Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

BMW Group spúšťa duálne odborné vzdelávanie v novom závode v Maďarsku.

Podpis dohody o spolupráci s miestnymi partnerskými školami.

Spoločnosť
·
Výrobné závody, zariadenia
·
Výrobné závody
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(2x, ~17,46 MB)

Mníchov/Debrecín. Spoločnosť BMW Group dláždi cestu pre vytvorenie duálneho odborného vzdelávania v novom závode, ktorý vzniká v maďarskom Debrecíne. Výroba sa odštartuje v septembri 2021. Pri tejto príležitosti bola 18. júla podpísaná dohoda o spolupráci s Debrecínskym centrom pre odborné vzdelávanie (DSZC). Spoločnosť BMW Group bude s týmito partnermi spolupracovať na implementácii nemeckého konceptu duálneho odborného vzdelávania v Maďarsku. To zaručí, že učni získajú optimálnu prípravu na budúce zamestnanie v inovatívnom učebnom prostredí s vysokými kvalitatívnymi štandardmi a s flexibilnou štruktúrou. Prví žiaci sa do päťročného odborného vzdelávania zapoja na jeseň roku 2019: dva roky absolvujú v škole a tri v duálnom systéme s výukou v triedach a počas práce v BMW Group.

„Veríme, že spojenie teórie a praxe je pre výuku budúcich zamestnancov nevyhnutné. Mimoriadne sa teším, že v našom novom závode v Maďarsku dokážeme mladým ľuďom ponúknuť duálne odborné vzdelávanie a pomôcť im tak ideálne naštartovať ich kariéru”, podčiarkol Michele Melchiore, poverený vedením závodu v Debrecíne. Spoločnosť BMW Group ponúkne v nových priestoroch štyri atraktívne študijné programy: konštrukcia elektroniky a automatizácie, mechatronika, automobilová mechatronika (systémy a vysokonapäťová technológia) a informačná technológia pre systémovú integráciu.

Sabine Wilhelm, vedúca profesionálneho a odborného vzdelávania a transformačného manažmentu v spoločnosti BMW Group, zdôraznila výhody tohto konceptu: „Od roku 2012 sme pri našich závodoch po celom svete spustili päť programov nemeckého systému duálneho vzdelávania, pričom sme však vždy brali do úvahy miestne špecifiká. V spolupráci s Debrecínskym centrom pre odborné vzdelávanie (DSZC) ho teraz zavedieme aj v Maďarsku. Sme veľmi radi, že našim budúcim učňom dokážeme poskytnúť ideálne podmienky na prípravu pre ich budúce povolanie a to v inovatívnom učebnom prostredí s vysokými kvalitatívnymi štandardmi a s flexibilnými štruktúrami.”

Partnerské školy sa už podarilo vybrať: Stredná odborná škola Sámuela Brassaia a Stredná odborná škola strojárska a informačných technológií Andrása Mechwarta sa ukázali ako dvojica vysoko kvalifikovaných miestnych partnerov sídliacich v Debrecíne, ktorí pokryjú teoretickú časť vzdelávania. Spoločnosť BMW Group tak v spolupráci s oboma školami vytvorí detailné osnovy vzdelávania a implementácie duálneho odborného vzdelávacieho programu.

Zúčastnení učni sa budú počas prvých dvoch rokov päťročného študijného programu v jednej z dvoch škôl zameriavať na získavanie základných praktických skúseností a teoretických poznatkov potrebných pre nimi zvolené zameranie. Od tretieho ročníka sa bude väčší dôraz venovať na praktické uplatnenie získaných vedomostí. Frekventanti programu získajú pracovné skúsenosti priamo v závode BMW Group v Debrecíne. Okrem profesionálneho vzdelávania sa BMW Group bude zameriavať aj na osobnostný rozvoj učňov.

Prví učni nastúpia do študijných programov v partnerských školách na jeseň 2019.

 

Kontakt:

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2018 celosvetový predaj viac než 2,49 mil. predaných automobilov a viac než 165 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2018 činil zisk pred zdanením 9,815 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 97,480 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2018 zamestnával po celom svete 134 682 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby.

K prvému decembru 2018 sa v Slovenskej republike nachádzalo:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, je v Bratislave.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky MINI v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a  v Žiline. 

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming.

LA AUTO SHOW 2019

Los Angeles, 20. November.
Here you can see the webcast of the BMW Group Press Conference at the Los Angeles Auto Show.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť