Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Spoločnosť BMW Group investuje do inovatívnej metódy výroby ocele bez CO2.

+++ Nová metóda od Boston Metal sa začne používať od polovice desaťročia +++ BMW Group neustále znižuje emisie CO2 u dodávateľov ocele +++ Zameranie na druhotné materiály a uzatvorené obehové cykly v lisovniach závodov BMW Group +++ Wendt: „Do roku 2030 znížime emisie CO2 v dodávateľskom reťazci ocele o 2 milióny ton” +++

Technológia
·
Spoločnosť
·
Výrobné závody, zariadenia
·
Výrobné závody
·
Karosérie a odľahčené konštrukcie
·
Udržateľnosť
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~225,52 KB)
  
Photos(5x, ~39,34 MB)

Mníchov. Spoločnosť BMW Group systematicky uvádza svoje ciele trvalo udržateľného rozvoja do praxe. Podľa dnešného oznámenia, spoločnosť prostredníctvom svojho kapitálového fondu BMW i Ventures investovala do inovatívnej metódy výroby ocele bez emisií CO2, ktorú vyvinul americký start-up Boston Metal. Spoločnosť Boston Metal plánuje túto metódu na výrobu ocele v najbližších rokoch upraviť na veľkosériové využitie. Investícia je súčasťou dlhodobých aktivít v oblasti trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti BMW Group zameraných na výrazné zníženie emisií CO2 v dodávateľskom reťazci.

„V našom dodávateľskom reťazci systematicky identifikujeme suroviny a materiály, pri ktorých výrobe vzniká najviac emisií CO2. Patrí medzi ne aj oceľ, ktorá je životne dôležitým materiálom výroby automobilov. Preto sme si stanovili za cieľ neustále znižovanie emisií CO2 v celej dodávateľskej sieti zodpovednej za oceľ. Do roku 2030 by sa emisie CO2 mali oproti dnešným hodnotám znížiť o približne dva milióny ton,” povedal Andreas Wendt, člen predstavenstva spoločnosti BMW AG zodpovedný za nákup a dodávateľskú sieť.

So svojimi všestrannými vlastnosťami je oceľ jedným z najdôležitejších materiálov pri výrobe automobilov a jej význam bude rovnaký aj v budúcich generáciách vozidiel. Aj s dynamickým nárastom elektromobility bude oceľ významným stavebným materiálom karosérií a mnohých ďalších komponentov. Lisovne v európskych závodoch spoločnosti BMW Group spracujú ročne viac ako milión ton ocele.

Využite elektrónov pri výrobe ocele namiesto uhlia
Vysoké pece využívané pri konvenčnej výrobe ocele vyrábajú oxid uhličitý. Startup Boston Metal používa vo svojej novej technológii elektrinu, ktorá vyrába surové železo na ďalšie spracovanie a výrobu ocele pomocou elektrolýzy. Ak by elektrická energia potrebná pre tento proces pochádzala z obnoviteľných zdrojov, bola by výroba ocele bez emisií uhlíka. Mladá spoločnosť v najbližších rokoch postaví pre tento proces pokusné zariadenie a následne ho upraví pre použitie v priemyselnom rozsahu.

Spoločnosť BMW Group je v úzkom kontakte s Boston Metal už od minulého roku a to aj na základe svojho vlastného vývoja v rámci BMW Startup Garage. Spoločnosť momentálne investuje do start-upu ako súčasť aktivít svojho investičného fondu i Ventures. Tadeu Carneiro, predseda a výkonný riaditeľ Boston Metal: „Medzi našich investorov patria aktéri z celého oceliarskeho reťazca — od základných ťažiarskych a rudných spoločností až po koncových zákazníkov, čo je ocenenie pre inovatívny, cenovo dostupný a podľa individuálnych potrieb nastaviteľný proces výroby vysoko kvalitnej ocele od spoločnosti Boston Metal.”

Inovatívne technológie a využitie zelenej energie pri výrobe ocele
Investovanie do nových technológií je jedným z mnohých krokov, ktoré spoločnosť BMW Group podniká, aby dosiahla ambiciózne ciele vo svojom dodávateľskom reťazci. Napríklad pri podpisovaní nových kontraktov bude dôležitým hodnotiacim kritériom výroba s čo najnižšími emisiami uhlíka.

„Je pre nás veľmi dôležité, aby si naši partneri osvojili trvalo udržateľné aktivity a používali výrobné technológie s nízkymi emisiami uhlíka,” dodal Wendt. „Používanie zelenej energie má veľmi veľký dopad. Už spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí na výrobu ocele používajú iba zelenú energiu.”

Uzatvorený materiálový cyklus a zvýšené používanie recyklovanej ocele
Na zabezpečenie zásob surovín si spoločnosť BMW Group stanovila cieľ zvyšovať do roku 2030 podiel recyklovaných, takzvaných druhotných materiálov, a v rámci obehového hospodárstva používať tieto suroviny opakovane.

Všetok oceľový odpad vyprodukovaný v lisovniach, napríklad pri vyrážaní dverí, sa následne opätovne využije v priamom materiálovom cykle, keď sa prostredníctvom obchodníkov s oceľou pošle naspäť k jej výrobcom a spracuje sa na novú oceľ. Použitie druhotných materiálov, v porovnaní s využívaním základných zdrojov, neustále znižuje emisie CO2 a taktiež aj ochraňuje prírodné zdroje, čo následne vedie k poklesu množstva energie potrebného na výrobu.

Záväzok k environmentálnym a sociálnym štandardom v dodávateľskom reťazci
Spoločnosť BMW Group v rámci svojho angažovania sa v iniciatíve ResponsibleSteel (Zodpovedná oceľ) aktívne spolupracuje na rozvoji trvalo udržateľných štandardov, ktoré pokrývajú environmentálne a sociálne štandardy v celom dodávateľskom reťazci so začiatkom v baniach. Štandardy trvalo udržateľného rozvoja výrobných závodov v oceliarskom priemysle vznikli v roku 2019 ako súčasť procesu s mnohými účastníkmi a teraz tvoria základ pre certifikáciu.

Nezisková organizácia ResponsibleSteel je prvou globálnou iniciatívou v oceliarskom priemysle s mnohými účastníkmi zameraná na vytváranie štandardov a certifikácie.

 

Boston Metal
Boston Metal je globálna metalurgická spoločnosť, ktorá do komerčnej prevádzky uvádza tavnú oxidačnú elektrolýzu (molten oxide electrolysis — MOE), patentovanú nosnú platformu na výrobu kovov. MOE poskytuje metalurgickému priemyslu účinnejšie riešenie s nižšími nákladmi, energetickými nárokmi a emisnými dopadmi na výrobu širokej palety kovov a zliatin z viacerých základných surovín. Spoločnosť Boston Metal úzko spolupracuje s klientmi na vytváraní technológie presne podľa ich potrieb pre špeciálne zliatiny, základné suroviny a obchodné potreby. Viac o Boston Metal nájdete na www.bostonmetal.com

BMW i Ventures
BMW i Ventures, eurový fond pre rizikový kapitál spoločnosti BMW, investuje financie a zdroje do start-upov v oblastiach ako autonómna jazda, online prepojenia vozidiel a vzdialených serverov pre automobilový priemysel, elektrickej mobility, umelej inteligencie a dát, priemyslu 4.0, spoločnej a na požiadanie využívanej mobility, digitálneho života užívateľov a trvalo udržateľného rozvoja. Fond je už partnerom inovatívnych spoločností, ako sú napríklad Alitheon, Chargepoint, Recogni, CelLink, Urgent.ly, PureCycle Technologies, Tekion a mnohé ďalšie.
BMW i Ventures investuje vo všetkých štádiách, od počiatočných a inkubačných, až po rastúce spoločnosti.

BMW Startup Garage
BMW Startup Garage je divízia spoločnosti BMW Group zameraná na komunikáciu s rozvíjajúcimi sa spoločnosťami. Každoročne si vymieňa myšlienky s viac ako 1 000 start-upmi v 30 krajinách, pričom vyhľadáva inovácie, ktoré spoločnosti BMW Group prinesú reálne výhody v oblastiach ako sú produkty, služby, systémy a procesy. Spoločnosti to zabezpečuje skorý prístup k inováciám, ktoré môže upraviť podľa svojich potrieb ešte predtým, ako sa dostanú na trh. Start-upy získajú veľmi dôležitý pohľad na automobilové procesy a dokážu sa spojiť so spoločnosťou. Taktiež získajú pomoc pri vytváraní svojich obchodných plánov. Zámerom je vyhodnocovať start-upy a v rámci posilňovania svojho inovačného napredovania im poskytovať dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou BMW Group. Startup Garage pôsobí celosvetovo v rámci všetkých kancelárií BMW Tech Office v mestách ako Mníchov, Mountain View, Šanghaj, Soul, Tokio a od roku 2020 aj Tel Aviv.

 

Kontakt:

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/

 

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a dojazdu na elektrickú energiu sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Zodpovedajú vozidlám na nemeckom trhu. Uvedený rozsah hodnôt podľa NEDC zohľadňuje použitie rôznych veľkostí pneumatík/diskov kolies, zatiaľ čo hodnoty podľa WLTP berú do úvahy vplyv konfigurácie zvoleného modelu.

Namerané hodnoty sú určené na základe nového testovacieho cyklu WLTP. Všetky uvedené hodnoty NEDC boli prepočítané na približné hodnoty podľa meraní NEDC. Hodnoty WLTP slúžia ako podklady pre výpočet všetkých daňových a iných poplatkov a ostatných náležitostí spojených s vozidlom (okrem iného) založených na emisiách CO2 a platia aj pre všetky ostatné možné dotácie spojené s vozidlom. Ďalšie informácie spojené s testovacími procesmi WLTP a NEDC sa nachádzajú aj na www.bmw.de/wltp.


Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2020 celosvetový predaj viac než 2,3 mil. osobných automobilov a viac než 169 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2020 činil zisk pred zdanením 5,222 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 98,990 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2020 zamestnával po celom svete 120 726 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

ANNUAL GENERAL MEETING 2021.

Munich. 12 May - 10:00 CEST.

Here you can see the public transmission of the 101st Annual General Meeting of BMW AG.

 

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť