda v mestskej premávke a v prípade verzie s rozšírenou funkčnosťou aj v premávke, ktorá sa pohybuje jedným smerom a je oddelená od protiidúcich vozidiel. Počas dlhých ciest môže vodič v prípade potreby spať. Ústredným rozdielom oproti úrovni 3 je podstatne dlhší čas na to, aby vodič opäť prevzal riadenie (nemusí na riadenie myslieť).

 

Úroveň 5 (vývoj technológií súčasne s úrovňami 3 a 4, ktoré by podľa očakávaní mali byť po roku 2020 k dispozícii vo forme pilotných projektov).

Autonómne riadenie. Pasažieri sedia vo vozidle bez akejkoľvek účasti na jeho riadení, pričom nepotrebujú ani vodičské oprávnenie (vodič nemusí byť prítomný). Pokiaľ je vozidlo vybavené pedálmi a volantom, vodič môže na vlastné želanie prevziať riadenie, no nikdy k tomu nebude nútený.

 

Ukážka na výstave MWC v Barcelone 2018.

Ukážka autonómneho riadenia, ktorú BMW Group predvedie v Barcelone na výstave MWC 2018, sa sústredí na budúcu funkčnosť a interakciu s vozidlami úrovní 4 a 5. BMW i3 pôsobivým spôsobom predvedie, ako môže plne automatizovaná technológia riadenia zmeniť budúcu podobu osobnej mobility. V rámci tejto ukážky model BMW i3 (bez kohokoľvek na palube) vyrazí na pokyn cez smartfónovú aplikáciu vyzdvihnúť svojho majiteľa – v tomto prípade návštevníka výstavy. Vozidlo je možné vyslať na vybrané miesto vyzdvihnutia, kde sa majiteľ preukáže pomocou smartfónu, aby získal prístup do vozidla.  Ďalšou identifikačnou funkciou prezentovanou v rámci tejto ukážky je prototyp vonkajšieho displeja, ktorý návštevníka výstavy dokáže pozdraviť po mene. Namiesto použitia smartfónovej aplikácie umožňuje odomknúť dvere vozidla aj dotykom. Pri riadení úrovne 5 sa už nikto z pasažierov vo vozidle nebude musieť priamo starať o riadenie, pričom na vyrazenie na cestu poslúži prototyp zábavného systému na zadnom sedadle. Cieľová adresa sa do vozidla prenesie vopred prostredníctvom smartfónovej aplikácie. Sedadlo vodiča zostáva prázdne. Vzhľadom na zavedené bezpečnostné mechanizmy môže jazda začať, až keď si všetci pasažieri zapnú bezpečnostné pásy.

 

Keďže do plne automatizovaného riadenia už nebude potrebné počas jazdy zasahovať, návštevníci výstavy sa môžu vo vozidle venovať ľubovoľnej činnosti alebo zábavnému systému, pomocou ktorého je možné zadať zastávky na trase. Systém taktiež umožňuje ovládať funkcie vozidla (čo si môžete vyskúšať priamo vo výstavnom stánku prostredníctvom funkcie klaksóna, blikania svetlometov a odomykania/uzamykania dverí). Po dorazení do cieľa návštevník uzamkne vozidlo pomocou vonkajšieho displeja a automobil sa automaticky sám zaparkuje.

 

4.Technológia prepojenia.

Náhľad do budúcnosti: Technológie BMW eSIM a cesta k pripojeniu technológiou 5G.

 

Vďaka vybaveniu vozidiel druhou kartou eSIM ponúka BMW Group cenný náhľad do budúcnosti rozvoja prepojenej jazdy a nových technických možností.

 

Vstavaná karta eSIM, ktorá od roku 2016 patrí do štandardnej výbavy všetkých modelov BMW, už vozidlám umožňuje prepnúť operátora podľa aktuálne dostupnej siete (napr. počas jazdy v inej krajine), aby tak zaručila nepretržitú dostupnosť služieb BMW Connected Drive. Vďaka vylepšeniam kontrolnej jednotky komunikácie a zavedeniu druhej karty eSIM budú zákazníci v budúcnosti schopní využívať výhody ponúkané ich flexibilitou. Táto technológia napríklad umožní prepojiť vozidlo BMW s existujúcou zmluvou používateľa s mobilným operátorom, a automobil tak získa dve aktívne karty SIM na súbežné využívanie.

 

Výhodou zavedenia vozidla do telefónnej zmluvy je, že na prevádzku určitých funkcií bude namiesto mobilného zariadenia možné využívať druhú kartu eSIM. Hovory tak napríklad bude môcť prijímať priamo vozidlo BMW za pomoci karty eSIM a zabudovanej antény, ktorá zaručí bezchybný príjem.

 

Zákazníci si už teraz môžu rezervovať zvýšený objem dát pre integrovaný prístupový bod Wi-Fi priamo vo vozidle BMW – a to jednoducho, priamo z vozidla. Druhá karta im umožní flexibilne využívať nielen tieto dáta, ale aj ďalšie možnosti obsiahnuté v zmluve s operátorom. Inak povedané, karta eSIM bude fungovať ako elektronická alternatíva možnosti využitia viacerých kariet SIM, ktoré už ponúkajú operátori.

 

Príklad budúcej technológie eSIM si návštevníci budú môcť pozrieť v stánku BMW. Prototyp vystavenej karty eSIM bol vyvinutý v spolupráci so spoločnosťami Telekom, AT&T, G&D a Intel. Ďalšie informácie o tejto technológii ponúkajú výstavné stánky našich partnerov.

 

Kooperatívne inteligentné dopravné systémy (C-ITS) môžu napomôcť výrazne zefektívniť dopravu a podstatne znížiť nehodovosť vďaka zdieľaniu informácií týkajúcich sa bezpečnosti premávky. BMW Group má v súčasnosti na cestách približne desať miliónov prepojených automobilov. Od uvedenia nového BMW radu 7 v roku 2015 sú vozidlá s podobnou výbavou osadené množstvom snímačov na detekciu služieb schopných upozorniť na prípadné nebezpečenstvo na ceste a tieto bezpečnostné informácie v reálnom čase preniesť do systému BMW Connected Drive.

 

BMW Group začala so zavádzaním služieb C-ITS už v roku 2013 poskytovaním informácií o nabíjacích staniciach, čerpacích staniciach a parkoviskách. Dnes vodiči vozidiel BMW dostávajú najrôznejšie dopravné informácie, ako sú upozornenia na riziká, rýchlostné obmedzenia, prípadne nehody, vozidlá idúce v protismere, parkovacie miesta na uliciach aj mimo nich a mnohé ďalšie.

 

V polovici roka 2019 začne BMW Group ponúkať ešte viac služieb konektivity a informačných služieb vrátane informácií o prácach na ceste, požiadaviek úradov na vytvorenie koridorov pre záchranné vozidlá a výstražných hlásení týkajúcich sa dynamických obmedzení rýchlosti. Poskytovaním týchto služieb BMW v plnom rozsahu spĺňa smernicu EÚ o inteligentných dopravných systémoch (ITS) z roku 2010, ktorej ďalšie služby sa budú zavádzať v roku 2019.

 

Jedným z cieľov BMW Group je prepojená, automatizovaná jazda umožňujúca spoluprácu vodičov. Spoločnosť sa preto už teraz sústreďuje na rozvoj a zavádzanie spoločne využívaných iniciatív a služieb. Vzhľadom na to, že obojsmerná komunikácia medzi účastníkmi premávky je kľúčovým aspektom pre budúcnosť mobility, BMW Group pracuje na implementácií bezdrôtovej LTE technológie prepojenia mobilného telefónu vo vozidle so zvyškom sveta (Cellular Vehicle-to-Everything,C-V2X), ktorá ponúkne bezkonkurenčné výhody pre rozvoj ekosystému technológie 5G.

 

BMW Group je už teraz lídrom v oblasti využívania hlásení o bezpečnosti premávky prostredníctvom mobilnej technológie s internou podporou (LTE), ako sú upozornenia na hroziace nebezpečenstvo, nehody, hmlu či silný dážď. Tie už v nadchádzajúcich mesiacoch doplní zavedenie priamej komunikačnej technológie C-V2X vo vyhradenom frekvenčnom pásme umožňujúcej vysielať hlásenia o premávke na základe časových údajov.

 

Technologická neutralita používateľských práv frekvenčného pásma 5,9 GHz je kľúčovým aspektom na umožnenie prepojenej, automatizovanej mobility združujúcej vodičov, ktorá môže viesť k zníženiu počtu nehôd a zefektívneniu celého sektora dopravy.

 

BMW Group

 

BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 14 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2017 celosvetový predaj viac než  2 463 milióna predaných automobilov a viac než 164 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2016 činil zisk pred zdanením 9,67 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 94,16 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2016 zamestnával po celom svete 124 729 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Group Slovakia – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

 

BMW Group Slovakia, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Group Slovakia ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby.

 

K prvému máju 2017 sa v Slovenskej republike nachádzalo:

Deväť autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, je v Bratislave.

Značka BMW i je charakteristická inovatívnou koncepciou predajných kanálov, prispôsobených špecifickej oblasti daného trhu. V rámci tejto koncepcie je BMW i na Slovensku priamo zastúpené prostredníctvom takzvaných „BMW i Agentov“. Ich sídla sa nachádzajú v dvoch mestách – v bratislavskej Dúbravke je to predajca Group M a v Žiline predajca MD Bavaria. Servisná starostlivosť pre BMW i je poskytovaná v autorizovaných BMW i  servisných centrách v mestách Bratislava, Žilina, Košice a Trenčín.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky MINI v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a  v Žiline. 

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

BMW Group Slovakia

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming.

PARIS MOTOR SHOW.

Here you will see the on demand transmission of the BMW Group Conference.

open streaming site

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

BMW Group vydalo Sustainable Value Report 2015.
Wed Mar 16 15:24:09 CET 2016
Spoločnosť
Výročná správa BMW Group za rok 2015.
Wed Mar 16 13:05:24 CET 2016
Spoločnosť
Štvrťročný Report do 31. marca 2009
Fri Nov 09 09:42:37 CET 2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
Fri Nov 09 09:31:46 CET 2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť