Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Plynulejšia doprava, menej hluku, menej kamiónov: závod BMW Group Steyr s novým konceptom dopravy.

V roku 2019 čakajú závod investície vo výške 300 mil. eur +++ Mnoho z nich smeruje do zlepšenia infraštruktúry +++ Celkový koncept dopravy výrazne odbremení okolie aj zamestnancov +++ Viaceré opatrenia začnú platiť už v roku 2019

Výrobné závody, zariadenia
·
Výrobné závody
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(3x, ~16,3 MB)

Steyr. Závod BMW Group Steyr je už 40 rokov dôležitým motorom hospodárstva kraja. Produkcia beží na vysoké obrátky: v závode pracuje 4 500 zamestnancov a denne ho opustí 6 000 motorov. Ako dobrý sused sa závod usiluje o zlepšenie dopravnej situácie ľudí z okolia. „Pýtali sme sa našich kolegov na ich spôsoby dopravy a získali sme dôležité odpovede. Na ich základe sme pripravili súbor opatrení na zlepšenie dopravy,” povedal Robert Thurner, riaditeľ manažmentu nehnuteľnosti. Vyžiada si to niekoľko miliónov eur investícií. Viaceré opatrenia vstúpia do platnosti už v roku 2019. Prinesú zníženie počtu kilometrov najazdených nákladnými vozidlami okolo závodu, znížia hustotu dopravy pri vjazde a eliminujú emisie hluku. Navyše zlepšia aj situáciu s parkovaním.

Už v lete sa spustia stavebné práce v okolí hlavného vstupu do závodu pri Bráne 1. Vznikne nový pruh na odbočenie doľava a semafor riadený podľa intenzity premávky na Haager Straße. Prispeje to k zlepšeniu plynulosti dopravy najmä v čase striedania zmien. Vznikne aj autobusová zastávka s grafikonom upraveným podľa výmeny zmien a taktiež aj cyklistický chodník do mestskej časti Münichholz vrátane nového parkoviska na bicykle. Investície do stavebných prác nevyhnutných pre zlepšenie dopravy sa odhadujú približne na jeden milión eur. Aktuálne sa stavia aj vnútropodniková železničná križovatka, ktorá presunie nákladnú kamiónovú dopravu od Brány 1 k Bráne 7. „Všetky tieto opatrenia prinesú zníženie počtu kilometrov najazdených nákladnými vozidlami o 370 km denne”, povedal šéf logistiky Jozef Heinrich. Spustenie je naplánované na jeseň 2019.

V septembri začne fungovať aj nové externé logistické centrum Garbe Industrial Real Estate. Tam sa budú realizovať všetky logistické operácie, ktoré pre závod Steyr zabezpečuje externá spoločnosť ILL. „Doteraz sme využívali 14 rôznych externých skladov. Sústredenie všetkých skladov do úplnej blízkosti závodu prinesie výrazné odľahčenie dopravy,” pokračuje Heinrich.

Zjednodušiť by sa malo aj parkovanie: v prvom polroku 2020 pribudne ďalších 200 parkovacích miest na východnej strane závodu (Gusswerkstraße/Brána 7). „Väčšina našich zamestnancov prichádza z okolia vzdialeného v okruhu 20 až 30 kilometrov, kde je málo kancelárskych priestorov, a tak má individuálna mobilita veľký význam. Mnoho ľudí preto dochádza do práce osobnými vozidlami,” uzatvára Robert Thurner. Čoskoro sa preto v rámci intranetu a aplikácie pre zamestnancov spustí možnosť na spoločné využívanie automobilov. Medzi zamestnanecké benefity by sa na skúšku malo zaradiť aj využívanie elektrických bicyklov.

Nový koncept dopravy vznikol v úzkej spolupráci s mestom Steyr. Do diskusie o jeho podobe boli prizvaní aj ľudia, komunity a spoločnosti zo susedstva závodu. „Nový koncept dopravy prinesie výrazné zlepšenie celkovej dopravnej situácie v tejto oblasti a vytvorí pridanú hodnotu aj pre okolie a susedstvo podniku,” teší sa z realizácie nového dopravného konceptu v okolí závodu starosta Gerald Hackl.

Bližšie informácie: www.bmw-werk-steyr.at/verkehrskonzept

 

Kontakt:

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2018 celosvetový predaj viac než 2,49 mil. predaných automobilov a viac než 165 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2018 činil zisk pred zdanením 9,815 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 97,480 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2018 zamestnával po celom svete 134 682 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby.

K prvému decembru 2018 sa v Slovenskej republike nachádzalo:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, je v Bratislave.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky MINI v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a  v Žiline. 

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming.

IAA 2019.

Here you can see the webcast of the BMW Group Press Conference.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť