Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

BMW Group sa stala lídrom v udržateľnosti v indexoch Dow Jones Sustainability Indices 2020.

Najudržateľnejšia automobilová spoločnosť na svete.

Spoločnosť
·
Udržateľnosť
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(1x, ~9,88 MB)

Mníchov. BMW Group obsadila prvé miesto v kategórii „Automobily“ v najnovšom hodnotení publikovanom S&P Dow Jones Indexy pre Dow Jones Sustainability Indices  World and Europe (Dow Jones indexy udržateľnosti svet a Európa (DJSI)), v ktorom získala 80 zo 100 možných bodov. BMW Group sa tak stala najudržateľnejšou automobilovou spoločnosťou sveta a od vytvorenia Dow Jones Sustainability Indices je jediným výrobcom automobilov, ktorý sa dlhodobo objavuje medzi lídrami tohto odvetvia.

 

V roku 2020 bolo hodnotených celkovo 39 spoločností z automobilového priemyslu. Výsledky ukázali, že BMW Group sa zlepšila vo všetkých troch hodnotených oblastiach (Vedenie & Ekonomika, Environmentálna oblasť, Sociálny rozmer).

 

„Boj proti klimatickej zmene a spôsob, akým využívame zdroje, rozhoduje o budúcnosti našej spoločnosti – aj samotnej BMW Group. Preto sme sa zamerali na udržateľnosť a využiteľnosť zdrojov a tento prístup sme zaviedli vo všetkých našich divíziách. Je to pre nás dôležitý stavebný prvok pre úspešné vytváranie našej budúcnosti, keďže náš model podnikania a udržateľnosť sú pre nás neoddeliteľné,“ povedal Oliver Zipse, predseda predstavenstva BMW AG.

 

Súčasné vedúce postavenie BMW Group v hodnotení Dow Jones Sustainability Indices je odrazom neustálych vylepšení, ktoré spoločnosť zaviedla v posledných rokoch. Napríklad, od roku 2006 BMW Group v celej medzinárodnej výrobnej sieti znížila spotrebu energie na každé vyrobené vozidlo o 40 percent a emisií CO2 o približne 70 percent. Všetky výrobné lokality získavajú elektrickú energiu výlučne z obnoviteľných zdrojov. V rokoch 1995 až 2019 BMW Group znížila emisie CO2 nových vozidiel predaných v Európe o približne 42 percent. Spoločnosť systematicky buduje vysoké environmentálne a sociálne štandardy v sieti subdodávateľov a je lídrom v tejto oblasti.

 

Teraz robí ďalší krok v boji proti klimatickej zmene a smerom k zodpovednému hospodáreniu so zdrojmi. V júli BMW Group predstavila svoje nové strategické smerovanie k udržateľnosti.

 

Spoločnosť si stanovila jasné ciele zníženia emisií CO2 do roku 2030. Novinkou je, že tieto ciele sa po prvý raz rozširujú na celú životnosť vozidla: od subdodávateľskej siete cez výrobu až po koniec používateľskej fázy. Cieľom je zredukovať emisie CO2 na vozidlo celkovo minimálne o jednu tretinu. Pri viac ako 2,5 milióne vozidiel vyrobených BMW Group v roku 2019 by to znamenalo zníženie o viac ako 40 miliónov ton CO2 počas ich životnosti do roku 2030.

 

BMW Group sa momentálne hľadá spôsob ako do roku 2030 znížiť emisie z výroby (sféra / Scope 1+2) o ďalších 80 percent z úrovní z roku 2019. Emisie CO2 potom budú nižšie ako 10 percent úrovne, na ktorej boli v roku 2006.

 

Okrem 100 percentného využívania zelenej energie do roku 2020, bude BMW Group systematicky investovať do optimalizácie využiteľnosti energie. Zostávajúce emisie CO2 z celosvetovej výroby budú nastavené podľa príslušných certifikácií. To znamená, že výroba BMW Group bude vo všetkých svojich fabrikách klimaticky neutrálna od roku 2021.

 

Cieľom je do roku 2030 znížiť emisie CO2 vozidiel BMW Group o 40 percent na každý odjazdený kilometer. To sa dosiahne masívnou expanziou e-mobility. O desať rokov by malo po cestách jazdiť celkovo viac ako sedem miliónov elektrifikovaných vozidiel BMW Group – z toho približne dve tretiny s čisto elektrickým pohonom.

 

BMW Group tiež zníži emisie CO2 v subdodávateľskej sieti o 20 percent na vozidlo z úrovní z roku 2019. Uhlíková stopa dodávateľa sa stane rozhodujúcim kritériom pri vyhodnocovaní predlžovania kontraktov. Spoločnosť je prvým výrobcom automobilov, ktorý stanovuje konkrétne ciele emisií CO2 pre svoju dodávateľskú sieť.

BMW Group je jednoznačne za dodržiavanie Parížskej klimatickej dohody. Stanovením týchto nových cieľov sa spoločnosť vydala cestou, ktorá je značne ambicióznejšia ako dvojstupňový cieľ / cieľ zníženia teploty o dva stupne.

 

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

IAA MOBILITY 2021.

Here you can see our on demand webcasts from the IAA Mobility 2021, with the BMW Group Keynote, the Analyst and Investor Evening Event and the discussion forum "The car as the engine of the circular economy?".

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť