Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

BMW Group stavia nové Centrum simulácie riadenia vozidiel v Mníchove.

Toto najpokročilejšie stredisko svojho druhu na svete zabezpečí jedinečné možnosti vývoja systémov autonómneho riadenia vozidiel – jeho výstavba sa začína v rámci projektu „FIZ Future“, dokončenie je naplánované na rok 2020 a plánovaná investícia predstavuje približne 100 miliónov eur.

Technológia
·
Alternatívne pohonné systémy, mobilita budúcnosti
·
Asistenčné systémy vodiča
·
Bezpečnosť
·
Autonomous Driving
·
Infozábava a koncepty riadenia
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(2x, ~3,97 MB)

Mníchov. Nové Centrum simulácie riadenia vozidiel BMW Group vznikne v mníchovskej štvrti Milbertshofen. V polovici augusta spoločnosť začala s výstavbou najmodernejšieho zariadenia na svete zameraného na simuláciu reálnych situácií autonómneho riadenia vozidiel v rámci Centra výskumu a inovácií FIZ v severnej časti mesta. Nová budova poskytne jedinečné možnosti virtuálneho testovania pokročilých asistenčných systémov a inovatívnych koncepcií zobrazovania a ovládania. To výrazne posilní odbornosť BMW Group pri vývoji autonómneho riadenia vozidiel. Jedinečným prvkom zariadenia bude realistický simulátor, v rámci ktorého možno simultánne, a tým pádom aj veľmi realisticky, zobrazovať pozdĺžne, priečne a rotačné pohyby vozidla. Vďaka tomu dokážu inžinieri spoločnosti BMW „preniesť cestu do laboratória“, aby mohli realizovať štúdie simulujúce cesty v reálnych podmienkach. Po prvýkrát tak možno realisticky reprodukovať dopravné situácie v meste, ktoré sú v kontexte autonómneho riadenia vozidiel obzvlášť náročné, čo umožňuje neustále zdokonaľovanie reakcií vozidla.

Nové Centrum simulácie riadenia vozidiel je významnou súčasťou projektu FIZ Future.
Automatizované riadenie je jednou z hlavných technologických oblastí, ktorým BMW Group priradila kľúčový význam v rámci svojej firemnej stratégie NUMBER ONE > NEXT. Rozšírenie vývojárskej kapacity FIZ do značnej miery pokrýva práve tieto oblasti. Výstavba nového Centra simulácie riadenia vozidiel je súčasťou projektového plánu FIZ Future, ktorý do roku 2050 predpokladá nárast centrálneho strediska vývoja BMW Group o približne 50 percent v niekoľkých fázach. Základný kameň prvej fázy bol položený na jeseň 2017 a začatie prác na novom Centre simulácie riadenia vozidiel predstavuje ďalšiu etapu projektu. Centrum bude stáť v centrálnej časti medzi časťou Projekthaus a Centrom testovania aerodynamiky. Bude pokrývať celkovú plochu 11 400 m2, disponovať 14 simulátormi a jeho laboratóriá zamestnajú 157 osôb. Spustenie výskumu BMW Group v tomto zariadení je naplánované na rok 2020. Investícia do nového Centra simulácie riadenia vozidiel sa odhaduje na približne 100 miliónov eur.

Niekoľko desaťročí skúseností v oblasti simulácie riadenia vozidiel.
Pokročilé simulátory jazdy sa stali nevyhnutným nástrojom hlavne pri vývoji a testovaní asistenčných systémov a koncepcií zobrazovania a ovládania. Umožňujú dôkladné otestovanie funkčnosti a vhodnosti nových systémov a ich využívania zákazníkmi vo veľmi skorej fáze ich vývoja. Simulátor riadenia slúži ako medzičlánok vo fáze medzi funkčným testovaním jednotlivých hardvérových a softvérových komponentov  a testovaním kompletných systémov na cestách . BMW Group má s využitím takýchto zariadení dlhoročné skúsenosti. Už začiatkom 90. rokov sa pri vývoji vozidiel BMW používali statické simulátory riadenia. S cieľom detailného namodelovania situácií na cestách BMW Group od roku 2006 prevádzkuje aj dynamický simulátor riadenia. Vzhľadom na neustále rastúce požiadavky na kapacitu týchto zariadení bol v roku 2016 v Stredisku výskumu a technológií BMW Group v Garchingu nainštalovaný ďalší dynamický simulátor riadenia.

Vysoko dynamické a presné simulátory funkcií automatizovaného riadenia.
Jadrom nového Centra simulácie riadenia vozidiel sú dva inovatívne simulátory riadenia špeciálne navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky na testovanie vysoko komplexných systémov automatizovaného riadenia. Nový vysoko dynamický simulátor dokáže generovať sily pozdĺžneho a priečneho zrýchlenia   až do 1,0 g. Slúži na testovanie nových systémov a funkcií replikáciou vysoko dynamických vyhýbacích manévrov, brzdenia a zrýchľovania. Extrémne detailná simulácia jazdných vlastností z reálneho sveta je doménou druhého zariadenia – vysoko presného simulátora: brzdenie a zrýchľovanie pri zatáčaní, jazdu na kruhovom objazde a rýchly sled niekoľkých odbáčacích manévrov možno s vysokou presnosťou zreprodukovať na jazdnej ploche tohto simulátora s rozlohou takmer 400 m2. To znamená, že teraz po prvýkrát možno v laboratórnych podmienkach replikovať zložité situácie na cestách v meste, ktoré pre systémy automatizovaného riadenia predstavujú obzvlášť náročnú výzvu.

Testované systémy sú aplikované do makety vozidla pripojeného na plošinu vo vnútri klenby simulátora riadenia. Klenba je namontovaná na elektromechanickom hexapodovom systéme a môže sa elektrickým pohonom pohybovať pozdĺžne aj priečne a zároveň otáčať. Aby mal vodič k dispozícii realistický vizuálny zážitok zo simulovanej jazdnej situácie, klenba makety vozidla je vybavená projekčným systémom. Presná synchronizácia premietaného obrazu jazdy s pohybmi vozidla vytvára vysoko realistické vnímanie simulovanej jazdnej situácie, kedy sa vizuálne vnemy situácie na ceste a pozdĺžne, priečne a vertikálne sily zrýchlenia pôsobiace na testujúcu osobu spájajú a dohromady vytvárajú takmer dokonalý celkový dynamický vnem. Scenár virtuálnej skúšobnej jazdy dopĺňa aj simulácia zvuku, ktorý je tiež presne zosúladený s premietanou situáciou.

Takto možno vytvárať testovacie podmienky, aké  bolo doteraz možné zažiť iba v reálnom vozidle na ceste. Pri optimalizovaní inovatívnych systémov má laboratórne testovanie aj tú výhodu, že vybrané situácie riadenia možno opakovať toľkokrát, koľko je potrebné. To výrazne zvyšuje hodnovernosť výsledkov. Okrem toho simulátor riadenia umožňuje naaranžovať aj scenáre, ku ktorým v   reálnych situáciách dochádza iba zriedkavo alebo za neobvyklých okolností, alebo ktoré zahŕňajú riziká, a tak ich nemožno vytvárať na účely testovania v reálnom prostredí. A naopak, poznatky získané v priebehu testovania na cestách možno tiež overiť a potvrdiť aj v rámci realistickej laboratórnej simulácie.

Nové Centrum simulácie riadenia vozidiel umožňuje presnejšie a efektívnejšie testovanie komplexných systémov.
Nové Centrum simulácie riadenia vozidiel je tak ideálnym zariadením na napĺňanie neustále sa zvyšujúcich požiadaviek vyplývajúcich z rastúcej zložitosti systémov automatizovaného riadenia. V budúcnosti umožní reprodukovanie rôznych jazdných situácií vo výrazne vyššom počte a detailnejšej forme. Jednotlivé aspekty konkrétneho scenára možno voľne variovať a kombinovať. To napríklad znamená, že konfiguráciu nového asistenčného systému možno otestovať v rôznych podmienkach už v ranej fáze a nájsť tak ideálnu rovnováhu medzi dynamikou a profilom orientovaným na pohodlie ešte pred vykonaním prvého testu na ceste. Aj nové zobrazovacie a ovládacie systémy možno otestovať v najrôznejších situáciách, aby bolo možné analyzovať riziko narušenia pozornosti vodiča alebo účinok vizuálnych, zvukových či hmatových signálov.

Na zabezpečenie funkčnej spoľahlivosti a použiteľnosti nových systémov budú virtuálne skúšobné jazdy v novom Centre simulácie riadenia vozidiel rutinne realizovať nielen technickí inžinieri zodpovední za vývoj a profesionálni skúšobní vodiči, ale aj samotní zákazníci. Analyzovanie ich správania počas jazdy na simulátore a ich vlastné následné hodnotenia budú predstavovať dôležité zistenia v rámci procesu vývoja systémov. To znamená, že ešte pred absolvovaním prvého kilometra skúšobnej jazdy na ceste dokáže nové Centrum simulácie riadenia vozidiel s predstihom jasne ukázať, ako dobre sa nový systém dokáže vysporiadať s každodennými situáciami na cestách.

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 30 výrobných a montážnych podnikov v 14 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2017 celosvetový predaj viac než  2, 463 milióna predaných automobilov a viac než 164 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2016 činil zisk pred zdanením 10,655 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 98,7 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2017 zamestnával po celom svete 129 932 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby.

K prvému máju 2017 sa v Slovenskej republike nachádzalo:

Deväť autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, je v Bratislave.

Značka BMW i je charakteristická inovatívnou koncepciou predajných kanálov, prispôsobených špecifickej oblasti daného trhu. V rámci tejto koncepcie je BMW i na Slovensku priamo zastúpené prostredníctvom takzvaných „BMW i Agentov“. Ich sídla sa nachádzajú v dvoch mestách – v bratislavskej Dúbravke je to predajca Group M a v Žiline predajca MD Bavaria. Servisná starostlivosť pre BMW i je poskytovaná v autorizovaných BMW i  servisných centrách v mestách Bratislava, Žilina, Košice a Trenčín.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky MINI v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a  v Žiline. 

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming.

PARIS MOTOR SHOW.

Here you will see the on demand transmission of the BMW Group Conference.

open streaming site

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

BMW Group vydalo Sustainable Value Report 2015.
Wed Mar 16 15:24:09 CET 2016
Spoločnosť
Výročná správa BMW Group za rok 2015.
Wed Mar 16 13:05:24 CET 2016
Spoločnosť
Štvrťročný Report do 31. marca 2009
Fri Nov 09 09:42:37 CET 2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
Fri Nov 09 09:31:46 CET 2012
Predaj a marketing
Špecifikácie BMW radu 1 xDrive 5dverový Hatch M135, 11/2012.
Tue Sep 25 17:30:00 CEST 2012
5-dverové
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť