Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Spoločnosť BMW Group ochraňuje hlboké moria.

Spoločnosť BMW Group sa usiluje o čo najviac trvalo udržateľnú dodávateľskú sieť +++ Z dodávateľskej siete BMW Group boli preventívne vylúčené spoločnosti ťažiace minerály v hlbokých moriach +++ Vízia obehového hospodárstva pre riadenie zdrojov.

Životné prostredie
·
Spoločnosť
·
Udržateľnosť
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, 207,84 KB)
  
Photos(1x, 4,9 MB)

Mníchov. BMW Group v spolupráci s WWF Germany spustila iniciatívu na ochranu hlbokých morí. V spoločnej deklarácii sa BMW Group, WWF a ďalšie spoločnosti z iných oblastí priemyslu zaviazali preventívne nepoužívať hlbokomorské minerály a nefinancovať hlbokomorskú ťažbu, až pokým sa neuskutoční komplexný vedecký výskum, ktorý jasne vyhodnotí dôsledky hlbokomorskej ťažby na životné prostredie.

Patrick Hudde, šéf manažmentu trvalo udržateľnej dodávateľskej siete a nepriameho nákupu surovín BMW Group: „Spoločnosť BMW Group sa snaží byť jedným z najviac trvalo udržateľných výrobcov automobilov a s týmto zámerom sme nastavili vysoké štandardy aj pre našu sieť dodávateľov. Spôsob získavania surovín si vyžaduje osobitnú pozornosť. Na základe súčasných vedeckých poznatkov nie je možné posúdiť riziká a dopady hlbokomorskej ťažby na životné prostredie. Z tohto dôvodu suroviny pochádzajúce z hlbokomorskej ťažby v súčasnosti nie sú pre BMW Group alternatívou.”

Vďaka všeobecne rastúcemu dopytu po surovinách upútali pozornosť verejnosti zdroje minerálnych surovín uložené v hlbokých moriach. Ťažobné spoločnosti by mohli zaujať najmä mangánové uzliny (polymetalické uzliny), železné a mangánové kôry bohaté na kobalt a tiež usadeniny s vysokým obsahom sulfidov a rúd. Niektorí odborníci veria, že toto by mohla byť zaujímavá alternatíva k minerálom pochádzajúcim zo suchozemskej ťažby. Väčšina vedcov je však skeptická, a to najmä vzhľadom na chýbajúcu vedeckú analýzu.

Stratégia trvalej udržateľnosti spoločnosti BMW Group sa spolieha aj na účinné cyklické využívanie zdrojov — s cieľom významne zvýšiť percentuálny podiel využitia sekundárnych/recyklovaných materiálov vo vozidlách. Spoločnosť už teraz používa až 50 % sekundárneho/recyklovaného hliníka, 25 % sekundárnej/recyklovanej ocele a až 20 % sekundárnych/recyklovaných termoplastov. Tieto podiely by sa mali časom zvyšovať. V dlhodobom horizonte pomôže širšie využívanie sekundárnych/recyklovaných materiálov znížiť dopyt po primárnych surovinách.

Spoločnosť BMW Group požaduje vysoké štandardy trvalej udržateľnosti pri získavaní surovín aj od svojej dodávateľskej siete. Napríklad: aby dodávatelia surovín mohli spolupracovať s BMW Group, musia mať certifikáciu v súlade s vysokými štandardmi Iniciatívy pre udržateľnú ťažbu (Initiative Responsible Mining Assurance, IRMA).

BMW Group a WWF vítajú, že k iniciatíve na ochranu hlbokých morí sa pridali ďalšie tri spoločnosti, Google, Samsung SDI a Volvo Group, a veria, že pribudnú aj ďalší. Patrick Hudde, šéf manažmentu trvalo udržateľnej dodávateľskej siete a nepriameho nákupu surovín BMW Group: „Iniciatíva zostáva otvorená aj pre ďalších účastníkov. Boli by sme veľmi radi, keby sa pridali aj ďalšie spoločnosti - najmä zo siete našich dodávateľov.”

 

 

Kontakt:

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2020 celosvetový predaj viac než 2,3 mil. osobných automobilov a viac než 169 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2020 činil zisk pred zdanením 5,222 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 98,990 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2020 zamestnával po celom svete 120 726 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE.

Munich. 17 and 18 March 2021.

Here you can see the live webcasts of the Annual Conference 2021 with the Media Day and the Analyst and Investor Day.

 

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť