Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Spoločnosť BMW Group v rámci Neue Klasse urýchľuje znižovanie CO2 a dôsledne sa zameriava na obehové hospodárstvo.

• Zaväzujeme sa k jasnému smerovaniu na dosiahnutie cieľa 1,5 stupňa • 50 % zníženie emisií z fázy používania CO2 do 2030 • Viac ako 40 % zníženie CO2 počas životného cyklu • 10 miliónov čisto elektrických vozidiel do 10 rokov • Druhotné najprv: Plánuje sa až 50 % využitie druhotných surovín • Nedostatok zdrojov a sociálna zodpovednosť: BMW Group sa zameralo na obehové hospodárstvo a udržateľné materiály • RE:BMW – obehové hospodárstvo - IAA Mobility

Životné prostredie
·
Výstavy
·
Technológia
·
Spoločnosť
·
Europe
·
Munich
·
Udržateľnosť
·
Výroba a recyklácia
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~232,18 KB)
  
Photos(2x, ~7,83 MB)
  • O. Zipse: „Zaväzujeme sa k jasnému smerovaniu na dosiahnutie cieľa 1,5 stupňa“
  • 50 % zníženie globálnych emisií z fázy používania CO2 do roku 2030
  • Viac ako 40 % zníženie emisií CO2 počas životného cyklu
  • Desať miliónov čisto elektrických vozidiel do desiatich rokov
  • Druhotné najprv: Plánuje sa až 50 % využitie druhotných surovín — sú potrebné iniciatívy na rozvoj trhu
  • Spolupráca so spoločnosťami BASF a ALBA pri recyklácii plastov
  • Nedostatok zdrojov a sociálna zodpovednosť: spoločnosť BMW Group sa zamerala na obehové hospodárstvo pre udržateľné materiály
  • RE:BMW – obehové hospodárstvo na IAA Mobility v Mníchove

 

 

Mníchov. Spoločnosť BMW Group zvyšuje tempo svojho úsilia v boji proti klimatickej zmene. Pokiaľ ide o zavedenie Neue Klasse, spoločnosť naďalej posilňuje svoje vlastné ciele oznámené v lete minulého roku na výrazné zníženie emisií CO2 a zároveň sa zaväzuje k jasnému kurzu, ktorý podporuje 1,5-stupňový cieľ na obmedzenie globálneho otepľovania. Neue Klasse taktiež spoločnosti BMW Group umožní výrazne zvýšiť používanie druhotných surovín s pevným zameraním na zásady obehového hospodárstva a zároveň podporovať lepšie rámcové podmienky na vytvorenie trhu s druhotnými surovinami.

 

Aby sa dosiahlo ďalšie zníženie emisií CO2, kladie sa dôraz na fázu užívania vozidiel, ktorá v spoločnosti BMW Group predstavuje 70 % z celkovej stopy CO2. Do roku 2030 sa emisie CO2 na jedno vozidlo a počet najazdených kilometrov znížia najmenej na polovicu oproti úrovniam z roku 2019. Záväzok všetkých výrobcov, pokiaľ ide o boj proti klimatickej zmene, je možné najlepšie porovnať pri pohľade na celý životný cyklus vozidla vrátane výroby a dodávateľského reťazca. V tomto prípade spoločnosť BMW Group plánuje zníženie emisií CO2 na vozidlo najmenej o 40 %.

 

„To, ako sa spoločnosti vyrovnávajú s emisiami CO2, sa stalo hlavným faktorom pri posudzovaní aktivít spoločnosti. Rozhodujúcim faktorom v boji proti globálnemu otepľovaniu je, do akej miery môžeme zlepšiť uhlíkovú stopu vozidiel počas celej ich životnosti. Preto si stanovujeme transparentné a ambiciózne ciele pre výrazné zníženie emisií CO2; vyhodnocuje ich iniciatíva Science Based Targets Initiative a prinesú účinné a merateľné výsledky,“ uviedol vo štvrtok v Mníchove Oliver Zipse, predseda predstavenstva spoločnosti BMW AG. „S Neue Klasse výrazne posilňujeme svoje odhodlanie a tiež sa zaväzujeme k jasnému kurzu na dosiahnutie cieľa 1,5 stupňa.”

 

BMW Group je prvou nemeckou automobilkou, ktorá sa pripojila k zámeru Business Ambition pre 1,5 °C iniciatívy Science Based Targets Initiative a je odhodlaná najneskôr do roku 2050 dosiahnuť cieľ úplnej klimatickej neutrality v celom hodnotovom reťazci. Spoločnosť je presvedčená, že to možno dosiahnuť skôr inováciami než akýmkoľvek celkovým zákazom jednotlivých technológií.

 

Najsilnejší moment na ceste ku klimatickej neutralite je elektrická mobilita, pričom prostredníctvom Neue Klasse je spoločnosť BMW Group pripravená priniesť na trh ďalší podstatný impulz. V priebehu najbližších desiatich rokov uvedie spoločnosť na cesty približne desať miliónov čisto elektrických vozidiel. Už v roku 2030 bude najmenej polovica celosvetových predajov spoločnosti BMW Group tvorená čisto elektrickými vozidlami, pričom značka MINI bude od roku 2030 ponúkať výlučne čisto elektrické vozidlá.

 

Spoločnosť BMW Group pokračuje pri meraní znižovania celosvetových emisií CO2 vypustených vozidlami spoločnosti v čase, keď jazdia na cestách, v súlade s prísnymi kritériami iniciatívy Science Based Targets Initiative. Napríklad emisie z výroby paliva alebo elektriny sú zahrnuté do výpočtu a spotreba je založená na cykle WLTP plus desať percent. So svojou súčasnou stratégiou produktov a elektrifikácie je spoločnosť na dobrej ceste splniť do roku 2030 flotilové ciele EÚ.

Viac ako zelená elektrina: Silnejšie zameranie na využívanie zdrojov v budúcnosti

 

Spoločnosť BMW Group má jasno v tom, že jednoduché zvýšenie počtu elektrických vozidiel na cestách nevedie automaticky k mobilite šetrnej k životnému prostrediu. Spoločnosť chápe, že je tiež veľmi dôležité znížiť využívanie primárnych surovín a s tým súvisiace poškodzovanie životného prostredia pri získavaní surovín a ich spracovaní často náročnom na CO2, najmä pokiaľ ide o výrobu automobilov, jedného z priemyselných odvetví s najvyššími nárokmi na zdroje.

 

„V roku 2017 sa prvýkrát stalo, že svetová populácia za rok spotrebovala viac ako 100 miliárd ton zdrojov - trend, ktorému musíme v automobilovom priemysle čeliť,” zdôrazňuje Zipse. „Toto je strategická otázka, ktorá sa týka nielen ekologickej, ale aj ekonomickej udržateľnosti; súčasný vývoj cien komodít ukazuje vplyv, ktorý musí priemyselné odvetvie závislé od obmedzených zdrojoch očakávať.”

 

S rastúcim počtom batériových elektrických vozidiel existuje zvyšujúci sa dopyt po mnohých komoditách, ako sú kobalt, nikel a hliník, ktoré sú nutné pre využitie vo vysokonapäťových batériách vozidiel. Avšak je tu veľký potenciál pre opätovné použitie materiálov v zmysle obehovej ekonomiky. Spoločnosť BMW Group spoločne so špecializovanými partnermi už preukázala, že je technologicky možné dosiahnuť účinnosť recyklácie viac ako 90 percent.

 

Množstvo druhotného niklu použitého na vysokonapäťovú batériu v modeli BMW iX je už na úrovni 50 percent, pričom kryt batérie obsahuje až 30 percent druhotného hliníka. Cieľom spoločnosti BMW Group je v budúcich generáciách produktov tieto údaje ešte vylepšiť.

 

Okrem stále komplikovanejšej dostupnosti prvotných surovín a z toho vyplývajúceho nárastu cien komodít existuje mnoho dôvodov pre trvalú udržateľnosť, aby sa používalo viac druhotných surovín a smerovalo sa k obehovému hospodárstvu.

 

Dodávky druhotných surovín sú podstatne menej náročné na CO2, než je to v prípade prvotných surovín a môže sa tým výrazne zlepšiť stopa CO2, a to najmä v rámci dodávateľského reťazca. V prípade druhotného hliníka predstavuje úspora CO2 v porovnaní s prvotným materiálom faktor približne 4 až 6, zatiaľ čo oceľ a termoplasty sa pohybujú okolo 2 až 5.

 

Získavanie zdrojov prvotných surovín, najmä prostredníctvom ťažby, má významný vplyv na základnú regeneračnú schopnosť ekosystémov. Tento vplyv možno výrazne znížiť zvýšením používania druhotných surovín.

 

Ťažba a obchodovanie s konfliktnými surovinami predstavuje možné riziko súvisiaceho porušovania environmentálnych a sociálnych noriem. Spoločnosť BMW Group zaviedla množstvo opatrení na boj proti tomuto riziku, vrátane členstva v iniciatíve Responsible Minerals Initiative. Najúčinnejšou stratégiou na predchádzanie rizikám je však minimalizovať ťažbu takýchto prvotných surovín.

 

Druhotné najprv: Kritické materiály vozidiel s vysokým obsahom druhotných surovín

V rámci svojho celostného prístupu k trvalej udržateľnosti sa spoločnosť BMW Group snaží vo svojich vozidlách výrazne zvýšiť percento druhotných surovín. V priemere sa súčasné vozidlá vyrábajú z takmer 30 percent recyklovaných a opakovane použiteľných materiálov. Vďaka prístupu Druhotné na prvom mieste plánuje spoločnosť BMW Group postupne zvýšiť tento údaj na 50 percent.

 

Samozrejme, je veľmi dôležité, aby kvalita, bezpečnosť a spoľahlivosť materiálov spĺňala rovnaké vysoké štandardy, aké existujú pre prvotné materiály – a tak je podstatné, aby sa trhová dostupnosť takých vysoko kvalitných materiálov výrazne zvýšila. Na dosiahnutie takéhoto cieľa sú potrebné medzirezortné prístupy a politické iniciatívy.

 

Na základe štyroch princípov RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE začína spoločnosť BMW Group zvyšovať svoje aktivity v oblasti obehovej ekonomiky, čo je oblasť, kde vykonáva priekopnícku prácu. Výroba automobilov napríklad teraz zahŕňa zvýšenú separáciu a recykláciu najdôležitejších skupín materiálov, aby ich priemysel mohol opätovne použiť v rámci uzavretých slučiek.

 

Spolupráca so spoločnosťami BASF a ALBA Group

V rámci dodávateľského reťazca a v závislosti od dostupnosti na trhu sa vo vozidlách spoločnosti BMW Group stále častejšie používajú druhotné materiály. Spoločnosť spolu so svojimi partnermi navyše poskytuje dôležitý impulz pri vývoji druhotných materiálov. Jedným z príkladov je pilotný projekt so spoločnosťami BASF a ALBA Group pre zvýšenú recykláciu plastov používaných v automobiloch.

 

Cieľom projektu je obmedziť používanie prvotných plastov pomocou komplexného systému recyklácie. Za týmto účelom spoločnosť ALBA Group analyzuje vozidlá spoločnosti BMW Group na konci životnosti, aby zistila, či je možné opätovné použitie plastu z jedného automobilu na druhý. V druhom kroku spoločnosť BASF posudzuje, či je možné na získanie pyrolýzneho oleja použiť chemickú recykláciu vopred vytriedeného odpadu. Ten sa potom môže použiť ako základ pre nové výrobky z plastu. V budúcnosti by sa napríklad z použitej prístrojovej dosky mohla vyrábať nová ozdobná lišta dverí alebo iné komponenty.

 

Uzavretá slučka a nie downcyklovanie: Cirkulárny dizajn ako základ obehového hospodárstva

Na dosiahnutie vyššej miery recyklácie a zároveň pre zaručenie vysokej kvality druhotných materiálov, sa materiály musia extrahovať v ich najčistejšej forme a čo najskôr v rámci procesu recyklácie. Napríklad palubné elektroinštalačné systémy sa musia dať ľahko odstrániť, aby sa zabránilo miešaniu ocele s meďou z káblových zväzkov vo vozidlách. Ak k tomuto miešaniu dôjde, druhotná oceľ stratí svoje základné materiálové vlastnosti, a preto už nespĺňa vysoké bezpečnostné požiadavky automobilového priemyslu. Na podporu takéhoto skorého a ľahkého získavania materiálov, musí byť interiér vozidiel stále vyrobený z monomateriálov, aby sa na konci životného cyklu vozidla mohli čo najviac previesť späť do použiteľného materiálu cyklu. Zníženie počtu materiálov môže v zásade pomôcť zlepšiť kvalitu recyklovaných materiálov. V súčasnosti sa vozidlá skladajú z približne 8 000 až 10 000 rôznych materiálov.

 

Aby sa to podarilo dosiahnuť, spoločnosť BMW Group sa teraz zameriava na koncept Obehovej konštrukcie, ktorá je navrhnutá tak, aby zaručovala ekonomicky výhodné demontážne vlastnosti vozidiel. Je nevyhnutné, aby demontáž vozidla a jeho jednotlivých komponentov bola rýchla a nákladovo efektívna, čím by sa zabezpečila konkurencieschopnosť cien druhotných materiálov. Všetko sa to začína s konštrukciou vozidla, ktorá musí byť taká, aby na konci životného cyklu vozidla umožnila odstrániť z vozidla rôzne druhy materiálov bez toho, aby sa navzájom pomiešali. 

 

RE:BMW na IAA Mobility – vizionársky pohľad na obehové hospodárstvo

Spoločnosť BMW Group stavia obehové hospodárstvo do centra svojich aktivít na podujatí IAA Mobility 2021 v Mníchove, kde spoločnosť ponúkne vizionársky pohľad na potenciál obehového hospodárstva a udržateľnej mobility. Vozidlo BMW i Vision Circular stelesňuje ambiciózne zámery spoločnosti tvrdiť, že je najviac trvalo udržateľný výrobca individuálnej prémiovej mobility.

 

Toto vizionárske vozidlo navrhnuté podľa štyroch princípov obehového hospodárstva RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE, ukazuje, ako by v roku 2040 mohla vyzerať individuálna, trvalo udržateľná a luxusná mestská mobilita. BMW i Vision Circular je vyrobené zo 100 percent druhotných materiálov alebo obnoviteľných surovín a je na 100 percent recyklovateľné.

 

Toto vozidlo ukazuje, že ochrana klímy a individuálna mobilita si navzájom nevyhnutne neodporujú. Naopak, ukazuje sa, že používaním nových technológií a inovácií môže spoločnosť BMW Group naplniť požiadavky planéty na väčšiu udržateľnosť bez toho, aby sa zákazníci museli vzdať individuálnej mobility.

 

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

 

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.com/slovak

 

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.

 

BMW Group

 

BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2020 celosvetový predaj viac než 2,3 mil. osobných automobilov a viac než 169 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2020 činil zisk pred zdanením 5,222 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 98,990 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2020 zamestnával po celom svete 120 726 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

 

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

 

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

 

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

 

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach a dve samostatné servisné prevádzky v Bratislave a Banskej Bystrici.

 

Štyria autorizovaní predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

 

BMW Financial Services Slovakia, s.r.o., je priamy zástupca celosvetovej divízie BMW Financial Services poskytujúcej finančné a poistné produkty v rámci skupiny BMW Group.

 

Pridanou hodnotou priameho zastúpenia spoločnosti BMW Group, ktorá 1. júla 2021 oslavuje 15 rokov svojho pôsobenia na slovenskom trhu prostredníctvom spoločnosti BMW Slovenská republika, je vyššia kvalita poskytovaných služieb. Zákazníci tak majú lepší prístup k objednávaniu a ku konfigurácii vozidiel, k lepšej podpore ako aj k ponukám, ktoré pružnejšie, precíznejšie a lepšie dokážu reagovať na špecifické potreby slovenských zákazníkov. Výhodou je aj priama komunikácia medzi slovenským zastúpením a centrálou v Mníchove, čo vedie k lepšiemu, transparentnejšiemu a vhodnejšiemu procesu rozhodovania bez ďalšieho medzistupňa.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE.

27 JULY 2022. Here you can see the world premiere of the MINI Concept ACEMAN.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť