Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

RUCH V SÍDLE ZNAČKY HOME OF ROLLS-ROYCE.

• Šesť úľov v sídle značky Home of Rolls-Royce v meste Goodwood v grófstve West Sussex tvorí domov pre približne štvrť milióna včiel medonosných. • Zachovávanie a ochrana rôznorodosti životného prostredia sa spája s dlhodobými zámermi a aktivitami spoločnosti. • Dôležité posilnenie aktivít projektu Bee Line, ktorej zámerom je zvrátenie znižovania počtu včiel na juhovýchode Anglicka a vytvorenie útočiska pre opeľovačov v národnom parku South Downs.

 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(4x, ~19,93 MB)

Napriek tomu, že výroba automobilov bola dočasne pozastavená, práce na vzniku ďalšieho výnimočného a typicky britského pokladu, ktorým je najexkluzívnejší med na svete, v sídle značky Home of Rolls-Royce aj naďalej pokračujú.

Počas tretej sezóny sa 250 000 včiel, ktoré sa nachádzajú vo včelínoch spoločnosti, posnaží aj v roku 2020 prekonať množstvo vyprodukovaného medu dodávaného pod značkou Rolls-Royce of Honey. Včelstvo anglických včiel medonosných zvládlo zimu na pozemku automobilky Rolls-Royce v excelentnom zdraví a momentálne vyletujú z úľov, pričom mieria za pol miliónom stromov, kríkov a poľných kvetov, ktoré kvitnú na 17 hektároch pozemkov automobilky Rolls-Royce. K tomu sa pridáva aj 3,2 hektára porastov rastliny menom rozchodník, ktorý rastie na strechách závodu a vytvára tak najväčšie živé strechy svojho druhu v Spojenom kráľovstve. Najdobrodružnejšie včely lietajú aj na okolité pozemky mesta Goodwood, pričom 48,5 km2 vidieka grófstva West Sussex patrí k známemu národnému parku South Downs.

Včelíny Goodwood Apiary vznikli v roku 2017 a pozostávajú zo šiestich tradičných drevených úľov vyrobených v Anglicku. Každý úľ má leštenú plaketu z ušľachtilej ocele vyrobenú v dielni Bespoke zameranej na individuálne úpravy vozidiel Rolls-Royce. Päť z nich nesie názvy modelových radov vozidiel automobilky Rolls-Royce — Phantom, Wraith, Ghost, Dawn a Cullinan, zatiaľ čo šiesty oslavuje známu sošku Spirit of Ecstasy.

Včely vyrábajú vzácny a žiaduci produkt. Špecialisti na konci každej sezóny pozorne a svedomito ručne zbierajú med Rolls-Royce of Honey. Ten sa následne dostáva k významným hosťom vrátane zákazníkov, ktorí sa rozhodli vyzdvihnúť si svoje vozidlo priamo v priestoroch spoločnosti.

Projekt včelína v automobilke Rolls-Royce Motor Cars predstavuje odpoveď na reálne ohrozenie populácie britských včiel medonosných. Včely medonosné sú hlavným opeľovačom mnohých druhov stromov a kvetov vrátane viacerých ovocinárskych a zeleninárskych plodín dôležitých pre poľnohospodársky priemysel v okolí sídla Home of Rolls-Royce. Avšak nedostatok vhodnej potravy, spojený najmä so stratou prirodzeného prostredia, v ostatných rokoch vystavil ich počty pod veľký a rastúci tlak.

Celonárodný trend sa odzrkadľuje aj v národnom parku South Downs v tesnej blízkosti sídla Home of Rolls-Royce. Kriedová pahorkatina, ktorá veľmi dobre podporuje opeľovačov vrátane včiel medonosných, čmeliakov a motýľov modráčikov ďatelinových, teraz tvorí iba štyri percentá celkovej rozlohy národného parku. Navyše ide o rozdrobené územia, čo opeľovačom sťažuje presun po krajine.

Vďaka vhodnému načasovaniu prispelo vytvorenie včelínov k výraznej pomoci pri uskutočňovaní nových aktivít národného parku South Downs spojených s riešením tohto vážneho problému. Iniciatíva včelích pásov Bee Lines podporuje farmárov a majiteľov pozemkov pri vytváraní nových kvetnatých koridorov, ktoré prepájajú územia obývané včelami a ďalšími opeľovačmi a pomáha im tak dostať sa k viacerým druhom rastlín. Iniciatíva sa zameriava aj na obyvateľov a podnikateľov v okolí národného parku a inšpiruje ich, aby vo svojich záhradách a na pozemkoch vysádzali lúčne kvety.

„Včelíny podčiarkujú naše záväzky voči životnému prostrediu, ktoré ovplyvňujú všetko, čo v Goodwoode robíme,” vraví Richard Carter, riaditeľ globálnej komunikácie spoločnosti Rolls-Royce Motor Cars. „Naše trvalo udržateľné budovy, využívanie termálnej vody, spracovanie dažďovej vody a poskytovanie útočiska pre divoké vtáctvo. To všetko robí zo sídla Home of Rolls-Royce v Goodwoode jedného z najekologickejších výrobcov v Spojenom kráľovstve. Vďaka tomuto projektu, ktorý spolu so živými strechami podporuje v našom závode biodiverzitu, vytvárame významný príspevok k zachovávaniu britskej populácie včelstiev.”

 

- Koniec -

 

Ďalšie informácie:

Všetky naše tlačové správy a tlačové zložky ako aj široký výber videí a fotografií na stiahnutie vo vysokom rozlíšení nájdete na našej mediálnej webstránke PressClub.

Kontakt:

BMW Slovenská republika

Corporate Communications Manager
Milan Stupka                     

+421 903 28 34 97            

milan.stupka@bmwgroup.com

 

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com
www.bmwgroup.com

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE

14 July 2020. Follow the link and watch the webcast of the world premiere of the first-ever BMW iX3.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť