Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

BMW Group je prvým výrobcom automobilov, ktorý sa pripojil k Iniciatíve transparentnej a udržateľnej dopravy.

Spoločnosť oznámila pristúpenie k udržateľnej dopravnej logistike.

Spoločnosť
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(1x, ~3,83 MB)

Spoločnosť BMW Group je prvým výrobcom automobilov, ktorý sa pripokil k Iniciatíve transparentnej a udržateľnej dopravy Ship Recycling Transparency Initiative (SRTI). Táto nezávislá platforma začala svoju činnosť v marci 2018. Zámerom je zlepšiť merania, transparentnosť, prehľadnosť a skúsenosti týkajúce sa využívania v oblasti lodnej dopravy. Toto rozhodnutie signalizuje záujem spoločnosti BMW Group o trvalo udržateľnú organizáciu dopravnej logistiky.

Lepšia udržateľnosť v rámci dodávateľskej siete.
Spoločnosť BMW Group pristupuje k implementácii trvalo udržateľných cieľov komplexne, čo zahŕňa celú sieť. Ako globálna organizácia sa v rámci logistiky spolieha na viac druhov dopravy. Zahŕňa to celú sústavu dopravy od dodávky dielcov do závodov až po distribúciu hotových vozidiel zákazníkom. Námorná doprava v tom zohráva významnú úlohu. Preto si spoločnosť BMW Group dáva za prioritu, aby zorganizovala logistiku trvalo udržateľným spôsobom. Najmä s ohľadom na možnosti využívania lodnej dopravy.

„Vedomosti a prehľadnosť trvalo udržateľných možností v doprave sú hlavnými princípmi, ktorými sa riadia aktivity spoločnosti BMW Group. To isté požadujeme aj od našich partnerov v celosvetovej distribučnej a dopravnej sieti,” zdôraznila Anita Pieper, zodpovedná za distribúciu vozidiel v spoločnosti BMW Group. „Sme poctení, že sme sa stali prvým výrobcom automobilov, ktorý sa stal súčasťou tejto iniciatívy a zaujíma sa o viac transparentnosti vo využívaní dopravy.”

Ship Recycling Transparency Initiative.
SRTI zapracúva dobrovoľné trhové prístupy k udržateľnému využívaniu dopravy. Keďže ide o online platformu, poskytuje možnosť výmeny informácií o skúsenostiach z využívania dopravy a pomáha zväčšiť transparentnosť v námornej doprave. Iniciatíva berie pri svojom úsilí do úvahy zámery všetkých svojich členov a snaží sa nachádzať spoločné riešenia a vytvoriť nové štandardy pre zodpovedné využívanie dopravy.

Využívanie zdrojov v BMW Group.
Spoločnosť BMW Group sa vždy zameriavala na trvalo udržateľné využívanie a recykláciu zdrojov. Najmä pri recyklácii vozidiel. Na neustále zvyšovanie pomeru recyklovania sa spoločnosť zameriava na testovanie možností recyklovania nových druhov súčastí vozidla a to najmä v rámci svojho Recyklačného a demontážneho centra. Spoločnosť BMW Group taktiež spolupracuje s výskumnými inštitútmi a s dodávateľmi na vývoji a implementácii nových technológii recyklácie. K výberu materiálov potom spoločnosť pristupuje tak, že si volí tie, ktoré sa po skončení životného cyklu vozidla dajú čo najlepšie znova používať.

 

Kontakt:

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2018 celosvetový predaj viac než 2,49 mil. predaných automobilov a viac než 165 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2018 činil zisk pred zdanením 9,815 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 97,480 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2018 zamestnával po celom svete 134 682 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku 

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby.

K prvému decembru 2018 sa v Slovenskej republike nachádzalo:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, je v Bratislave.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky MINI v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a  v Žiline. 

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/

 

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming.

IAA 2019.

Here you can see the webcast of the BMW Group Press Conference.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť