Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Vyhlásenie ocenení Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2020/2021 a Ceny BMW Slovenská republika za umenie.

Za účasti zástupcov akademickej obce, predstaviteľov štátu aj podnikateľskej sféry vyhlásili úspešných víťazov ceny Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2020/2021. Partnerom podujatia a zároveň aj kategórie Cena za umenie je BMW Slovenská republika.

BMW i
·
Spoločnosť
·
Kultúra
·
Udržateľnosť
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~83,52 KB)
  
Photos(1x, ~4,39 MB)

Bratislava. Cieľom tohto projektu je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1., 2. alebo 3. stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských vysokých školách, prípadne doktorandov pôsobiacich v rámci vedeckých pracovísk Slovenskej akadémie vied. Týmto projektom chcú organizátori podporiť vedu, ako aj mladých talentovaných študentov na vysokých školách v SR. Podobné podujatia s totožným cieľom sa organizujú aj v partnerských komorách v ďalších štátoch sveta, čo vytvára medzinárodný rámec podujatia. Osobnosti nominujú dekani jednotlivých fakúlt vysokých škôl v SR alebo vedecké pracoviská kde študujú, prípadne kde doktorandi vykonávajú svoju výskumnú činnosť. Spoločnosť BMW Slovenská republika zapožičia držiteľovi Ceny BMW Slovenská republika za umenie inovatívne vozidlo značky BMW. Okrem toho spoločnosť BMW Slovenská republika zapožičia ekologické vozidlo aj držiteľovi Ceny JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.

 

Absolútnym víťazom spomedzi trinástich ocenených študentov v trinástich kategóriách sa stal Bc. Ladislav Palkovič, DIS, študent Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave. Ten zaujal aj ako víťaz kategórie Kultúra a umenie a zároveň sa stal aj držiteľom Ceny BMW Slovenská republika za umenie. Bc. Ladislav Palkovič, DIS., je mladý klavirista, študent absolventského ročníka vysokoškolského štúdia II. stupňa na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Vyštudoval klavírny odbor na štátnom konzervatóriu v Brne a v roku 2020 ukončil bakalárske štúdium dirigovania zboru na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave u prof. Blanky Juhaňákovej, ArtD. Počas tohto štúdia ho v predmete klavírna prax viedol prof. Ivan Gajan. Následne nastúpil na magisterské štúdium do triedy prof. Ivana Gajana a to už ako študent študijného programu klávesové nástroje (hra na klavíri – koncertné zameranie). Už ako mladý klavirista vystupoval na koncertoch doma i v zahraničí a ako sólista spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice. Ako sólista, ale aj komorný hráč, sa predstavil na festivaloch súčasnej hudby v Košiciach (Ars Nova, Hudobné rezonancie). Pre RTVS v rámci relácií Hudba mladých a Štúdio mladých realizoval nahrávky skladieb Frederyka Chopina, Daria Milhauda, Klementa Slavického a Tomáša Nezkusila. Popri tom je laureátom mnohých domácich aj medzinárodných klavírnych súťaží. Uspel v krajinách ako Taliansko, Rakúsko a USA.

 

Špeciálnu cenu za dôraz na ekológiu vo svojom odbore a spolu s ňou aj zapožičanie ekologického vozidla z modelov BMW Group získala Ing. Michaela Horváthová, študentka na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorá zvíťazila aj v kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie. Ing. Michaela Horváthová je v súčasnosti študentkou 3. ročníka doktorandského štúdia na FCHPT STU v Bratislave. V rámci doktorandského študijného programu Riadenie procesov sa venuje návrhu pokročilých metód riadenia technologických procesov so špeciálnym zreteľom na úspory energie a redukciu uhlíkovej stopy priemyselnej výroby s využitím energeticky náročných procesov. Vo svojej ďalšej vedeckej práci by sa chcela venovať aj možnostiam aplikácie navrhnutých riadiacich algoritmov s potenciálnym využitím v oblasti medicíny. Michaela už dosiahla mnohé významné úspechy na medzinárodných súťažiach, pričom má veľký potenciál a predpoklad dosahovať ďalšie významné vedecké výsledky. V roku 2020 získala za svoje študijné výsledky a vedecké prínosy počas doktorandského štúdia aj prestížnu cenu Študent roka STU v Bratislave.

 

Medzi ostatných víťazov v jednotlivých kategóriách patria Ing. Adam Šeliga, Stavebná fakulta STU v Bratislave (Informatika a matematicko-fyzikálne vedy), Ing. Petra Cisková, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici (Ekonómia), Ing. Michal Takáč, Fakulta BERG TU v Košiciach (Hutníctvo, strojárstvo, energetika), Ester Tomajková, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach (Lekárske vedy), PharmDr. Michaela Matušková, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave (Farmácia), RNDr. Zuzana Pös, PhD., Ústav klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave (Prírodné vedy, chémia), Ing. Jakub Kraľovanec, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline (Stavebníctvo, architektúra), Ing. Marko Halo, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre (Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo), Mgr. Oliver Zajac, PhD., Historický ústav SAV v Bratislave (Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, história), Martin Pogádl, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Právo) a Samuel Baláž, Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave (Šport).

 

 

Kontakt pre médiá:

 

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.com/slovak

 

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/

 

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.

 

BMW Group

 

Spoločnosť BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

 

Spoločnosť BMW Group zaznamenala v roku 2021 celosvetový predaj viac než 2,5 mil. osobných automobilov a viac než 194 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2021 činil zisk pred zdanením 16,1 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 111,2 miliardy eur. Spoločnosť BMW Group zamestnávala k 31. decembru 2021 po celom svete 118 909 spolupracovníkov.

 

Úspech spoločnosti BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a na zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti pri rozhodovaní smerom k budúcnosti v rámci celého hodnotového reťazca a to od výroby až po záver fázy životnosti všetkých produktov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

 

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

 

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

 

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

 

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach a dve samostatné servisné prevádzky v Bratislave a Banskej Bystrici.

 

Štyria autorizovaní predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

 

BMW Financial Services Slovakia, s.r.o., je priamy zástupca celosvetovej divízie BMW Financial Services poskytujúcej finančné a poistné produkty v rámci skupiny BMW Group.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

MINI CONCEPT ACEMAN.

Here you can see the world premiere of the MINI Concept Aceman.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť