Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

BMW Group a Daimler AG spoja sily pri vývoji technológií novej generácie pre automatizovanú jazdu.

- Plán dlhodobej strategickej spolupráce - Ďalšia generácia technológií asistenčných systémov vodiča a vysoko automatizovanej jazdy na diaľniciach (úroveň 3 a úroveň 4) - Zámer: flexibilná platforma a kratšie inovačné cykly - Technológia pripravená na trh v polovici desaťročia 2020

Spoločnosť
·
Technológia
·
Autonomous Driving
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(1x, ~1,95 MB)

. Plán dlhodobej strategickej spolupráce
. Ďalšia generácia technológií asistenčných systémov vodiča a vysoko automatizovanej jazdy na diaľniciach (úroveň 3 a úroveň 4)
. Zámer: flexibilná platforma a kratšie inovačné cykly
. Technológia pripravená na trh v polovici desaťročia 2020
. Klaus Fröhlich: Konzistentné pokračovanie v stratégii nastaviteľných platforiem a spájanie skúseností dvoch technologických lídrov
. Ola Källenius: Spolupráca so správnymi partnermi, chceme pokračovať v rozširovaní technológie a priniesť ju na cesty.

 

Spoločnosti BMW Group a Daimler AG spájajú sily pri vývoji technológie automatizovanej jazdy. Zo začiatku sa zamerajú na pokračovanie vo vývoji ďalšej generácie technológií asistenčných systémov vodiča, automatizovanej jazdy na diaľniciach a schopností parkovania (až do úrovne 4). Obe spoločnosti podpísali Memorandum o porozumení pri spoločnom vývoji tejto technológie, ktorá je kľúčová pre budúcnosť mobility. Spoločnosti BMW Group a Daimler AG vnímajú toto partnerstvo ako dlhodobú strategickú spoluprácu. Zámerom je, aby sa pokročilé technológie dostali do masového užívania do polovice nadchádzajúceho desaťročia.

„V rámci nasledovania našej stratégie spájame skúsenosti dvoch technologických lídrov. Dlhodobé partnerstvo pri vývoji flexibilných nastaviteľných platforiem považujeme v BMW za základ pri pokračovaní v zavádzaní automatizovanej jazdy. Kombinácia kľúčových skúseností našich dvoch spoločností urýchli a umocní nástup tejto technológie,” povedal Klaus Fröhlich, člen výkonnej rady BMW AG zodpovedný za vývoj.

Ola Källenius, člen výkonnej rady Daimler AG zodpovedný za výskum a vývoj, dodal: „Autonómna jazda pre nás momentálne predstavuje jeden z najrevolučnejších trendov, pričom na ňom tvrdo pracuje celá spoločnosť Daimler Group. Samozrejme, pre Daimler je najvyššou prioritou bezpečnosť. Namiesto jednotlivých samostatných riešení chceme vyvinúť spoľahlivý komplexný systém, ktorý prinesie našim zákazníkom pridanú hodnotu. Spoluprácou so správnymi partnermi chceme spraviť výrazný pokrok vo zvyšovaní vývoja technológie a následne ju bezpečne priniesť na cesty.”

Plánovaná spolupráca ponúka spoločnostiam BMW Group a Daimler AG množstvo zjavných výhod: schopnosti a skúsenosti jednotlivých partnerov a nastaviteľná konštrukcia zrýchli a zjednoduší vývoj nových technológií. Okrem synergií sa nové technológie dostanú skôr na trh a skrátia sa aj ich inovačné cykly. Pre obe spoločnosti predstavuje bezpečnosť posádky ako aj ostatných účastníkov dopravy najvyššiu prioritu, preto predstavuje spoľahlivosť systému kľúčové kritérium spolupráce. Obaja partneri pritom aj naďalej sledujú svoje ciele, aby udávali tempo vývoja.

Spoločný vývoj sa zameria na nastaviteľné riešenia a pokryje viacero stupňov automatizácie, vrátane úrovní 3 a 4, ktoré umožňujú automatizovanú jazdu na diaľnici. Navyše obaja partneri neustále zvažujú možnosti rozšírenia spolupráce aj na vyššie úrovne automatizácie na diaľniciach aj v mestskom prostredí. Tieto úvahy podčiarkujú trvalo udržateľný a dlhodobý druh spolupráce vrátane zámeru vytvoriť nastaviteľnú platformu pre automatizovanú jazdu. Vývoj aktuálnych generácií technológií a ďalšie spolupráce oboch spoločností tým nebudú ohrozené a pokračujú rovnako ako doteraz. BMW Group aj Daimler AG taktiež skúmajú možnosti spolupráce s ďalšími technologickými spoločnosťami a automobilovými výrobcami, ktoré by mohli prispieť k úspechu tejto platformy.

Autonómna jazda v BMW Group
Spoločnosť BMW Group pracuje na vysoko autonómnej jazde už od roku 2006 a s technologickými špecialistami, dodávateľmi aj v rámci vlastného vývoja vytvorila platformu, ktorú dostala do štádia sériovej výroby. Od roku 2017 sa všetky tieto aktivity sústredili do vývojového strediska Autonomous Driving Campus v meste Unterschleissheim severne od Mníchova, pričom na aplikáciu a možnosť škálovateľnosti sa využíva spolupráca s dodávateľmi. Campus používa na zrýchlenie vývoja úplne nové softvérové vybavenie, pričom zároveň stanovuje nové priemyselné štandardy. Špičkovú technológiu testuje po celom svete už viac ako 70 vozidiel. Získavajú údaje na vylepšovanie strojového učenia s pomocou umelej inteligencie tak, že na cestách simulujú a testujú nové funkcie  autonómnej jazdy na úrovniach 2 — 5. Momentálne vyvíjaná generácia technológií sa dostane do sériovej výroby v roku 2021 v modeli BMW iNEXT ako úroveň 3, pričom pre pilotné projekty bude k dispozícii aj úroveň 4.

Autonómna jazda v Daimler AG
Daimler AG pracuje na vývoji projektov na sériové využívanie nielen pre špecifické vozidlá na úrovni 3, no zaoberá sa aj úrovňami 4 a 5. Dlhodobý líder v oblasti systémov aktívnej bezpečnosti už od počiatku programuje svoje systémy najmä v rámci vlastného vývoja. V roku 2019 sa v meste San José v kalifornskej oblasti Silicon Valley predstaví prvý pilotný program vozidiel autonómne jazdiacich v mestskom prostredí (úrovne 4 a 5), na ktorom spolupracovali so spoločnosťou Bosch. Bude to ďalší míľnik v existujúcej spolupráci medzi oboma partnermi a táto spolupráca bude podľa doterajších plánov pokračovať aj naďalej. Spoločnosť Daimler začiatkom ďalšieho desaťročia prinesie na trh vozidlá nielen vysoko automatizované (úroveň 3), ale aj plne automatizované (úroveň 4 a 5). Ide o jedinú spoločnosť na svete s takým vlastným vývojom, ktorá dokáže škálovať autonómne jazdenie na všetky relevantné druhy automobilov vrátane osobných vozidiel, dodávok, autobusov a kamiónov.

 

Tento dokument obsahuje vyjadrenia smerom do budúcnosti, ktoré odrážajú súčasný náhľad na aktivity v budúcnosti. Slová ako očakávať, domnievať sa, predpokladať, zamýšľať, smieť, plán, môcť a podobné vyjadrenia znamenajú, že ide o vyjadrenia smerom k budúcnosti. Tieto vyjadrenia však môžu podliehať viacerým nástrahám a neistotám vrátane nečakaného vývoja podmienok svetovej ekonomiky spolu s poklesom dopytu na najdôležitejších trhoch či udalostí ako zhoršujúce sa ekonomické prostredie, udalosti vyššej moci vrátane prírodných katastrof, činov terorizmu, politickej nestability, priemyselných katastrof a ich vplyvov na predaj, výkyvov mien a ich vzájomných kurzov, zmien správania zákazníkov smerom k vozidlám s nižšou maržou či neprijatie produktov a služieb, čo by mohlo viesť k obmedzeniu našej schopnosti udržiavať ceny ako aj adekvátne využívať naše výrobné kapacity. Na ďalší vývoj smerom do budúcnosti budú mať vplyv aj udalosti ako nárast cien palív a surovín, prerušenie výroby z dôvodu nedostatku materiálu, štrajky zamestnancov či insolvencia subdodávateľov, pokles cien jazdených vozidiel a efektívne implementovanie nástrojov na zvýšenie produkcie a zníženie nákladov. Vplyv na rozvoj budú mať aj obchodný vývoj spoločností, ktorých sme významnými akcionármi, úspešná implementácia strategických partnerstiev a spoločných podnikov, zmeny právnych predpisov, regulácií a vládnych nariadení, najmä tých, ktoré sa týkajú emisií vozidiel, spotreby paliva a bezpečnosti, výsledky prebiehajúcich vládnych vyšetrovaní a ďalších právnych procesov či iných ohrození a nepredvídateľných momentov, pričom niektoré z nich sú popísané v kapitole Risk Report aktuálnej výročnej správy spoločnosti Daimler. Ak nastane niektoré z týchto ohrození a nepredvídateľných momentov, alebo ak nejaký zásadný predpoklad naštrbí naše výhľady smerom do budúcnosti, môže sa stať, že naše aktuálne výsledky budú odlišné ako tie, ktoré sme predpokladali alebo naznačovali v takýchto vyjadreniach. Nemáme v úmysle, ani neočakávame akékoľvek záväzky týkajúce sa aktualizácie týchto vyjadrení týkajúcich sa výhľadu smerom do budúcnosti. Akékoľvek vyjadrenie týkajúce sa budúcnosti sa viaže iba na stav k dátumu vydania.

 

BMW Group
Max-Morten Borgmann
Corporate Communications

Max-Morten.Borgmann@bmw.de

 

Daimler AG
Katharina Becker
Head of Communication Digital Vehicle and Future Technology
Katharina.Becker@daimler.com

 

BMW Group
Mathias Schmidt
Head of Corporate and Culture Communications
Mathias.M.Schmidt@bmw.de

 

Daimler AG
Bernhard Weidemann
Communications Autonomous Driving & Intelligent Drive
Bernhard.Weidemann@daimler.com

 

The BMW Group at a Glance

With its four brands BMW, MINI, Rolls-Royce and BMW Motorrad, the BMW Group is the world’s leading premium manufacturer of automobiles and motorcycles and also provides premium financial and mobility services. The BMW Group production network comprises 30 production and assembly facilities in 14 countries; the company has a global sales network in more than 140 countries.

In 2018, the BMW Group sold over 2,490,000 passenger vehicles and more than 165,000 motorcycles worldwide. The profit before tax in the financial year 2017 was € 10.655 billion on revenues amounting to € 98.678 billion. As of 31 December 2017, the BMW Group had a workforce of 129,932 employees.

The success of the BMW Group has always been based on long-term thinking and responsible action. The company has therefore established ecological and social sustainability throughout the value chain, comprehensive product responsibility and a clear commitment to conserving resources as an integral part of its strategy. 5

Daimler at a Glance

Daimler AG is one of the world’s most successful automotive companies. With its divisions Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses and Daimler Financial Services, the Daimler Group is one of the biggest producers of premium cars and the world’s largest producer of trucks above 6 tons. Daimler Financial Services provides financing, leasing, fleet management, investment products and brokerage of credit cards and insurance, as well as innovative mobility services. The company’s founders, Gottlieb Daimler and Carl Benz, made history with the invention of the automobile in the year 1886. As a pioneer of automotive engineering, it is a motivation and commitment of Daimler to shape safely and sustainably the future of mobility. The Group’s focus is on innovative and green technologies as well as on safe and superior automobiles that appeal and fascinate. Daimler consequently invests in the development of efficient drive trains with the long-term goal of locally emission-free driving: from hightech combustion engines about hybrid vehicles to electric drive trains powered by battery or fuel cell. Furthermore, the company follows a consistent path towards intelligent connectivity of its vehicles, autonomous driving and new mobility concepts. This is just one example of how Daimler willingly accepts the challenge of meeting its responsibility towards society and the environment. Daimler sells its vehicles and services in nearly all the countries of the world and has production facilities in Europe, North and South America, Asia, and Africa. Its current brand portfolio includes, in addition to the world’s most valuable premium automotive brand, Mercedes-Benz (Source: Interbrand-Study, 10/4/2018), as well as Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach and Mercedes me, the brands smart, EQ, Freightliner, Western Star, BharatBenz, FUSO, Setra and Thomas Built Buses, and Daimler Financial Services’ brands: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, Daimler Truck Financial, moovel, car2go and mytaxi. The company is listed on the stock exchanges of Frankfurt and Stuttgart (stock exchange symbol DAI). In 2018, the Group sold 3.4 million vehicles and employed a workforce of around 298,700 people. Group revenue amounted to €167.4 billion. Group EBIT amounted to €11.1 billion.

 

 

Kontakt:

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com

 

 

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming.

LA AUTO SHOW 2019

Los Angeles, 20. November.
Here you can see the webcast of the BMW Group Press Conference at the Los Angeles Auto Show.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť