Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Spoločnosť BMW Group zverejňuje algoritmus používaný vo výrobe.

+++ Spoločnosť zverejňuje algoritmus na otvorenej platforme +++ Celosvetový prístup pre vývojárov softvéru +++ Umelá inteligencia odbremení pracovnú silu.

Spoločnosť
·
Výrobné závody, zariadenia
·
Technológia
·
Karosérie a odľahčené konštrukcie
·
Výroba a recyklácia
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(6x, ~11,09 MB)

Mníchov. Spoločnosť BMW Group využíva vo výrobe čoraz väčší podiel aplikácií s umelou inteligenciou. Umelá inteligencia momentálne odbremeňuje pracovníkov od monotónnej práce ako napríklad od kontroly či sa výstražný trojuholník nachádza na správnom mieste v batožinovom priestore. Túto úlohu momentálne vykonáva kamera a softvér schopný samostatného učenia, ktorý za milisekundu porovná aktuálny obraz z kamery so stovkami uložených obrazových záznamov a tak dokáže odhaliť odchýlky od normálneho stavu.

Spoločnosť BMW Group teraz uvoľnila vybraný algoritmus z tejto oblasti umelej inteligencie a umiestnila ho na otvorenú platformu (github.com/BMW-InnovationLab). Algoritmus tvorí súčasť viacerých aplikácií umelej inteligencie, najmä automatického rozoznávania obrazov a ich označovania. Zverejnenie umožní softvérovým inžinierom z celého sveta skúmať, meniť a zlepšovať zdrojový kód. „Zverejnením algoritmu dokáže spoločnosť BMW Group výrazne zredukovať čas potrebný na vývoj neurálnych sietí pre autonómne transportné systémy a roboty,” vraví Dirk Dreher, riaditeľ logistiky a plánovania. Neurálne siete nezávisle porovnávajú živé zábery z výroby a logistiky s obrazovou databázou a odhaľujú odchýlky od požadovaného cieľového stavu.

Otvorený zdroj prináša výhody pre zapojených softvérových inžinierov aj pre spoločnosť BMW Group. „Poskytujeme časti nášho inovatívneho digitálneho softvéru na označovanie obrazov, ktorý sa osvedčil vo viacerých aplikáciách umelej inteligencie. Naspäť dostávame podporu pri ďalšom vývoji nášho softvéru pre umelú inteligenciu. Umožňuje nám to, aby sme sa intenzívnejšie zamerali na vývoj špecifických aplikácií umelej inteligencie vo výrobe a logistike,” podotkol Christian Patron, riaditeľ pre inovácie, digitalizáciu a dátovú analýzu.
„Máme za sebou významné investície do umelej inteligencie. Zverejnením nášho algoritmu pre celosvetovú komunitu vývojárov chceme spraviť svoj diel a sprístupniť umelú inteligenciu širokému spektru užívateľov. Očakávame, že ďalší vývoj v otvorenom prostredí povedie k rýchlemu a obratnému napredovaniu vývoja softvéru,” dodáva Kai Demtröder, riaditeľ pre umelú inteligenciu, dátové platformy a IT v spoločnosti BMW Group.
V súlade s prístupom k otvoreným zdrojom majú všetci užívatelia algoritmu zaručenú anonymitu. Všetky chyby v algoritme sa môžu veľmi rýchlo odhaliť a pokiaľ treba, tak operátori môžu používať aj automatizované funkcie, ktoré funkcia ponúka. Kvalitu zaručuje aj fakt, že spoločnosť BMW Group ešte pred zaradením do užívania skontroluje všetky prichádzajúce návrhy. Model, inými slovami, aktuálne aplikácie umelej inteligencie vyvinuté týmito algoritmami, zostávajú neustále strážené. Všetci užívatelia sa môžu slobodne rozhodnúť či ako dodávatelia sprístupnia svoje modely aj ostatným partnerom.

 

 

Kontakt:

BMW Slovenská republika, Milan Stupka, Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97, E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka: www.press.bmwgroup.com/slovak/

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2018 celosvetový predaj viac než 2,49 mil. predaných automobilov a viac než 165 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2018 činil zisk pred zdanením 9,815 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 97,480 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2018 zamestnával po celom svete 134 682 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby.

K termínu 1. septembra 2019  bolo k dispozícií v Slovenskej republike:

  • Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.
  • Jeden autorizovaný Servis-only  zástupca BMW, spoločnosť Auto Motiv, je v Bratislave.
  • Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky MINI v Bratislave a v Košiciach.
  • Štyria predajcovia motocyklov so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline. 

 

 

Web: www.bmwgroup.com

www.bmw.sk

 

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

https://www.facebook.com/BMW.Slovensko/

https://www.facebook.com/MINI.slovensko/

https://www.facebook.com/bmwmotorradslovensko/

 

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

https://www.instagram.com/bmwslovensko/

https://www.instagram.com/minislovensko

https://www.instagram.com/bmwmotorradslovensko/?hl=sk

 

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

https://www.youtube.com/user/BMWSlovensko

https://www.youtube.com/user/MINISlovensko

https://www.youtube.com/channel/UCpXsvqPAuTm0SL2Y5BbJoUw

 

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

https://twitter.com/bmwslovensko

 

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/ 

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE

14 July 2020. Follow the link and watch the webcast of the world premiere of the first-ever BMW iX3.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť