Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Od roku 2025 rozšíri modelovú paletu Neue Klasse.

Výber zo strategických záverov výročnej konferencie BMW Group Annual Conference 2021 - „Neue Klasse“ pripravená vytvoriť štandardy v digitalizácii, elektrifikácii a trvalo udržateľnom raste.

Spoločnosť
·
Udržateľnosť
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(1x, ~4,71 MB)

Spoločnosť BMW Group vstúpila do roku 2021 s ambicióznymi plánmi rastu a ziskovosti a v priebehu najbližších mesiacov vypustí na cesty prvých predstaviteľov svojej ďalekosiahlej technologickej ofenzívy. Zároveň prichádza s úpravou celkového kurzu. Od polovice desaťročia posunú nové generácie vozidiel prémiovú mobilitu na úplne novú úroveň a to najmä z technologického hľadiska.

 

„Neue Klasse“ pripravená vytvoriť štandardy v digitalizácii, elektrifikácii a trvalo udržateľnom raste.


Tretia fáza transformácie spoločnosti sa začne od roku 2025 a zameria sa na modelovú ponuku BMW Group. Tá sa v priebehu desaťročí úspešne rozrástla a vznikne na základe Neue Klasse (Novej triedy). Neue Klasse sa bude vyznačovať tromi kľúčovými vlastnosťami: úplne prepracovaná softvérová architektúra a IT, nová generácia vysoko výkonného elektrického pohonu a batérií a radikálne nový prístup k trvalo udržateľnému rozvoju počas celého životného cyklu vozidla. Tieto štandardy sa nachádzajú v celej konštrukcii vozidla, ktorá prešla nekompromisnými úpravami pre elektrický pohon, stanovila nové kritériá v oblasti digitalizácie a elektrifikácie, no zároveň zaručuje, že charakteristické vlastnosti typické pre značku BMW sa dostanú aj do vozidiel ďalších generácií.

„Spoločnosť BMW Group nikdy nie je úplne spokojná s tým, čo doteraz dosiahla. A to nás odlišuje od zvyšku poľa. Tento prístup sa dostane aj do Neue Klasse: špičková technika na štyroch kolesách pre zákazníkov, ktorých bude o päť rokov zaujímať, ako sa vyvinie mobilita do roku 2030,” vraví Zipse.

Modely z Neue Klasse tak poskytnú úplne nový užívateľský zážitok, ktorý sa doteraz so sériovými vozidlami nespájal. Takzvané regionalizované technologické knižnice dokážu optimálne upraviť operačný systém vozidla tak, aby zodpovedal rôznym požiadavkám v každom z hlavných regiónov sveta a ich digitálnemu prostrediu a poskytoval neustále inovácie, aby bol operačný systém stále aktuálny. Súčasťou Neue Klasse bude aj prístup, ktorý tlačí do popredia digitálny svet a umožní zvýšiť podiel príjmov vytvorených počas životného cyklu vozidla prostredníctvom individuálne nastaviteľných a objednateľných prvkov.

Aerodynamický dizajn vozidiel Neue Klasse sa jednoznačne zameria na nové možnosti proporcií elektrických vozidiel, ktoré sa budú líšiť od minulosti a to vrátane väčšieho vnútorného priestoru. Tieto inovatívne prvky sa spoja s novou generáciou elektrických pohonov vychádzajúcich z úplne novo vyvinutej a maximálne integrovanej konštrukcie vysokonapäťových batérií s upravenými článkami. Vo vozidlách Neue Klasse prinesie táto unikátna kombinácia výrazný pokrok v oblastiach ako nízka spotreba elektrickej energie, pričom hlavným zámerom bude dosiahnuť dojazd a výrobné náklady porovnateľné so špičkovými spaľovacími motormi.

Nová generácia pohonných jednotiek bude založená na maximálne škálovateľných moduloch schopných pokryť všetky segmenty trhu a verzie Neue Klasse od veľkoobjemových sérií až po exkluzívne vysokovýkonné modely M. Jedným z možných smerov napredovania bude aj elektrický pohon založený na vodíkových palivových článkoch. Typický zážitok z jazdy s BMW sa bude aj naďalej umocňovať a zameria sa na plne elektrické vozidlá vrátane možností pre špičkové asistenčné systémy vodiča a vysoko autonómnej jazdy.

Zmena pohľadu: cieľmi budúcich generácií produktov sú recyklácia a obehová ekonomika
S modelmi Neue Klasse plánuje spoločnosť BMW Group posunúť význam trvalo udržateľného rozvoja na úplne novú úroveň. Okrem prechodu na obnoviteľné zdroje, ktoré dodávajú energiu vlastným výrobným procesom ako aj dodávateľskej sieti, sa spoločnosť BMW Group zameria aj na celkové zníženie spotreby zdrojov ako takých. Vo svetle narastajúceho nedostatku obmedzených zdrojov a rastu cien surovín sa stáva tento krok absolútne nevyhnutným nielen z pohľadu úsporného nakladania s materiálmi, ale aj z pohľadu dôraznejšieho podporovania trvalo udržateľného rozvoja zo strany spoločnosti BMW Group ako spôsobu, vďaka ktorému možno napredovať. „V roku 2017 sa prvý raz stalo, že ľudstvo vyťažilo za jediný rok viac ako 100 miliónov ton surovín. A to je trend, ktorý musíme v automobilovom svete zmeniť,” dodáva Zipse. „Tí, ktorí v rámci svojho podnikania plánujú aj naďalej využívať obmedzené zdroje planéty, by si na to do budúcna mali nájsť dobré dôvody.”

Preto bude podiel druhotných materiálov používaných pri výrobe vozidiel Neue Klasse (recyklovaná oceľ, plasty či hliník) výrazne narastať a to najmä so zámerom minimalizovať ťažbu primárnych surovín. Spolu s týmto princípom sa spoločnosť BMW Group zameria na zmenu pohľadu a vo vývoji bude vyžívať predovšetkým druhotné materiály všade tam, kde to dovolia možnosti s ohľadom na ich kvalitu a dostupnosť. „Naším cieľom je zaručiť, aby najzelenšie elektrické vozidlo na trhu bolo vyrábané v BMW,” zdôraznil Zipse.

Spoločnosť BMW Group sa pri tom môže oprieť o viac ako desať rokov skúseností získaných z vývoja modelu BMW i3*, prvého vozidla vytvoreného na základe celostného pochopenia trvalo udržateľného rozvoja. Okrem ďalších inovácií, približne 25 percent všetkých materiálov použitých na vonkajšie panely modelu BMW i3* z termoplastu bolo recyklovaných, prípadne pochádzali z obnoviteľných zdrojov. Vysoký podiel obnoviteľných surovín a recyklovaných materiálov sa nachádzal aj v skladbe interiéru.

V budúcnosti sa s recyklovanými materiálmi bude počítať už od začiatku navrhovania vozidla. Tento prístup je veľmi dôležitý, aj keď jednou z hlavných výziev, ktorým čelí recyklačný proces, je získavanie materiálov v dostatočne čistej forme. Napríklad je nevyhnutné, aby sa pred recykláciou odstránili z vozidiel ich elektrické rozvody. Zámerom je zabrániť zmiešaniu ocele s meďou obsiahnutou v káblových zväzkoch. Inak by už takáto druhotná oceľ nespĺňala náročné bezpečnostné požiadavky automobilového priemyslu. Výrazne sa musí zvýšiť aj využívanie jedného druhu materiálov a to napríklad na sedadlá. Vďaka tomu narastie aj množstvo materiálu zachyteného v recyklačnej slučke. Detailný pohľad na tento prístup k obehovému hospodárstvu plánuje spoločnosť BMW Group poskytnúť ešte pred podujatím IAA Mobility naplánovaným na rok 2021. Zároveň skúma aj možnosti spolupráce medzi viacerými priemyselnými odvetviami, aby sa ciele obehového hospodárstva poradilo preniesť do reality.

2030: plne elektrické modely budú tvoriť minimálne 50 percent globálnych predajov. Všetky modelové rady dostanú plne elektrickú verziu
Tretia fáza zaznamená postupný pokles absolútnych čísel vozidiel so spaľovacími motormi, ktoré sa dostanú k zákazníkom. Naopak, počet plne elektrických vozidiel, ktoré dodá spoločnosť BMW Group, by mal medzi rokmi 2025 a 2030 medziročne narastať o viac ako 20 percent. Na základe aktuálnych trhových predpokladov by mali dodávky plne elektrických vozidiel spoločnosti BMW Group zákazníkom tvoriť do roku 2030 približne 50 percent. Aktuálne čísla sa pohybujú v závislosti od jednotlivých trhov a výrazne závisia od postupu rozvoja lokálnej nabíjacej infraštruktúry.

V tomto štádiu bude spoločnosť BMW Group na každom zo svojich trhov ponúkať minimálne jeden plne elektrický model v každom segmente svojho produktového portfólia. V ponuke viacerých segmentov sa môžu nachádzať už iba elektrické vozidlá. Primerane k tomu bude spoločnosť BMW Group poskytovať aj výrazne vyšší podiel plne elektrických vozidiel, aby dokázala pokryť očakávaný nárast dopytu. Spoločnosť BMW Group očakáva, že do desiatich rokov bude na cestách celého sveta približne desať miliónov plne elektrických vozidiel.

 

Komplená tlačová správa z výročnej konferencie BMW Group Annual Conference sa nachádza na linku:

https://www.press.bmwgroup.com/slovak/article/detail/T0327982SK/nov%C3%A1-%C3%A9ra:-bmw-group-zvy%C5%A1uje-ofenz%C3%ADvu-technol%C3%B3gi%C3%AD-komplexn%C3%BDm-prepracovan%C3%ADm-nekompromisne-elektrick%C3%BDm-digit%C3%A1lnym-a-cirkul%C3%A1rnym

 

 

Kontakt:

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/

 

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2020 celosvetový predaj viac než 2,3 mil. osobných automobilov a viac než 169 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2020 činil zisk pred zdanením 5,222 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 98,990 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2020 zamestnával po celom svete 120 726 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a dojazdu na elektrickú energiu sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Zodpovedajú vozidlám na nemeckom trhu. Uvedený rozsah hodnôt podľa NEDC zohľadňuje použitie rôznych veľkostí pneumatík/diskov kolies, zatiaľ čo hodnoty podľa WLTP berú do úvahy vplyv konfigurácie zvoleného modelu.

Namerané hodnoty sú určené na základe nového testovacieho cyklu WLTP. Všetky uvedené hodnoty NEDC boli prepočítané na približné hodnoty podľa meraní NEDC. Hodnoty WLTP slúžia ako podklady pre výpočet všetkých daňových a iných poplatkov a ostatných náležitostí spojených s vozidlom (okrem iného) založených na emisiách CO2 a platia aj pre všetky ostatné možné dotácie spojené s vozidlom. Ďalšie informácie spojené s testovacími procesmi WLTP a NEDC sa nachádzajú aj na www.bmw.de/wltp.


Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE.

Munich. 17 and 18 March 2021.

Here you can see the live webcasts of the Annual Conference 2021 with the Media Day and the Analyst and Investor Day.

 

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť