Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Spoločnosť BMW Group presadzuje nízko emisnú dopravu a logistiku

Spoločnosť BMW Group sa pred Konferenciou o klimatickej zmene OSN pridáva k iniciatíve Getting to Zero Coalition. Zámer: odstrániť uhlíkovú stopu z medzinárodnej námornej dopravy.

Životné prostredie
·
Spoločnosť
·
Udržateľnosť
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(1x, ~2,59 MB)

Mníchov. Spoločnosť BMW Group rozšírila svoje aktivity smerom k trvalej udržateľnosti dopravnej logistiky. Pred začiatkom Konferencie o klimatickej zmene OSN (COP 25) v Madride sa spoločnosť, v rámci svojich aktivít smerujúcich k znižovaniu emisií uhlíka v celom výrobnom reťazci, pridala ku koalícii Getting to Zero Coalition. Zámerom iniciatívy je používanie bezemisných trajektov do roku 2030. Getting to Zero Coalition je partnerstvom medzi Svetovým námorným fórom, Aktivitou Priatelia oceánov a Svetovým ekonomickým fórom.

„Námorná doprava predstavuje v medzinárodnom dodávateľskom reťazci a pri distribúcii vozidiel spoločnosti BMW Group kľúčovú úlohu. Iniciatívu Getting to Zero Coalition, ku ktorej sa hlásia viaceré vlády, spoločnosti a ďalší partneri, vnímame ako výnimočnú možnosť na neustále znižovanie uhlíkových emisií v námornej doprave,” podčiarkol Jürgen Maidl, Senior Vice President zodpovedný za riadenie výrobnej a dodávateľskej siete v spoločnosti BMW Group. „Sme poctení, že sme prvým automobilovým výrobcom, ktorý sa pripája k tejto koalícii a tým dláždime cestu k intenzívnejšej trvalej udržateľnosti.”

Námorná preprava sa na emisiách CO2, ktoré v rámci dopravy momentálne vypúšťa spoločnosť BMW Group, podieľa 50 percentami. Z globálneho hľadiska vytvára námorná doprava približne tri percentá z celkového množstva skleníkových plynov a tento trend výrazne narastá. Spoločnosť BMW Group sa pripojením k iniciatíve Getting to Zero Coalition snaží dosiahnuť úplné odstránenie emisií uhlíka používaním bezuhlíkových palív a nových systémov pohonu ako aj znížením celkovej spotreby energie.

Aktivitami v rámci koalície Getting to Zero Coalition bude spoločnosť BMW Group aj naďalej tlačiť na odstraňovanie emisií uhlíka v celom logistickom reťazci. Okrem trvalo udržateľnej stratégie v rámci celého výrobného reťazca bude spoločnosť komplexne pristupovať aj k výrobe šetrnej ku zdrojom v závodoch značky BMW po celom svete a k ďalšiemu rozvoju elektrickej mobility.

Spoločnosti BMW Group sa už od roku 2006 napríklad podarilo znížiť spotrebu zdrojov a emisie potrebné na výrobu jedného vozidla o 50 percent. Navyše, všetky závody prevádzkované spoločnosťou BMW Group a tri závody spoločného podniku BBA v Číne, budú od budúceho roka používať už iba energiu získanú z obnoviteľných zdrojov. Závody spoločnosti BMW Group v Európe využívajú čisto zelenú energiu už od roku 2017. So zameraním sa na elektrickú mobilitu je značka BMW i3 už od roku 2013 svetovým lídrom v tomto segmente. S portfóliom, ktoré momentálne obsahuje 12 modelov, ponúka dnes značka BMW najširšiu paletu elektrifikovaných vozidiel na trhu. Do roku 2021 dodá spoločnosť BMW Group na cesty milión elektrifikovaných vozidiel. Do roku 2023 ponúkne spoločnosť dovedna 25 elektrifikovaných modelov.

Spoločnosť BMW Group opätovne potvrdzuje svoj jasný záväzok k Agende 2030, ktorú vyhlásila OSN
Informácia, že spoločnosť BMW Group sa pred Klimatickou konferenciou COP 25, ktorá sa od 2. do 13. decembra koná v Madride, pripojila ku koalícii Getting to Zero Coalition, nie je žiadna náhoda. Konferencia o klimatickej zmene OSN a spoločnosť BMW Group už dlhodobo vyvíjajú spoločné aktivity a viaže ich dlhoročná úzka spolupráca. Spoločnosť BMW Group sa COP konferencií o klimatickej zmene pravidelne zúčastňovala už od roku 2008. Spoločnosť aj tento rok opäť predstavila nové myšlienky a technické skúsenosti z oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Aktivity sa zamerajú na opätovné zapojenie spoločnosti BMW Group ako hlavného sponzora Fóra o trvalo udržateľných inováciách (Sustainable Innovation Forum — SIF), ktoré sa koná 10. a 11. decembra 2019. SIF je dlhé roky jednou z najdôležitejších konferencií o trvalo udržateľnom rozvoji, ktoré sa už dlhé roky konajú v rámci programu schôdze COP OSN a pravidelne sa jej zúčastňujú globálni kľúčoví hráči z politickej, priemyselnej, vedeckej a spoločenskej sféry, pričom ju využívajú aj ako platformu na diskusie o výzvach spojených s trvalo udržateľným rozvojom. Spoločnosť BMW Group pri tejto príležitosti predstaví predovšetkým svoje aktuálne pokroky v oblasti elektrickej mobility a ukáže, ako pokročilé a digitálne technológie môžu prispievať k trvalo udržateľnej mobilite.

 

 

Kontakt:

BMW Slovenská republika, Milan Stupka, Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97, E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka: www.press.bmwgroup.com/slovak/

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2018 celosvetový predaj viac než 2,49 mil. predaných automobilov a viac než 165 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2018 činil zisk pred zdanením 9,815 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 97,480 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2018 zamestnával po celom svete 134 682 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby.

K termínu 1. septembra 2019  bolo k dispozícií v Slovenskej republike:

  • Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.
  • Jeden autorizovaný Servis-only  zástupca BMW, spoločnosť Auto Motiv, je v Bratislave.
  • Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky MINI v Bratislave a v Košiciach.
  • Štyria predajcovia motocyklov so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline. 

 

 

Web: www.bmwgroup.com

www.bmw.sk

 

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

https://www.facebook.com/BMW.Slovensko/

https://www.facebook.com/MINI.slovensko/

https://www.facebook.com/bmwmotorradslovensko/

 

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

https://www.instagram.com/bmwslovensko/

https://www.instagram.com/minislovensko

https://www.instagram.com/bmwmotorradslovensko/?hl=sk

 

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

https://www.youtube.com/user/BMWSlovensko

https://www.youtube.com/user/MINISlovensko

https://www.youtube.com/channel/UCpXsvqPAuTm0SL2Y5BbJoUw

 

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

https://twitter.com/bmwslovensko

 

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/ 

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE

14 July 2020. Follow the link and watch the webcast of the world premiere of the first-ever BMW iX3.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť