Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Vyhlásenie ocenení Študentská osobnosť Slovenska a Ceny BMW za trvalú udržateľnosť.

Za účasti zástupcov akademickej obce, predstaviteľov štátu aj podnikateľskej sféry vyhlásili úspešných víťazov ceny Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2019/2020. Partnerom podujatia a kategórie Trvalá udržateľnosť je spoločnosť BMW Slovenská republika.

 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~65,65 KB)
  
Photos(2x, ~9,14 MB)

Bratislava. Cieľom tohto projektu je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1.,2. alebo 3. stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských vysokých školách alebo doktorandov pôsobiacich v rámci vedeckých pracovísk SAV. Týmto projektom chcú organizátori podporiť vedu ako aj mladých talentovaných študentov na VŠ v SR. Podobné podujatia s totožným cieľom sa organizujú aj v partnerských komorách v ďalších štátoch sveta, čo vytvára medzinárodný rámec podujatia. Osobnosti nominujú dekani jednotlivých fakúlt vysokých škôl v SR alebo vedecké pracoviská kde študujú, prípadne vykonávajú svoju výskumnú činnosť doktorandi. Spoločnosť BMW Slovenská republika ocenila prostredníctvom Mariána Meška, zástupcu vyhlasovateľa projektu JCI Slovakia, víťaza v kategórii Trvalá udržateľnosť. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky p. Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.

 

Absolútnym víťazom spomedzi trinástich ocenených študentov v trinástich kategóriách sa stal Ing. Lukáš Tóth, zo Strojníckej fakulty TU v Košiciach. Ten zaujal aj ako víťaz kategórie Hutníctvo, strojárstvo, energetika. K svojmu študijnému programu Energetické stroje a zariadenia sa Ing. Lukáš Tóth dostal vďaka svojmu záujmu o moderné pohonné systémy a najmä o ekologické riešenie súčasnej problematiky v oblasti dopravy a využívania energií. V rámci riešenia diplomovej práce navrhol a skonštruoval prototyp vodíkového automobilu využívajúceho pre pohon palivový článok a metal-hydridové materiály – s týmto exponátom sa v roku 2018 zúčastnil na 25. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre, kde exponát získal Cenu veľtrhu. V súčasnosti, ako doktorand, sa vo vedecko-výskumnej oblasti venuje prevažne vodíkovým technológiám, a to primárne získavaniu vodíka zo syntézneho plynu produkovaného z komunálneho nerecyklovateľného odpadu v plazmových reaktoroch. Takáto technológia by mohla umožniť decentralizáciu výroby vodíka po celom území Slovenska, ako aj riešiť lokálne problémy s nerecyklovateľnou zložkou komunálneho odpadu. Uvedená technológia môže sekundárne prispieť k vzniku a rozšíreniu vodíkových čerpacích staníc. Okrem hlavných výskumných smerov v oblasti vodíkových technológií a realizácii startupu, sa po vypuknutí pandémie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 stal členom tímu zodpovedného za návrh rôznych riešení ochranných prostriedkov – tvárových štítov v rámci Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V prvej vlne šírenia vírusu COVID-19 sa zapojil do programu Pomôž nemocnici –predovšetkým pre menšie nemocnice a strediská vyrábal ochranné pomôcky, respirátory a tvárové štíty.

 

Cenu spoločnosti BMW Slovenská republika za  trvalú udržateľnosť, ktorou bolo zapožičanie inovatívneho automobilu BMW, získal Ing. Miroslav Čibik (viď obr. v prílohe) z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, ktorý uspel aj v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo. Ing. Miroslav Čibik je výnimočná mladá osobnosť, nesúca vlastnosti nadaného, kompetentného, ambiciózneho, aktívneho a úspešného doktoranda. Presvedčivé študijné výsledky už v prvom a druhom stupni štúdia študijného programu Záhradná a krajinná architektúra naznačovali, že bude vynikajúcim doktorandom, ktorým sa stal a aktuálne študuje v poslednom, treťom ročníku dennej formy štúdia na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Pracuje na doktorandskej práci zameranej na problematiku univerzitných areálov, ako udržateľnej multifunkčnej súčasti urbanizovaného priestoru sídla. Je držiteľom medzinárodného certifikátu mestských ekosystémových služieb. Venuje sa tiež propagácii architektúry prostredníctvom prednášok a akcií pre verejnosť, pomáha mestu Nitra pri tvorbe verejných priestorov a problematike zelene v meste. Miroslav tento rok zaznamenal výrazný úspech, keď sa mu spolu s ďalšími mladými architektmi podarilo získať prestížne medzinárodné ocenenie európskeho formátu BigSEE Architecture Award 2020 a BigSEE Wood Design Award za samostatne stojaci drevený objekt Rampolyna v Partizánskom. Nadnárodné ocenenie BigSEE Architecture Award každoročne vyberá najkvalitnejšie architektonické projekty a realizácie z osemnástich krajín Európy v kategóriách: komerčná architektúra, rezidenčná architektúra, krajinný a urbánny priestor.

 

Medzi ostatných víťazov v jednotlivých kategóriách patria Ing. Petra Urbancová, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinská univerzita v Žiline (Elektrotechnika, priemyselné technológie), Ing.Erik Kajáti, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach (Informatika a matematicko-fyzikálne vedy), Ing. Filip Květoň, Chemický ústav SAV v Bratislave (Lekárske vedy), Laura Adamkovičová, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave (Farmácia), Mgr. Hemen Sendi, Ústav Zoológie SAV v Bratislave (Prírodné vedy, chémia), Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta STU v Bratislave (Stavebníctvo, architektúra), Mgr. Jana Magdaléna Májeková, Historický ústav SAV v Bratislave (Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika), JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD., Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Právo), Mgr. art. Martin Mjartan, Fakulta architektúry a dizajnu, STU v Bratislave (Kultúra, umenie), Ing. Boris Fišera, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave (Ekonómia) a Bc. Julián Enrik Smoliga, Fakulta telesnej výchovy a športu, UK  v Bratislave (Šport).

 

 

 

Kontakt:

 

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.com/slovak

 

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

 

BMW Group

 

BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2020 celosvetový predaj viac než 2,3 mil. osobných automobilov a viac než 169 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2020 činil zisk pred zdanením 5,222 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 98,990 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2020 zamestnával po celom svete 120 726 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

 

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

 

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

 

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach a dve samostatné servisné prevádzky v Bratislave a Banskej Bystrici.

 

Štyria autorizovaní predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

 

BMW Financial Services Slovakia, s.r.o., je priamy zástupca celosvetovej divízie BMW Financial Services poskytujúcej finančné a poistné produkty v rámci skupiny BMW Group.

 

Pridanou hodnotou priameho zastúpenia spoločnosti BMW Group, ktorá 1. júla 2021 oslavuje 15 rokov svojho pôsobenia na slovenskom trhu prostredníctvom spoločnosti BMW Slovenská republika, je vyššia kvalita poskytovaných služieb. Zákazníci tak majú lepší prístup k objednávaniu a ku konfigurácii vozidiel, k lepšej podpore ako aj k ponukám, ktoré pružnejšie, precíznejšie a lepšie dokážu reagovať na špecifické potreby slovenských zákazníkov. Výhodou je aj priama komunikácia medzi slovenským zastúpením a centrálou v Mníchove, čo vedie k lepšiemu, transparentnejšiemu a vhodnejšiemu procesu rozhodovania bez ďalšieho medzistupňa.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

IAA MOBILITY 2021.

Here you can see our on demand webcasts from the IAA Mobility 2021, with the BMW Group Keynote, the Analyst and Investor Evening Event and the discussion forum "The car as the engine of the circular economy?".

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť