Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Spoločnosť BMW Group oznamuje novú generáciu Digital Key.

+++ Nové technológie a štandardy umožňujú využitie inovatívnych funkcií na viacerých zariadeniach / Spoločnosť BMW Group ukazuje cestu k zosúladeniu priemyselných štandardov pre digitálny prístup do vozidla +++

Technológia
·
BMW ConnectedDrive
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(4x, ~38,89 MB)

Mníchov. Spoločnosť BMW Group preberá vedúcu rolu v bezproblémovej integrácii inteligentných zariadení a digitálneho ekosystému zákazníkov a to už v raných fázach. Poskytovanie jednoduchého, prepojeného a bezkľúčového prístupu do vozidiel bol hlavný smer inovácií. Dnes je už možné zamknúť a odomknúť vozidlo, naštartovať motor a poskytnúť kľúč od vozidla aj ostatným užívateľom vďaka použitiu služby BMW Digital Key, ktorá tvorí súčasť aplikácie pre mobilné telefóny BMW Connected. Ide však iba o prvý krok v globálnej technologickej zmene, ktorú vytvára a vedie spoločnosť BMW Group. V roku 2017 sa spoločnosť pridala ku konzorciu Car Connectivity Consortium CCC (Konzorcium pre automobilovú konektivitu), kde je lídrom pri vytváraní štandardizovaných technológií a bezpečnostných štandardov napriek celým priemyslom. Výsledkom týchto aktivít je najnovšia generácia štandardizovaných ekosystémov pre prístup do vozidla, ktorá ponúkne nové funkcie pre viaceré zariadenia. K tejto iniciatíve sa už v ostatnom čase prihlásili viacerí výrobcovia.

Globálne štandardy pre lepšiu vzájomnú spoluprácu
Digitálny kľúč Digital Key má potenciál, aby umožnil široké spektrum využitia, ktoré s klasickým kľúčom neboli mysliteľné a to najmä vďaka technologickým prednostiam inteligentných zariadení. Víziu digitálneho vozidla sa podarí pretransformovať do reality iba vďaka jednotným technologickým štandardom. Plnú funkčnosť musia zaistiť viaceré zariadenia užívateľa od rôznych značiek a zároveň aj bez ohľadu na výrobcu vozidla. To podčiarkuje aj Dr. Olaf Müller, riaditeľ oddelenia Development Digital Access Systems (Vývoj digitálnych prístupových systémov) v spoločnosti BMW Group: „Naši zákazníci požadujú vzájomnú spoluprácu bez ohľadu na výrobcu. To dokážeme dosiahnuť iba štandardizáciou. Individuálne riešenia už neprinášajú žiadne výhody.” Spoločnosť BMW Group preto v rámci Konzorcia pre automobilovú konktivitu CCC podnietila vznik globálneho štandardu pre digitálny prístup do vozidla. Do konzorcia sa pridali už aj najvýznamnejšie automobilky a zároveň aj výrobcovia mobilných telefónov. Štandardné technické požiadavky akceptované naprieč celým priemyslom zároveň umožnia, aby do vozidiel mohli vstupovať majitelia pomocou všetkých druhov inteligentných prístrojov vrátane mobilných telefónov, hodiniek aj ostatných nositeľných zariadení.

Technologické vlastnosti pre inovatívne funkcie
Druhá generácia (verzia 2.0) ekosystému digitálneho kľúča založená na technológii NFC (Near Field Communication — komunikácia blízkych polí) bola ohlásená na koniec roka 2019. Hlavným prvkom je použitie bezpečnostného čipu, ktorý pracuje nezávisle od operačného systému mobilného telefónu. To znamená, že funguje aj v momente, ak sa mobilný telefón vybije. V blízkej budúcnosti sa predstaví aj verzia digitálneho kľúča s označením 3.0, ktorá bude využívať ultra širokopásmové pripojenie UWB. To ponúkne maximálnu ochranu pred odcudzením a umožní precíznu lokalizáciu medzi zariadením a vozidlom. Výsledkom bude, že mobilný telefón sa už nemusí na odomknutie prikladať ku kľučke vozidla, ale môže pokojne zostať vo vrecku. Spoločnosť BMW Group veľmi skoro zistila, že technológia UWB bude výhodná z dlhodobého hľadiska a vyhovie aj požiadavkám na prienik na celosvetové trhy. Úzka spolupráca s partnermi ako aj fakt, že technológia UWB si už nachádza cestu do čoraz väčšieho počtu zariadení spotrebnej elektroniky, dláždi cestu ďalším novým a inovatívnym prvkom v ponuke Digital Key.

 

Kontakt:

BMW Slovenská republika, Milan Stupka, Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97, E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka: www.press.bmwgroup.com/slovak/

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2018 celosvetový predaj viac než 2,49 mil. predaných automobilov a viac než 165 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2018 činil zisk pred zdanením 9,815 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 97,480 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2018 zamestnával po celom svete 134 682 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby.

K termínu 1. septembra 2019  bolo k dispozícií v Slovenskej republike:

  • Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.
  • Jeden autorizovaný Servis-only  zástupca BMW, spoločnosť Auto Motiv, je v Bratislave.
  • Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky MINI v Bratislave a v Košiciach.
  • Štyria predajcovia motocyklov so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline. 

 

 

Web: www.bmwgroup.com

www.bmw.sk

 

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

https://www.facebook.com/BMW.Slovensko/

https://www.facebook.com/MINI.slovensko/

https://www.facebook.com/bmwmotorradslovensko/

 

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

https://www.instagram.com/bmwslovensko/

https://www.instagram.com/minislovensko

https://www.instagram.com/bmwmotorradslovensko/?hl=sk

 

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

https://www.youtube.com/user/BMWSlovensko

https://www.youtube.com/user/MINISlovensko

https://www.youtube.com/channel/UCpXsvqPAuTm0SL2Y5BbJoUw

 

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

https://twitter.com/bmwslovensko

 

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/ 

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE

14 July 2020. Follow the link and watch the webcast of the world premiere of the first-ever BMW iX3.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť