Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

BMW Group je prvým prémiovým výrobcom automobilov, ktorý vydáva integrovanú výročnú správu Integrated Group Report.

+++BMW Group Report 2020 prvý raz spája Výročnú správu a Správu o trvalo udržateľnom rozvoji +++Transparentná správa za celú spoločnosť a pre všetkých partnerov +++Oficiálne hodnoty cieľov CO2 podľa iniciatívy Science-Based Targets Initiative.

Spoločnosť
·
Udržateľnosť
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~153,18 KB)
  
Photos(1x, ~909 KB)

Mníchov. Spoločnosť BMW Group začína novú kapitolu svojich každoročných správ: prvý raz spojí Výročnú správu a Správu o trvalo udržateľnom rozvoji za rok 2020 do jednej integrovanej správy Integrated BMW Group Report. Po tom, ako predstavenstvo v roku 2020 nanovo definovalo ciele trvalo udržateľného rozvoja, predstavovala komplexná správa ďalší logický krok – a to aj vďaka zjednotenému vedeniu spoločnosti. Odteraz sa bude celostná správa Integrated Report publikovať v rámci výročnej konferencie BMW Group Annual Conference, pričom sa v nej zdôrazní ekonomický výkon ako aj príspevok k životnému prostrediu a k celej spoločnosti.

 

Dr. Nicolas Peter, člen predstavenstva spoločnosti BMW AG zodpovedný za financie: „Správa BMW Group Report 2020 ukazuje, že naše podnikanie a trvalo udržateľný rozvoj nemôžu byť oddelené. Riadime spoločnosť BMW Group podľa finančných aj nefinančných ukazovateľov a každoročne o nich transparentne informujeme. Ako prémiový výrobca sa snažíme prevziať zodpovednosť a vytvárať dobré príklady pre celý priemysel. Kľúčové ukazovatele trvalo udržateľného vývoja majú rovnakú váhu ako naše správy o finančných výsledkoch.”

 

Spoločnosť BMW Group už na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju dosiahla niekoľko dôležitých míľnikov: napríklad medzi rokmi 1995 a 2020 znížila emisie CO2 nových vozidiel na európskom trhu o 53 percent. Spoločnosť BMW Group od minulého roka získava 100 percent energie pre svoje výrobné závody z obnoviteľných zdrojov. Spoločnosti sa v roku 2020 podarilo dosiahnuť aj významný cieľ v rozmanitosti: podiel žien v riadiacich funkciách spoločnosti BMW Group dnes dosahuje hodnotu 17,8 percenta, čo znamená, že presahuje plánovaný rozsah 15 – 17 percent.

 

V júli 2020 si spoločnosť BMW Group stanovila nový ambiciózny cieľ v redukcii emisií CO2 do roku 2030 – prvý raz ho zamerala na celý životný cyklus: od dodávateľského reťazca, cez výrobu, až po fázu po skončení životnosti.

 

  • Zámerom je výrazne znížiť emisie CO2 minimálne o tretinu a to na každé vozidlo z celého modelového portfólia. Pre flotilu viac ako 2,5 milióna vozidiel, ktoré spoločnosť BMW Group vyrobila v roku 2019, by to znamenalo počas ich celého životného cyklu až do roku 2030 zníženie emisií CO2 o 40 miliónov ton.

 

  • Po znížení emisií CO2 na každé vyrobené vozidlo o viac ako 78 percent od roku 2006, plánuje spoločnosť BMW Group znížiť emisie (Rozsah 1 + 2) do roku 2030 o ďalších 80 percent z úrovní z roku 2019.

 

  • Zámerom je znížiť emisie CO2 do roku 2030 na kilometer jazdy počas fázy využívania vozidla v porovnaní s rokom 2019 o viac ako 40 percent. Hlavným spôsobom bude ďalekosiahla modelová stratégia so systematickým rozširovaním ponuky elektrickej mobility.

 

  • Spoločnosť BMW Group je prvým výrobcom automobilov, ktorý stanovil konkrétne ciele CO2 aj pre svojich dodávateľov. Zámerom je znížiť emisie CO2 na vozidlo o minimálne 20 percent oproti hodnotám z roku 2019. Jedným zo spôsobov, ako to chce spoločnosť BMW Group dosiahnuť, je, že rozhodujúcim kritériom pri uzatváraní kontraktov bude uhlíková stopa.

 

Emisné ciele spoločnosti BMW Group ohľadom CO2 oficiálne overila aj iniciatíva Science-Based Targets Initiative (SBTI). Tá potvrdila, že podľa najmodernejších vedeckých poznatkov ciele trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti BMW Group pomáhajú dosahovať ciele Parížskej klimatickej dohody. Dlhodobým zámerom spoločnosti BMW Group je nastaviť do roku 2050 celé podnikanie tak, aby bolo v rámci celého reťazca klimaticky neutrálne.

 

Spoločnosť BMW Group plánuje v nadchádzajúcich rokoch využívať integrovanú správu Integrated BMW Group Report na transparentné dokladovanie svojho postupu v dosahovaní cieľov v súlade s pravidlami Medzinárodnej rady pre integrované správy International Integrated Reporting Council (IIRC).

 

Správa BMW Group Report 2020 obsahuje kombinovanú správu vedenia Management Report za spoločnosti BMW AG a BMW Group ako aj nefinančnú správu, ktorá vychádza z požiadaviek Nemeckého nariadenia pre implementáciu CSR – German CSR Directive Implementation Act (CSR-RUG) pre nefinančné správy. Správa BMW Group Report taktiež ukazuje, ako sa medzi rokmi 2012 až 2020 darilo zapracovať ciele trvalo udržateľnej stratégie.

 

Integrované správy spoločnosti BMW Group vychádza z pevných základov: spoločnosť oznamuje opatrenia na zníženie environmentálnych dopadov už od roku 2001. Spoločnosť BMW Group použila štandardy iniciatívy Global Reporting Initiative (GRI) na oznamovanie svojich pokrokov smerom k trvalo udržateľnému rozvoju už od roku 2005 a od roku 2008 si zvolila najvyššiu možnosť v rámci GRI (Komplexná). Spoločnosť od finančného roku 2013 poskytla svoje Správy o trvalo udržateľných hodnotách aj na externé audity (limitované uistenie). Správa o trvalo udržateľnom vývoji a Výročná správa boli od roku 2014 vydávané súbežne so Správou o trvalo udržateľných hodnotách.

 

Správa BMW Group Report 2020 bude zverejnená aj v digitálnej forme, ktorá spojí audiovizuálny obsah a animovanú grafiku do moderného a čisto navrhnutého celku. Od 17 marca bude dostupná na:
https://bericht.bmwgroup.com/.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na:

 

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

 

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/

 

 

BMW Group

 

BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2020 celosvetový predaj viac než 2,3 mil. osobných automobilov a viac než 169 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2019 činil zisk pred zdanením 7,118 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 104,210 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2019 zamestnával po celom svete 133 778 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

 

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE.

Munich. 17 and 18 March 2021.

Here you can see the live webcasts of the Annual Conference 2021 with the Media Day and the Analyst and Investor Day.

 

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť