Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

MINI sa stane plne elektrickou značkou a trvalá udržateľnosť ako súčasť všetkých divízií spoločnosti.

Výber zo strategických záverov z výročnej konferencie BMW Group Annual Conference 2021.

Spoločnosť
·
Udržateľnosť
·
Firemné podujatia
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(2x, ~14,08 MB)

Spoločnosť BMW Group vstúpila do roku 2021 s ambicióznymi plánmi rastu a ziskovosti a v priebehu najbližších mesiacov pustí na cesty prvých predstaviteľov svojej ďalekosiahlej technologickej ofenzívy. Zároveň prichádza s úpravou celkového kurzu. Od polovice desaťročia posunú nové generácie vozidiel prémiovú mobilitu na úplne novú úroveň a to najmä z technologického hľadiska.

 

Počet plne elektrických vozidiel, ktoré dodá spoločnosť BMW Group, by mal medzi rokmi 2025 a 2030 medziročne narastať o viac ako 20 percent. Na základe aktuálnych trhových predpokladov by mali dodávky plne elektrických vozidiel spoločnosti BMW Group zákazníkom tvoriť do roku 2030 približne 50 percent. Aktuálne čísla sa pohybujú v závislosti od jednotlivých trhov a výrazne závisia od postupu rozvoja lokálnej nabíjacej infraštruktúry.

V tomto štádiu bude spoločnosť BMW Group na každom zo svojich trhov ponúkať minimálne jeden plne elektrický model v každom segmente svojho produktového portfólia. V ponuke viacerých segmentov sa môžu nachádzať už iba elektrické vozidlá. Primerane k tomu bude spoločnosť BMW Group poskytovať aj výrazne vyšší podiel plne elektrických vozidiel, aby dokázala pokryť očakávaný nárast dopytu. Spoločnosť BMW Group očakáva, že do desiatich rokov bude na cestách celého sveta približne desať miliónov plne elektrických vozidiel.

MINI sa stane plne elektrickou značkou
MINI bude pri ďalšom napredovaní zohrávať priekopnícku rolu a ako mestská značka je ideálnym kandidátom na elektrickú mobilitu. Úplne posledný nový model so spaľovacím motorom sa predstaví v roku 2025 a od toho momentu sa budú predstavovať už len vozidlá s elektrickým pohonom. Do roku 2027 budú plne elektrické modely tvoriť minimálne 50 percent všetkých vozidiel MINI dodaných zákazníkom. V desaťročí od roku 2030 bude modelový rad MINI plne elektrický a zároveň pôjde aj naďalej o globálnu značku s prítomnosťou v každom regióne sveta.

V závode v Oxforde sa momentálne vyrába plne elektrický model MINI SE*. Nasledovník modelu MINI Countryman bude od roku 2023 vznikať v závode v Lipsku. Nový crossover MINI sa bude vyrábať vo verziách so spaľovacím ako aj s plne elektrickým pohonom. Na základe konštrukcie nových vozidiel, od základu vyvinutých pre elektrickú mobilitu, sa bude nové elektrické MINI vyrábať od roku 2023 aj v Číne a to v spolupráci s miestnym výrobcom Great Wall Motor.

 

Trvalá udržateľnosť ako súčasť všetkých divízií spoločnosti
Spoločnosť BMW Group je pevne presvedčená, že budúcnosť ľudského spoločenstva bude najviac určovať boj proti klimatickej zmene a rozvážne využívanie zdrojov. A to platí aj pre BMW Group. Ako prémiový výrobca má záujem zastávať vedúce postavenie na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju. V roku 2020 zapracovala tento strategický prístup do všetkých oblastí svojho pôsobenia — od administratívy po obstarávanie, vývoj, výrobu a predaj.

Spoločnosť BMW Group si odteraz až do roku 2030 stanovila jasné dekarbonizačné ciele. Prvý raz sa týkajú celého životného cyklu produktov vrátane dodávateľskej siete, výrobných procesov a až do fázy po ukončení životnosti. V každom aspekte aktivít spoločnosti sa podarilo výrazne znížiť emisie uhlíka na vozidlo, oproti roku 2019 je to minimálne o tretinu.

Spoločnosť BMW Group je už priekopníkom v oblasti úspory zdrojov aj v rámci svojich vlastných závodov. Ciele znižovania uhlíka stanovené do roku 2030 sú najpokrokovejšie v rámci celého automobilového sektora a ešte ambicióznejšie ako tie, ktoré sa spájajú s dosiahnutím cieľa zníženia teploty o 1,5 stupňa Celzia. Spoločnosť BMW Group plánuje do roku 2030 znížiť tieto emisie o 80 percent. Napríklad elektrina využívaná na výrobu modelov BMW iX* v závode Dingolfing a BMW i4 v Mníchove pochádza z vodných elektrární, ktoré sa nachádzajú v Bavorsku. Okrem výrazného zníženia absolútnych čísel emisií uhlíka sa spoločnosť BMW Group snaží aj o úplné odstránenie zvyšných emisií uhlíka prostredníctvom všetkých relevantných certifikátov (Oblasti 1 + 2).

Spoločnosť BMW Group plánuje do roku 2030 znížiť emisie uhlíka vytvárané jej vozidlami na každý prejdený kilometer počas fázy užívania o 40 percent. Najdôležitejším spôsobom, ako to dosiahnuť, je ďalekosiahla produktová stratégia, ktorá obsahuje masívne rozširovanie elektromobility. Vzhľadom na rastúci podiel vyrobených elektrifikovaných vozidiel treba venovať výraznú pozornosť pri ďalšom znižovaní emisií uhlíka aj dodávateľskému reťazcu. A to najmä vzhľadom na významné množstvo energie, ktoré spotrebuje výroba systémov vysokonapäťových batérií. Bez prijatia opatrení by sa vyšší podiel elektrifikovaných vozidiel prejavil do roku 2030 na zvýšení emisií uhlíka na každé vozidlo v rámci dodávateľskej siete spoločnosti BMW Group o viac ako tretinu.

Zámerom však nie je iba zabrániť zvýšeniu, no skôr znížiť emisie uhlíka na vozidlo oproti roku 2019 o 20 percent. Spoločnosť BMW Group prijala celý rad opatrení na splnenie tohto zámeru. Jedným z nich bude zavedenie znižovania uhlíkovej stopy dodávateľov ako kritérium pri vyhodnocovaní kontraktov. Spoločnosť BMW Group si tak zaistí priekopnícku pozíciu ako prvý výrobca automobilov, ktorý stanovil dodávateľskému reťazcu špeciálne dekarbonizačné ciele.

Pri pohľade na model BMW iX* vidno, že prvé opatrenia už majú priaznivé výsledky: použitie obnoviteľnej zelenej elektrickej energie pri výrobe článkov batérií, spojené so zvýšeným využívaním druhotných materiálov, znížilo emisie uhlíka v dodávateľskom reťazci modelu BMW iX* o 17 percent v porovnaní s tým, ak by sa rovnaké vozidlo vyrábalo bez týchto opatrení. „Najlepšie automobily na svete sú trvalo udržateľné, a preto sa prémiovosť s trvalá udržateľnosť musia v duchu pokroku spojiť,” zdôraznil Zipse.

Spoločnosť BMW Group zároveň upúšťa aj od používania kritických surovín. Množstvo kobaltu na materiáli katódy aktuálnej piatej generácie článkov batérií znížila na menej ako desať percent a použitie druhotného niklu sa zvýšilo až o 50 percent. Pohon eDrive už vôbec nepotrebuje vzácne zeminy.

 

Kontakt:

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/

 

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a dojazdu na elektrickú energiu sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Zodpovedajú vozidlám na nemeckom trhu. Uvedený rozsah hodnôt podľa NEDC zohľadňuje použitie rôznych veľkostí pneumatík/diskov kolies, zatiaľ čo hodnoty podľa WLTP berú do úvahy vplyv konfigurácie zvoleného modelu.

Namerané hodnoty sú určené na základe nového testovacieho cyklu WLTP. Všetky uvedené hodnoty NEDC boli prepočítané na približné hodnoty podľa meraní NEDC. Hodnoty WLTP slúžia ako podklady pre výpočet všetkých daňových a iných poplatkov a ostatných náležitostí spojených s vozidlom (okrem iného) založených na emisiách CO2 a platia aj pre všetky ostatné možné dotácie spojené s vozidlom. Ďalšie informácie spojené s testovacími procesmi WLTP a NEDC sa nachádzajú aj na www.bmw.de/wltp.


Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2020 celosvetový predaj viac než 2,3 mil. osobných automobilov a viac než 169 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2020 činil zisk pred zdanením 5,222 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 98,990 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2020 zamestnával po celom svete 120 726 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a dojazdu na elektrickú energiu sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Zodpovedajú vozidlám na nemeckom trhu. Uvedený rozsah hodnôt podľa NEDC zohľadňuje použitie rôznych veľkostí pneumatík/diskov kolies, zatiaľ čo hodnoty podľa WLTP berú do úvahy vplyv konfigurácie zvoleného modelu.

Namerané hodnoty sú určené na základe nového testovacieho cyklu WLTP. Všetky uvedené hodnoty NEDC boli prepočítané na približné hodnoty podľa meraní NEDC. Hodnoty WLTP slúžia ako podklady pre výpočet všetkých daňových a iných poplatkov a ostatných náležitostí spojených s vozidlom (okrem iného) založených na emisiách CO2 a platia aj pre všetky ostatné možné dotácie spojené s vozidlom. Ďalšie informácie spojené s testovacími procesmi WLTP a NEDC sa nachádzajú aj na www.bmw.de/wltp.


Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE.

Munich. 17 and 18 March 2021.

Here you can see the live webcasts of the Annual Conference 2021 with the Media Day and the Analyst and Investor Day.

 

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť