Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Využívanie veternej a vodnej energie za polárnym kruhom: BMW Group plánuje získavať zo severného Švédska oceľ vyrobenú pomocou zelenej energie s vodíkom.

+++Dohoda so švédskym startupom H2 Green Steel: prvé dodávky pre modely Neue Klasse začnú od roku 2025 +++ Zníženie emisií CO2 v porovnaní s konvenčnými metódami až o 95 % +++ Dodávky do európskych výrobných závodov BMW +++ Cirkulárna ekonomika: Zbytky plechov zo závodov BMW Group budú recyklovať a znova sa použijú +++ Wendt: „Zásadný príspevok k nášmu cieľovému zníženiu emisií CO2 do roku 2030 v našom dodávateľskom reťazci ocele o zhruba 2 mil. ton“ +++

H2 Green Steel
·
Steel
·
battery cell
·
green power
·
CO2 emissions
·
Hydrogen
·
supplier network
·
supply chain
·
Neue Klasse
·
closed-loop material cycle
·
secondary material
·
raw materials
·
ResponsibleSteel
·
Životné prostredie
·
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
·
Technológia
·
Spoločnosť
·
Výrobné závody, zariadenia
·
Výrobné závody
·
Udržateľnosť
·
Alternatívne pohonné systémy, mobilita budúcnosti
·
Výroba a recyklácia
·
Electrification
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(6x, ~63,07 MB)

(text v českom jazyku)

Mnichov. BMW Group pokračuje v ochraně klimatu a systematicky sleduje svůj cíl výrazně snížit emise CO2 doslova u zdroje v dodavatelském řetězci. Společnost od roku 2025 plánuje získávat ocel vyráběnou s až o 95 % nižšími emisemi CO2 a bez fosilních zdrojů, jako je uhlí. BMW Group nyní za tímto účelem uzavřela dohodu se švédským startupem H2 Green Steel, který k výrobě oceli využívá vodík a výhradně zelenou energii z obnovitelných zdrojů. Výroba oceli je vzhledem ke svému mimořádně energeticky náročnému výrobnímu procesu považována za jeden z hlavních globálních zdrojů emisí CO2.

„Naším cílem je snížit emise CO2 v našem dodavatelském řetězci oceli do roku 2030 o přibližně dva miliony tun. K tomu může zásadně přispět získávání oceli vyráběné s využitím vodíku a ekologické energie,“ říká Dr. Andreas Wendt, člen představenstva BMW AG odpovědný za nákup a dodavatelskou síť. „Ocel je pro výrobu automobilů nezbytná a neméně důležitá bude i pro budoucí generace vozidel. Inovativní technologie, které umožňují prakticky bezuhlíkovou výrobu oceli, mají významný vliv na naši schopnost snižovat emise CO2 v našem dodavatelském řetězci oceli.“

Uzavřený koloběh materiálu
Kromě dodávek oceli vyrobené s využitím zelené energie se BMW Group a H2 Green Steel dohodly také na vytvoření uzavřeného koloběhu materiálu. H2 Green Steel bude odebírat zbytky plechů, které vznikají například v lisovnách při výrobě dveří, a bude je zpracovávat tak, aby mohly být dodávány zpět do závodů jako nové role ocelového plechu. Tímto způsobem lze suroviny v rámci cirkulární ekonomiky použít vícekrát a chránit tak přírodní zdroje. Protože druhotná ocel vyžaduje k výrobě méně energie, snižují se emise CO2 v průměru o 50–80 % ve srovnání s primárním materiálem.

BMW Group již nyní ve svých vozech používá 20 až 100 % druhotné oceli a v budoucnu bude tento podíl dále zvyšovat. Lisovny BMW Group v Evropě zpracují více než půl milionu tun oceli ročně.

Ideální poloha v severním Švédsku
Společnost H2 Green Steel staví svůj závod na výrobu oceli v provincii Norrbotten na severu Švédska, v blízkosti polárního kruhu. Tento region se proslavil především díky sobům a velkolepé polární záři, ale nabízí také přístup k vysoce kvalitní železné rudě a dostatku energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou vodní a větrné elektrárny. Poblíž je také významný námořní přístav a důležitá je rovněž několikagenerační know-how výroby oceli. 

Na rozdíl od běžných procesů, které při výrobě oceli používají koks, využívá společnost H2 Green Steel k odstranění kyslíku z oxidu železitého vodík vyrobený pomocí zelené energie. Při této tzv. přímé redukci železné rudy nevzniká vůbec žádný CO2, pouze voda – tím se z 95 % zamezí vzniku běžně produkovaných emisí CO2. Speciálně vybudovaná vodní elektrárna, která využívá vodu a zelenou energii z celého regionu, bude přímo integrována do továrny na výrobu oceli. Společnost také využívá lokální zelené energie pro zbývající části výrobního procesu.

BMW Group bude od roku 2024 odebírat bateriové články společnosti Northvolt ze stejného regionu
Švédská společnost Northvolt, která se zabývá vývojem a výrobou bateriových článků pro elektromobily, také využívá potenciál zelené energie na severu Švédska. V roce 2018 zahájila BMW Group se společností Northvolt spolupráci na vývoji bateriových článků a získala v ní finanční podíl. 

V loňském roce podepsala BMW Group se společností Northvolt dlouhodobou smlouvu o dodávkách bateriových článků. Akumulátorové články se budou od roku 2024 vyrábět v Evropě v právě budované gigatovárně Northvolt ve městě Skellefteå v severním Švédsku. K výrobě bateriových článků bude společnost využívat výhradně ekologickou elektřinu z místních větrných a vodních elektráren.

Neue Klasse je připravena stanovit nové standardy
Od roku 2025 BMW Group pomocí nově vyvíjeného technického základu označovaného jako Neue Klasse přemění svoji nabídku modelů, která se úspěšně rozvíjela po celá desetiletí. Neue Klasse se bude vyznačovat třemi klíčovými aspekty: zcela nově definovanou IT a softwarovou architekturou, novou generací vysokovýkonných elektrických pohonných jednotek a baterií a radikálně zvýšenou úrovní udržitelnosti v celém životním cyklu vozidla. Tyto prvky se prolínají v celkové architektuře vozidla, která byla nekompromisně optimalizována pro elektrické hnací ústrojí, nastaví nová měřítka v oblasti digitalizace a elektrifikace a zároveň zajistí, aby se charakteristický styl typický pro BMW přenesl i do budoucích generací vozidel.

Aktivní dodržování environmentálních a sociálních standardů v dodavatelském řetězci výroby oceli. 
V rámci svého zapojení do neziskové organizace ResponsibleSteel se BMW Group aktivně podílela na zavádění environmentálních a sociálních standardů v celém hodnotovém řetězci výroby oceli, počínaje těžbou. Tento standard udržitelnosti pro výrobní závody v ocelářském průmyslu byl zveřejněn v roce 2019 v rámci procesu, na němž se podílelo více zainteresovaných stran, a nyní tvoří základ pro certifikaci. ResponsibleSteel je první globální standard a certifikační iniciativa v ocelářském průmyslu s více zainteresovanými stranami.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

ANNUAL GENERAL MEETING.

Munich. 11 May 2022

Here you can watch the webcast of the public part of the 102 Annual General Meeting of BMW AG.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť