Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

BMW Group podporuje vo svojej logistike trvalo udržateľné balenie

+++ Zvýšenie podielu recyklovaného materiálu v obaloch +++ Nikolaides, riaditeľ logistiky: „Využívame rôzne možnosti na úsporu surovín a zníženie emisií uhlíka.“ +++ Ďalšie pilotné projekty prebiehajú +++

Technológia
·
Spoločnosť
·
Výrobné závody, zariadenia
·
Výrobné závody
·
Logistics
·
Udržateľnosť
·
Výroba a recyklácia
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~99,44 KB)
  
Photos(11x, 293,59 MB)

Related Links.

Mníchov. Spoločnosť BMW Group spustila vo svojej obalovej logistike niekoľko projektov, aby ešte intenzívnejšie šetrila zdroje. Prostredníctvom týchto projektov sa spoločnosť snaží úzko spolupracovať s dodávateľmi na znižovaní emisií uhlíka a čo najlepšie realizovať princípy obehového hospodárstva. V rámci tejto iniciatívy budú európske závody používať vo svojich obaloch viac recyklovaného materiálu. To bude znamenať, že v prípade novo zadaných zákaziek sa podiel recyklovaného materiálu v opätovne použiteľných obaloch na logistické účely tento rok takmer zdvojnásobí z približne 20 percent na viac ako 35 percent. K zníženiu emisií uhlíka však prispeje aj používanie alternatívnych trvalo udržateľných materiálov, znižovanie množstva jednorazových obalov, zavádzanie ľahkých obalov v určitých oblastiach a znižovanie objemov prepravy. Spoločnosť BMW Group monitoruje vplyv jednotlivých opatrení prostredníctvom softvéru na vypočítanie CO2 pre obaly. Celkovým cieľom skupiny je znížiť emisie CO2 na vozidlo vylúčené v dodávateľskom reťazci o 20 percent (v porovnaní s rokom 2019).

 

Michael Nikolaides, riaditeľ oddelenia BMW Group Production Network and Logistics: „Náš prístup re:think, re:duce, re:use, re:cycle dôsledne implementujeme aj v obalovej logistike. Používame inovatívne stratégie na dôsledné znižovanie objemu využívaných zdrojov, a tak znižujeme našu uhlíkovú stopu. Aj my v logistike odvádzame svoju časť na realizácii zámeru BMW iFACTORY s osobitným zameraním na zelenú stránku vecí.“ BMW iFACTORY. LEAN. GREEN. DIGITAL. je strategická vízia pre globálnu výrobnú sieť s dôrazom na flexibilitu a efektivitu, trvalú udržateľnosť a digitalizáciu. Poskytuje odpoveď na výzvy spojené s transformáciou na e-mobilitu a má globálny prístup. Časť Green znamená využitie najnovších technológií na vytvorenie výrobného procesu, ktorý využíva minimálne zdroje.

 

Plast v obalových materiáloch nahradí recyklovaný materiál

Jedným z príkladov toho, ako spoločnosť BMW Group spĺňa kritériá obehového hospodárstva, je použitie recyklovaného materiálu v obaloch z EPP (EPP = expandovaný polypropylén). Naše novo vyvinuté obaly EPP v súčasnosti už obsahujú 25 percent recyklovaného materiálu. EPP sa používa v špeciálnych kontajneroch, pretože jeho tvar sa dá prispôsobiť baleným komponentom, čo umožňuje ich bezpečnú prepravu. Každý rok potrebujeme okolo 360 000 týchto kontajnerov. Použitie 25 percent recyklovaného materiálu nám umožňuje ušetriť takmer 280 ton CO2 ročne. Existujú plány na ďalšie zvýšenie tohto podielu recyklovaného materiálu, pričom v súčasnosti prebiehajú prvé pilotné projekty so 100 percentami recyklovaného materiálu. Ak budú testy úspešné, tento materiál sa stane štandardom pre nové zmluvy od roku 2024.

 

Ďalších 680 ton emisií uhlíka možno ročne ušetriť použitím krytov a takzvaných malých prepraviek s 50 percentami recyklovaného obsahu. Vzhľadom na súčasnú situáciu v odpadovom hospodárstve a na dostupnú recyklačnú infraštruktúru sa tieto opatrenia zameriavajú najmä na európske trhy. V súčasnosti pracujeme na expanzii do našich pobočiek v Mexiku, USA a v Číne.

 

Zníženie objemov dopravy

Spoločnosť BMW Group ďalej predstavuje niečo, čo bude mať ešte väčší vplyv na emisie: skladacie veľké paletové prepravníky. Od tohto roku budeme namiesto paletových klietok vyrobených z ocele používať skladacie plastové alternatívy vyrobené na viac ako 90 percent z recyklovaného materiálu. Fungujú podobne ako skladacie nákupné tašky, ktoré väčšina ľudí pozná: keď sú prázdne, dajú sa zložiť, čo uľahčuje ich prepravu. Použitie 15 000 týchto nových kontajnerov znižuje emisie CO2 o približne 3 000 ton ročne.

 

Alternatívne materiály s veľkým potenciálom do budúcnosti

Možnosti baliacej a obalovej techniky nepoznajú obmedzenia. Opätovne spúšťame pilotné projekty využívajúce biomateriály, ktorými nahradíme ropné látky polyetylén a polypropylén (PE a PP). Zároveň skúmame či a akým spôsobom môžeme v našich obaloch použiť recyklované materiály z domácností. Z dlhodobého hľadiska je naším cieľom celoplošne využívať alternatívy k základným surovinám.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

 

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.com/slovak

 

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.

 

BMW Group

 

Spoločnosť BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

Spoločnosť BMW Group zaznamenala v roku 2021 celosvetový predaj viac než 2,5 mil. osobných automobilov a viac než 194 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2020 činil zisk pred zdanením 5,222 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 98,990 miliardy eur. Spoločnosť BMW Group zamestnávala k 31. decembru 2020 po celom svete 120 726 spolupracovníkov.

Úspech spoločnosti BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a na zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca a to od výroby až po záver fázy životnosti všetkých produktov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

 

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

 

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

 

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

 

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach a dve samostatné servisné prevádzky v Bratislave a Banskej Bystrici.

 

Štyria autorizovaní predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

 

BMW Financial Services Slovakia, s.r.o., je priamy zástupca celosvetovej divízie BMW Financial Services poskytujúcej finančné a poistné produkty v rámci skupiny BMW Group.

 

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

MINI CONCEPT ACEMAN.

Here you can see the world premiere of the MINI Concept Aceman.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť