Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Domáci závod BMW Group pripravený na BMW i4.

Riaditeľ závodu Robert Engelhorn: „Najnáročnejšia modernizácia linky v histórii závodu. Náš závod odteraz dokáže na jednej linke vyrábať plne elektrický model BMW i4, pričom na rovnakej linke vznikajú aj vozidlá s naftovým, benzínovým a hybridným pohonom.”

Výrobné závody, zariadenia
·
Výrobné závody
·
Technológia
·
Alternatívne pohonné systémy, mobilita budúcnosti
·
Karosérie a odľahčené konštrukcie
·
Výroba a recyklácia
·
Logistics
·
Industry 4.0
·
Smart Logistics
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~590,28 KB)

Related Links.

Mníchov. V závode spoločnosti BMW Group v Mníchove je už všetko na mieste a pripravené na začiatok výroby plne elektrického modelu BMW i4. Po šiestich týždňoch intenzívnych prác na úprave sa opäť rozbehla výroba vozidiel a k linke sa vrátilo približne 5 000 zamestnancov. „Úspešne, načas a bez komplikácií sme zavŕšili najnáročnejšiu prestavbu a úpravu nášho závodu,” povedal riaditeľ závodu Robert Engelhorn. V domácom závode spoločnosti BMW Group sa začína nová éra: „Náš závod odteraz dokáže na jednej linke vyrábať plne elektrický model BMW i4, pričom na rovnakej linke vznikajú aj vozidlá s naftovým, benzínovým a hybridným pohonom,” dodal Engelhorn.

Dôsledné plánovanie a príprava ako aj vynikajúca spolupráca medzi mnohými domácimi aj externými partnermi znamenala, že závod spoločnosti BMW Group v Mníchove sme za iba šesť týždňov dokázali pripraviť na koncepty mobility budúcnosti,” oznámil Engelhorn. Celkový vývoj a úprava závodu si vyžiadali investície vo výške okolo 200 miliónov eur. Približne 700 miliónov eur už predstavuje výška investícií medzi rokmi 2015 a 2018 do inštalácie novej lakovne šetrnej k zdrojom ako aj rozšírenie karosárne pre potreby produkcie BMW radu 3.

V ostatných týždňoch sa tím musel vyrovnať s náročnou výzvou v podobe stiesnených priestorov v jednotlivých halách, čo sťažovalo úpravu a inštaláciu nových technológií. Predchádzajúce systémy museli byť odstránené na veľmi malom priestore a to isté platilo aj o inštalácii a spustení nových. Ešte pred samotnou úpravou závodu sa všetky zmeny výrobných liniek pripravili a navrhli pomocou digitálnych systémov a vo virtuálnej realite. „To nám umožnilo čo najlepšie využiť obmedzené priestory dostupné v našom závode a zároveň sme presne videli, na čo sa musíme pripraviť,” vysvetľoval Engelhorn. Mnohé pripomienky k úpravám prišli priamo od samotných pracovníkov vo výrobe. Pomocou okuliarov s virtuálnou realitou získali presný pohľad na to, ako bude vyzerať ich pracovné miesto a poskytli hodnotné podnety k ergonómii a k úprave procesov.

Karosáreň v mníchovskom závode je žiarivým príkladom premyslenej a efektívnej integrácie, pretože väčšina procesov spojených s modelom BMW i4 sa dá vykonávať aj na existujúcich karosárskych zariadeniach. Dodatočné systémy si vyžiadalo iba zostavovanie podlahy a zadnej časti modelu BMW i4, pretože elektrický pohon a vysokonapäťové batérie sú odlišné ako v prípade bežných konštrukcií. Približne 550 kg vážiace batérie bude do karosérie upevňovať nový a plne automatizovaný systém, ktorý využíva kamery na kontrolu či sú batérie správne umiestnené. Batérie sa plne automaticky aj na linku privážajú a následne montujú do karosérie.

Výroba modelu BMW i4 si vyžiadala aj elektrický dopravník nad hlavami a výkonnejší dopravník v priestoroch finalizácie vozidla. „Toto bola najkomplexnejšia úprava výrobnej linky v histórii závodu v Mníchove,” podčiarkol Engelhorn.

Množstvo asistenčných systémov vodiča, bezpečnostných prvkov a možností konektivity sa neustále zvyšuje, pričom funkčné testovanie rôznych inovácií vo vozidle a technológií počas výroby sa stáva čoraz náročnejším. Na splnenie stále vyšších nárokov začal závod v Mníchove používať digitálne prepojené výrobné a testovacie systémy. Náročnú logistiku a výrobné procesy podporuje aj mnoho riešení z oblasti digitalizácie a premyslených prepojených systémov.

Počas úprav závodu v Mníchove sa za ostatné týždne kládol najväčší dôraz na zabudovanie výroby modelu BMW i4 do existujúcich systémov. No okrem toho sa pripravovali aj systémy a procesy na sériovú výrobu modelu BMW M3, ktorý bude taktiež vznikať na tej istej výrobnej linke. Domáci závod spoločnosti BMW Group vznikol v roku 1922 a teraz je nastavený tak, aby vyrábal široký záber modelového portfólia vrátane vozidiel ako BMW i4 ale aj hybridne či spaľovacími motormi poháňané BMW radu 3 Sedan a BMW radu 3 Touring či nové BMW M3.

Neobyčajná flexibilita závodu a výnimočné schopnosti pracovného tímu sú veľkou devízou.

 

Kontakt:

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/

 

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2019 celosvetový predaj viac než 2,5 mil. osobných automobilov a viac než 175 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2019 činil zisk pred zdanením 7,118 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 104,210 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2019 zamestnával po celom svete 133 778 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

Article Offline Attachments.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE.

Munich. 01 JUNE. Here you can see the webcast of the world premiere of the all-electric BMW iX1 & the new BMW X1.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť