Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Nové centrum pre vývoj autonómnej jazdy. BMW Group otvára kampus v Unterschleißheime.

Spoločnosť BMW Group dnes slávnostne otvára areál autonómnej jazdy Autonomous Driving Campus, ktorý znamená významný krok vpred v systematickom vývoji vysoko a plne automatizovaného riadenia v rámci spoločnosti BMW Group.

Spoločnosť
·
Technológia
·
Autonomous Driving
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(20x, ~77,72 MB)

Spoločnosť BMW Group 11. apríla 2018 slávnostne otvára areál  autonómnej jazdy Autonomous Driving Campus, ktorý znamená významný krok vpred v systematickom vývoji vysoko a plne automatizovaného riadenia v rámci spoločnosti BMW Group.

 

Spoločnosť BMW Group už v uplynulých rokoch na viacerých fórach predstavila základ, ktorý je nevyhnutný pre vysoko automatizovanú, plne automatizovanú a úplne autonómnu jazdu.

 

BMW radu 3 už v roku 2006 samostatne prešlo celý pretekársky okruh Hockenheim a spoločnosť BMW Group už od roku 2011 testuje na diaľnici A9 medzi Mníchovom a Norimbergom prototypy schopné automatizovanej jazdy.

 

Prototyp spoločnosti BMW Group ukázal v roku 2014 svoje schopnosti jazdy na hrane najvyššieho výkonu a možností, keď riadeným šmykom (driftom) prešiel cez okruh Las Vegas Speedway.

 

Spoločnosť BMW Group naplno rozbehla vývoj sériovej výroby modelu BMW iNext aj tým, že v roku 2014 kúpila akcie spoločnosti HERE a medzi inými spolupracuje aj s partnermi ako Intel či Mobileye (od roku 2016).

 

V priebehu roka 2021 bude BMW iNext prvým vozidlom spoločnosti BMW Group, ktoré na diaľniciach ponúkne plne bezpečnú jazdu na úrovni Level 3 (podrobné vysvetlenie úrovní Level 1 až 5 a rozdiely medzi nimi nájdete v prílohe tohto textu).

 

Spoločnosť BMW Group pracuje spolu s partnermi na platforme škálovateľnej technológie, aby do praxe aplikovali stabilnú a bezpečnú technológiu automatizovanej jazdy. Všetky tieto aktivity budú mať odteraz svoju základňu v novo otvorenom areáli BMW Group Autonomous Driving Campus.

 

 

Hlavné míľniky doterajšieho vývoja:

2006:               Prvé samostatne odjazdené kolá (BMW radu 3) so systémom Trakc Trainer na pretekárskom okruhu Hockenheim.

 

od 2011:           Testovanie vysoko automatizovaných vozidiel na nemeckej diaľnici A9.

 

2014 CES:        Systém Drift Assistant predviedol dokonalé ovládanie vozidla aj pri jazde na hrane schopností výkonu.

 

2015 CES:        V modeli BMW i3 sa predstavili 360° výstraha pred kolíziou a asistent parkovania na diaľku Remote Valet Parking Assistant.

 

2016 CES:        Automatické parkovanie pomocou gest Automated Gesture Control Parking v modeli BMW i3.

 

2017 CES:      Predstavenie vysoko automatizovanej, prepojenej a personalizovanej jazdy na úrovni Level 4 v modeli BMW radu 5 sedan.

 

2017:              Flotila 40 vysoko a plne automatizovaných vozidiel BMW radu 7 začala testovaciu prevádzku v Nemecku, v USA a v Izraeli.

 

2018:              Oficiálne otvorenie testovacieho areálu spoločnosti BMW Group Autonomous Driving Campus v meste Unterschleißheim pri Mníchove.

 

Pred 15 mesiacmi padlo rozhodnutie zlúčiť všetky aktivity a zdroje, ktoré sa zaoberajú vysoko a plne automatizovanou jazdou, na jedno miesto.

 

V rekordne krátkom čase sa podarilo prebudovať existujúce priestory v meste Unterschleißheim pri Mníchove tak, aby mohol vzniknúť BMW Group Autonomous Driving Campus. Nový areál poskytne pre 1 800 zamestnancov až 23 000 m2 kancelárskych priestorov, testovací priestor má maximálnu kapacitu na 500 vozidiel.

 

V prospech vybranej lokality hovorili fakty ako vynikajúca infraštruktúra, blízkosť k výskumnému a vývojovému centru ako aj veľmi dobré napojenie na diaľničnú sieť.

 

Nový priestor, nové pracovné metódy. Spoločnosť BMW Group zastáva názor, že kľúčovým faktorom pre úspešné dosiahnutie požadovaných technologických pokrokov v oblasti asistenčných systémov vodiča a vysoko/plne automatizovanej jazdy je použitie metódy intenzívneho testovania.

 

Vďaka intenzívnym testovacím metódam ako širokospektrálne testovanie Large Scale Scrum (LeSS) sa dajú jednoduchšie zvládať aj mimoriadne komplexné úlohy. Nová pracovná metóda, ktorá zahŕňa prideľovanie vedľajších úloh až 80 spolupracujúcim tímom vytvára priestor na dostatočné pracovné nasadenie. V novom areáli sa na to podarilo vytvoriť všetky potrebné podmienky.

 

Novým pracovným postupom sa starostlivo prispôsobila organizačná štruktúra a pozície jednotlivých riadiacich pracovníkov. Pri práci s plne otvoreným kódom softvéru prístupným pre každého zamestnanca sa naplno zapracovali hodnoty ako dôvera a transparentnosť.

 

 

Vývojový cyklus na základe dát.

Systém snímačov zabudovaný vo vozidlách predstavuje neoceniteľný zdroj množstva údajov a dát založených na informáciách z reálneho prostredia, ktoré sú nevyhnutné pre tento vývojový cyklus. Súčasťou zamerania a vybavenia vozidla sú aj najrôznejšie druhy snímačov a ich umiestnenie v testovacom vozidle. Laserový radar, radar, kamera a ultrazvuková technológia. Údaje z týchto zariadení vytvárajú obraz najbližšieho prostredia vozidla a jeho širšieho okolia. Navyše, k celkovým schopnostiam vozidla vnímať svoje okolie prispievajú aj desiatky ďalších snímačov.

 

Množstvo takto nazbieraných údajov následne prejde inteligentným spracovaním a prípravou. Testovacie vozidlá so snímačmi na vysoko automatizovanú jazdu nazbierajú počas pracovného dňa 16 TB dát, zatiaľ čo testovacie vozidlá vybavené snímačmi na plne automatizovanú jazdu nazbierajú až 40 TB. Zber a príprava údajov sa koná v Data Centre, ktoré sa nachádza približne dva kilometre od testovacieho strediska Autonomous Driving Campus.

 

Primeraný výpočtový výkon zabezpečí, aby boli tieto údaje rýchlo dostupné pre vývoj neurónových sietí a pre úpravu výpočtových algoritmov.

 

To jasne ukazuje, ako autonómna jazda a s ňou spojené online služby posúvajú dnešné hranice infraštruktúry na skladovanie údajov a požiadavky na výpočtový výkon.

 

Po vytvorení testovacej flotily 40 vozidiel v roku 2017 teraz spoločnosť BMW Group vyhodnocuje údaje zo snímačov a z vozidiel, ktoré nazbierali v rôznych dopravných situáciách. Tieto údaje sú potrebné na vyhodnocovanie, simuláciu a pre algoritmy na strojové učenie. V roku 2018 sa flotila rozšíri zo 40 na 80 vozidiel a bude rozmiestnená v Nemecku, USA, v Izraeli a v Číne.

 

V Data Centre sa bude do roku 2021 spracovávať viac ako 200 petebajtov informácií (1 PB = 1 000 terabajtov = 1015 bajtov). Infraštruktúra siete na prenos dát (2 x 100 Gb/s) je mnohonásobne rýchlejšia než kapacita aktuálnych dátových liniek.

 

Infraštruktúra v Data Centre tvorí základ pre analýzu všetkých predstaviteľných jazdných situácií, aby následne zabezpečila bezpečné jazdenie na verejných cestách. S vyhodnocovaním údajov (v procese strojového učenia) a so simuláciou dopravných situácií pomáha približne 100 000 jadier procesorov.

 

Simulácia. Situácie, ktoré sa v reálnom živote stávajú najčastejšie, sa dajú aj čo najvernejšie simulovať. Deje sa to tak, že aktuálne schopnosti testovacieho vozidla sa prenesú do virtuálneho vozidla vo virtuálnom svete.

 

Autonómnu jazdu sa poradí dostať do reálnej prevádzky iba vďaka umelej inteligencii. Už v ranom štádiu vývoja sa ukázalo, že autonómna jazda sa nedá dosiahnuť iba na základe prístupu založeného na pravidlách. Víziu o autonómnej jazde sa podarí pretaviť do reality iba vďaka adaptívnym zariadeniam s umelou inteligenciou.

 

Len s pomocou umelej inteligencie môžu systémy vo vozidle inteligentne vyhodnotiť aktuálnu situáciu a vytvoriť zodpovedajúcu trasu ďalšej jazdy.

 

Umelá inteligencia je subdisciplína informačných technológií, ktorá zapája využívanie počítačových programov do riešenia takého druhu problémov, ktoré by ľudia riešili s použitím svojej inteligencie. Umelá inteligencia je kľúčová technológia pre viaceré oblasti mobility súčasnosti aj budúcnosti.

 

V spoločnosti BMW Group má mnoho možností uplatnenia. Umelá inteligencia pomáha napríklad optimalizovať výrobné procesy a s použitím prirodzeného jazyka vytvára na mieru upravenú interakciu so zákazníkmi.

 

Ďalším priestorom na využitie je vytváranie vysoko presných trás s dynamicky sa meniacim obsahom ako dočasné obchádzky či aktuálna dopravná situácia. Spoločnosť BMW Group už na všetkých týchto projektoch intenzívne pracuje a robí všetko pre to, aby sa dostali do reálnej praxe spojené s maximálne príjemným užívateľským zážitkom.

 

Umelá inteligencia umožňuje počítačom poskytovať taký výkon pri riešení komplexných otázok, aký by bol pred pár rokmi úplne nemysliteľný. V tomto progrese zohrali podstatnú úlohu aj vývojári softvéru v spoločnosti BMW Group. Dnes sú schopní túto novú technológiu zapracovať priamo do finálnych produktov.

 

PADS. Nazbierané údaje sú predpripravené v snímačoch a následne vyslané rýchlosťou niekoľkých Gbis/s do virtuálneho prostredia modelu vytvoreného v PAD.

 

Ovládacia jednotka PAD slúži ako centrálny mozog na vypočítavanie zadaných úloh. Vstupné dáta získané cez PAD obsahujú všetky údaje zo snímačov ako aj údaje zo záložnej vysoko presnej mapy.

 

Údaje sa používajú na vypočítanie okolia modelu, spôsobu jazdy a trajektórie. Trajektória sa následne prenáša do riadiaceho centra pohybu vozidla (Motion Control). Motion Control ovláda pohonnú jednotku vozidla, brzdy a riadenie. Prioritou sú bezpečnosť a plynulé pohyby vozidla.

 

Riadiace jednotky PAD spájajú výnimočný výpočtový výkon s maximálnou bezpečnosťou. Práve veľkosť a výpočtové schopnosti riadiacich jednotiek PAD robia citeľný výkon medzi autonómnou jazdou na úrovniach Level 2 až 5. Ich priemyselná výroba predstavuje jednu z najväčších výziev na ceste k plne automatizovanej jazde.

 

 

Ukážka Level 5 počas oficiálneho otvorenia Autonomous Driving Campus spoločnosti BMW Group: Autonómna jazda, ktorú spoločnosť BMW Group predviedla počas oficiálneho otvorenia areálu, ukázala funkčnosť a vzájomné interakcie medzi vozidlami jazdiacimi na úrovniach automatizovanej jazdy Level 4 a Level 5.

 

BMW radu 7 predviedlo očarujúcu ukážku toho, ako môže plne automatizovaná technológia jazdy zmeniť tvár budúcnosti osobnej mobility. Neobsadené vozidlo BMW radu 7 ukázalo, ako môže na základe výzvy cez aplikáciu v mobilnom telefóne prísť vyzdvihnúť svojho majiteľa.

 

Vozidlo môže byť vyslané na vybraný bod, kde do neho vodič nastúpi na základe autorizácie prostredníctvom smartfónu. Ďalšom možnosťou predvedenej autorizácie je prototyp exteriérového displeja, ktorý zároveň pasažiera pozdraví jeho menom.

 

Vďaka tomuto displeju sa môžu dvere vozidla odomknúť dotykom, ktorý slúži ako alternatíva k aplikácii v mobilnom telefóne. Keďže v automatickej jazde na úrovni Level 5 sa nikto z členov posádky nebude musieť zaoberať riadením, tak prototyp bol vybavený zábavným systémom pre zadné sedadlá, cez ktorý sa môže vydať pokyn na začatie jazdy.

 

Cieľ cesty sa prenesie do vozidla pred začiatkom cesty pomocou aplikácie v mobilnom telefóne. Sedadlo vodiča zostáva prázdne. Vďaka zabudovanému bezpečnostnému mechanizmu sa cesta môže začať až v momente, keď sú všetci cestujúci pripútaní bezpečnostnými pásmi.

 

Keďže počas jazdy sa nevyžaduje žiaden zásah do riadenia, pasažieri vozidla si môžu užívať čas na palube podľa svojich predstáv, prípadne sledovaním zábavného systému. Cez ten zadajú aj požiadavku na zastavenie počas cesty. Takto sa dajú aj ovládať funkcie vozidla ako húkačka, blikanie svetlometmi či odomykanie a uzamykanie dverí. Pasažier po príchode do cieľa zamkne vozidlo cez exteriérový displej a to sa následne automaticky zaparkuje.

 

 

Testovacie stredisko Schwabinger Tor: Spoločnosť BMW Group tvrdo pracovala na tom, aby vyriešila jednu z najväčších výziev všetkých motoristov: parkovanie. Do všetkých modelov značky BMW sa dostane služba BMW Parking Services, zatiaľ čo mobilná aplikácia im umožní, aby ju používali aj v akomkoľvek inom vozidle.

 

Služba BMW Parking Services pokrýva všetky aspekty spojené s parkovaním: rýchlo nájde voľné miesto na ulici či vo viacposchodovom parkovacom dome, rezervuje parkovacie miesto a bezhotovostne ho zaplatí a následne v garáži nákupného centra či parkovacieho domu vozidlo automaticky zaparkuje (služba Valet Parking).

 

Spoločnosť BMW vidí v automatizovanej službe Valet Parking, ktorá nepotrebuje vodiča, veľký potenciál. Preto tvrdo pracuje na tom, aby ju dostala k čo najväčšiemu množstvu zákazníkov.

 

Vytvorenie komplexnej a široko dostupnej ponuky produktov si vyžaduje štandardizované rozhranie na bezdrôtovú komunikáciu medzi parkovacími zónami prípadne parkoviskami a vozidlom. Spoločnosť BMW tak pod záštitou Nemeckej asociácie automobilového priemyslu (VDA) intenzívne spolupracuje s ostatnými výrobcami príslušenstva, poskytovateľmi parkovacích miest a s ďalšími dodávateľmi na vytvorení normy ISO, ktorá by bola určená presne pre tento účel.

 

 

Prehľad autonómnej jazdy - od úrovne Level 0 po Level 5.

 

Level 0 znamená vozidlo,ktoré sa pohybuje bez akéhokoľvek druhu asistenčných funkcií. Zodpovednosť za všetky úlohy spojené so šoférovaním leží stále iba na vodičovi.

 

Level 1:

Znamená prvé asistenčné systémy, ktoré zvyšovali bezpečnosť a komfort jazdy. Patria sem funkcie ako Systém udržiavania rýchlosti, ktorý udržiava vozidlo v pohybe nastavenou rýchlosťou.

 

Level 2 (dnes):

Asistenčné systémy vodiča, ktoré umožňujú počiatočnú úroveň automatizovanej jazdy. Zodpovednosť za všetky úlohy spojené so šoférovaním leží stále iba na vodičovi.

 

Level 3 (príde v roku 2021 v BWM iNext):

Od príchodu úrovne Level 3 bude možnosť rozdeliť zodpovednosť za ovládanie vozidla medzi vodiča a vozidlo. Počas vysoko automatizovanej jazdy v premávke, ktorá sa pohybuje jedným smerom a je oddelená od protiidúcich vozidiel, bude vodič schopný dlhšie sa venovať vedľajším aktivitám ako sledovanie zabudovaných médií či relaxovať so zatvorenými očami. Stále však musí byť v stave, aby v prípade potreby mohol v priebehu pár sekúnd na základe výzvy systému prevziať riadenie.

 

Level 4 (s niektorými technickými obmedzeniami príde v roku 2021, BMW iNext):

Plne automatizovaná jazda v mestskej premávke a, vo verzii s rozšírenými funkciami, v doprave, ktorá sa hýbe tým istým smerom a je oddelená od protiidúcej premávky. V prípade potreby môže vodič počas dlhších presunov spať. Hlavný rozdiel oproti úrovni Level 3: reakčný čas na prevzatie kontroly je oveľa dlhší (vypnutá myseľ).

 

Level 5 (spoločný vývoj s Level 3 a Level 4, vo forme pilotných projektov by mohol prísť po roku 2021):

Autonómna jazda. Pasažier sedí vo vozidle bez toho, aby musel akokoľvek zasahovať do riadenia. Nevyžaduje sa vodičský preukaz. Dá sa predpokladať, že vozidlo bude vybavené pedálmi a volantom a v prípade záujmu môže vodič prebrať riadenie. Nebude to však vôbec potrebné.

 

BMW Group

 

BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 14 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2017 celosvetový predaj viac než  2 463 milióna predaných automobilov a viac než 164 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2016 činil zisk pred zdanením 9,67 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 94,16 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2016 zamestnával po celom svete 124 729 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Group Slovakia – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

 

BMW Group Slovakia, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Group Slovakia ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby.

 

K prvému máju 2017 sa v Slovenskej republike nachádzalo:

Deväť autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, je v Bratislave.

Značka BMW i je charakteristická inovatívnou koncepciou predajných kanálov, prispôsobených špecifickej oblasti daného trhu. V rámci tejto koncepcie je BMW i na Slovensku priamo zastúpené prostredníctvom takzvaných „BMW i Agentov“. Ich sídla sa nachádzajú v dvoch mestách – v bratislavskej Dúbravke je to predajca Group M a v Žiline predajca MD Bavaria. Servisná starostlivosť pre BMW i je poskytovaná v autorizovaných BMW i  servisných centrách v mestách Bratislava, Žilina, Košice a Trenčín.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky MINI v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a  v Žiline. 

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

BMW Group Slovakia

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com

 

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming.

LA AUTO SHOW 2018.

Los Angeles. 28.11.2018. 
Here you will see the on demand transmission of the BMW Press Conference at the LA Auto Show.

open streaming site

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

BMW Group vydalo Sustainable Value Report 2015.
Wed Mar 16 15:24:09 CET 2016
Spoločnosť
Výročná správa BMW Group za rok 2015.
Wed Mar 16 13:05:24 CET 2016
Spoločnosť
Štvrťročný Report do 31. marca 2009
Fri Nov 09 09:42:37 CET 2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
Fri Nov 09 09:31:46 CET 2012
Predaj a marketing
Špecifikácie BMW radu 1 xDrive 5dverový Hatch M135, 11/2012.
Tue Sep 25 17:30:00 CEST 2012
5-dverové
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť