Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Vyšší výkon, znížená produkcia CO2, výrazne nižšie náklady: BMW Group bude od roku 2025 používať v NEUE KLASSE inovatívne okrúhle články batérií BMW

+++ Novo vyvinuté okrúhle články BMW optimalizované pre potreby NEUE KLASSE +++ Náklady na vysokonapäťovú batériu až o 50 % nižšie ako pri súčasnej generácii +++ Výroba so znížením CO2 – vďaka zelenej energii a sekundárnemu materiálu +++ Vedúci vývoja Weber: „Obrovský skok v technológii z hľadiska hustoty energie, rýchlosti nabíjania a dojazdu“ +++ Vedúci nákupu Post: „S partnermi budeme stavať továrne na batérie, každú s ročnou kapacitou až 20 GWh” +++

CO2 emissions
·
battery cell
·
High-voltage battery
·
Neue Klasse
·
Gigafactory
·
Battery cell factory
·
secondary material
·
green power
·
Lithium
·
cobalt
·
circular economy
·
Circularity
·
battery
·
Životné prostredie
·
BMW i
·
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
·
Technológia
·
Spoločnosť
·
Spoločenské a sociálne záväzky
·
Udržateľnosť
·
Alternatívne pohonné systémy, mobilita budúcnosti
·
Electrification
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~119,59 KB)
  
Photos(6x, 61,12 MB)

Mníchov. Spoločnosť BMW Group je presvedčená, že výkonné, inovatívne a trvalo udržateľne vyrábané články batérií sa v budúcnosti stanú kľúčom k úspechu v oblasti individuálnej elektromobility. Automobilka je pripravená spustiť od roku 2025 novú éru e-mobility s modelmi označovanými ako NEUE KLASSE – prvýkrát s použitím novo vyvinutých okrúhlych článkov batérií optimalizovaných pre potreby novej konštrukcie.

„Novo vyvinutá šiesta generácia našich lítium-iónových článkov prinesie obrovský skok v technológii, ktorá zvýši hustotu energie o viac ako 20 percent, zvýši rýchlosť nabíjania až o 30 percent a zvýši dojazd až o 30 percent,“ tvrdí Frank Weber, člen predstavenstva spoločnosti BMW AG zodpovednému za vývoj. „Zároveň znižujeme emisie CO2 z výroby článkov až o 60 percent. Toto sú veľké kroky pre trvalú udržateľnosť a popri tom aj výhody pre zákazníkov.“

 

„Aby sme naplnili naše dlhodobé potreby, budeme s našimi partnermi budovať továrne na batérie, každú s ročnou kapacitou až 20 GWh, a to na šiestich miestach na trhoch, ktoré sú pre nás kľúčové: na dvoch v Číne, dvoch v Európe a na dvoch v regióne USMCA,“ dodal Joachim Post, člen predstavenstva spoločnosti BMW AG zodpovedný za nákup a sieť dodávateľov. „S našimi partnermi sme dosiahli dohodu, že pri surovinách lítium, kobalt a nikel budú používať určité percento druhotného materiálu, ako aj na výrobu využívať zelenú energiu, čo zníži množstvo vypusteného CO2.“

 

Spoločnosť BMW Group už na výrobu nových článkov batérií BMW uzavrela zákazky v dvojcifernom rozsahu miliárd eur. Využitím komplexných vlastných odborných znalostí získaných vo vlastnom Špecializovanom centre pre batérie sa tímom z vývoja, výroby a nákupu podarilo výrazne znížiť náklady na vysokonapäťovú batériu a to vďaka novému článku batérií a novému konceptu zabudovania technológie batérií vyvinutej automobilkou BMW. Na základe súčasných trhových predpokladov možno v porovnaní so súčasnou piatou generáciou znížiť náklady až o 50 percent. Spoločnosť BMW Group si dala za cieľ znížiť výrobné náklady plne elektrických modelov na rovnakú úroveň, ako dosahujú vozidlá s najmodernejšou technológiou spaľovacích motorov.

 

Technologický pokrok: nový formát článkov a vylepšenie ich chémie

Článok batérie je zodpovedný za základné vlastnosti elektrických vozidiel, ktorými sú dojazd, jazdný výkon a čas nabíjania. Pre šiestu generáciu technológie BMW eDrive použitej vo vozidlách s označením NEUE KLASSE spoločnosť zásadne vylepšila formát článkov a ich chémiu. S novým okrúhlym článkom BMW špeciálne navrhnutým pre elektrickú architektúru modelov NEUE KLASSE bude možné výrazne zvýšiť dojazd modelu najvyššieho radu až o 30 percent (podľa WLTP).

 

Nové okrúhle články BMW majú štandardný priemer 46 milimetrov a dve rôzne výšky. V porovnaní s prizmatickými článkami piatej generácie článkov batérií BMW je obsah niklu v okrúhlych článkoch BMW šiestej generácie vyšší na katódovej strane, zatiaľ čo obsah kobaltu je znížený. Na strane anódy sa zvýši obsah kremíka. V dôsledku toho sa objemová hustota energie článku zlepší o viac ako 20 percent.

 

Systém batérií hrá v štruktúre karosérie NEUE KLASSE kľúčovú úlohu. V závislosti od modelu sa dá flexibilne integrovať do inštalačného priestoru, aby sa ušetrilo miesto (zbaliť do otvorenej karosérie). Výška modulu s článkami sa tak zníži.

 

Batéria, pohon a technológia nabíjania v NEUE KLASSE budú mať napätie 800 voltov. Okrem iného sa tým optimalizuje spôsob dodávania energie z jednosmerných vysokovýkonných nabíjacích staníc, ktoré dokážu dosiahnuť oveľa vyššiu nabíjaciu kapacitu s prúdom až 500 ampérov – čím sa skráti čas potrebný na nabitie vozidla z 10 na 80 percent až o 30 percent.

 

Továrne na batérie v Číne, Európe a v regióne USMCA – každá s celkovou kapacitou až 20 GWh za rok

Na dodávku článkov batérií potrebných pre NEUE KLASSE už spoločnosť BMW Group podpísala so spoločnosťami CATL a EVE Energy kontrakty v dvojcifernom rozsahu miliárd eur na výstavbu tovární na výrobu článkov batérií. Obaja partneri postavia dve gigatovárne v Číne a Európe. Každá z tovární na batérie bude mať celkovú ročnú kapacitu až 20 GWh. Plány si však vyžadujú vybudovanie ďalších dvoch tovární na batérie v Severoamerickej zóne voľného obchodu USMCA, kde partneri ešte neboli vybratí.

Tri regióny, kde vzniknú továrne na batérie, budú ekonomicky profitovať aj z vytvorenia nových dodávateľských reťazcov, nových sietí pre subdodávateľov a z nových pracovných miest.

 

Výroba so zníženým obsahom CO2 pomocou zelenej energie a druhotných surovín

Spoločnosť BMW Group sa zameriava najmä na to, aby uhlíková stopa a spotreba zdrojov na výrobu boli čo najnižšie, počnúc dodávateľským reťazcom. Výrobcovia budú pri výrobe článkov batérií používať kobalt, lítium a nikel, ktoré obsahujú určité percento druhotných surovín, teda surovín, ktoré nie sú novo vyťažené, ale už sú v obehu. V kombinácii so záväzkom používať na výrobu článkov batérií iba zelenú energiu z obnoviteľných zdrojov energie zníži spoločnosť BMW Group uhlíkovú stopu výroby článkov batérií až o 60 percent v porovnaní so súčasnou generáciou článkov batérií.

 

Opätovné využitie surovín bude jedným z faktorov úspechu e-mobility v budúcnosti. Obehové slučky znižujú potrebu nových surovín, znižujú riziko porušenia environmentálnych a sociálnych noriem v dodávateľskom reťazci a vo všeobecnosti vedú k výrazne nižším emisiám CO2. Preto je dlhodobým cieľom spoločnosti BMW Group využívať plne recyklovateľné články batérií. V Číne spoločnosť v súčasnosti vytvára uzavretú obehovú slučku pre opätovné použitie surovín ako nikel, lítium a kobalt z vysokonapäťových batérií, čím kladie základný kameň prelomového materiálového cyklu.

Kobalt a lítium používané ako suroviny pre novú generáciu článkov batérií BMW budú pochádzať z certifikovaných baní. To znamená, že spoločnosť si zachováva plnú transparentnosť metód ťažby a týmto spôsobom môže zabezpečiť zodpovednú ťažbu. Získavanie oboch surovín z certifikovaných baní prebieha buď priamo prostredníctvom spoločnosti BMW Group, alebo cez výrobcu článkov batérií.

 

Spoločnosť BMW Group sa už mnoho rokov aktívne zapája do iniciatív zameraných na vývoj noriem pre zodpovednú ťažbu surovín a podporuje dodržiavanie environmentálnych a sociálnych noriem pre ťažbu surovín prostredníctvom certifikácie baní. Spoločnosť sa tak zároveň stáva menej technologicky, geograficky a geopoliticky závislá od jednotlivých zdrojov a dodávateľov.

 

Vývoj budúcich článkov batérií BMW vo vlastných špecializovaných centrách

Spoločnosť BMW Group neustále pracuje na ďalšom vývoji systémov skladovania energie. Napríklad jej technológia batérií šiestej generácie prvýkrát ponúka aj možnosť použitia katód vyrobených z fosforečnanu lítno-železnatého (LFP). To znamená, že kritické suroviny kobalt a nikel sa potom môžu z katódy úplne odstrániť. Spoločnosť BMW Group zároveň presadzuje aj vývoj polovodičových batérií (ASSB). Cieľom spoločnosti je pripraviť vysokonapäťové batérie tohto typu pre sériovú výrobu do konca desaťročia. BMW Group predstaví predvádzacie vozidlo s touto technológiou ešte pred rokom 2025.

Spoločnosť BMW Group už od roku 2008 systematicky buduje odborné znalosti v oblasti technológie článkov batérií. Od roku 2019 sa toto know-how sústreďuje v BMW Group Battery Cell Competence Center (BCCC) (Špecializované centrum pre články batérií) v Mníchove. BCCC pokrýva celý hodnotový reťazec – od výskumu a vývoja cez konštrukciu článkov batérií až po možnosti ich výroby.

 

Aby sa inovácie v technológii článkov batérií uviedli do praxe rýchlo a efektívne, sa spoločnosť BMW Group spolieha na sieť približne 300 partnerov, ktorí okrem iného spolupracujú s etablovanými spoločnosťami, startupmi a vysokými školami.

Takto získané poznatky sa overia v novom Cell Manufacturing Competence Centre  (CMCC) (Špecializované centrum pre výrobu článkov) v Parsdorfe neďaleko Mníchova, ktoré koncom roka 2022 začne s takmer sériovou výrobou vzoriek pre budúcu generáciu článkov batérií BMW, ktoré sa od roku 2025 budú používať vo vozidlách NEUE KLASSE.

Pilotná linka v špecializovanom centre umožní analyzovať a plne pochopiť proces výroby článkov za takmer štandardných podmienok. To pomôže budúcim dodávateľom vyrábať články podľa špecifikácií a podľa ich vlastných odborných znalostí, čím sa ďalej optimalizuje výroba článkov batérií s ohľadom na kvalitu, výkon a náklady.

 

NEUE KLASSE výrazne prispeje k objemom predaja

S rýchlo rastúcim produktovým radom a vysokým dopytom chce spoločnosť BMW Group dostať do konca roka 2025 na cesty viac ako dva milióny plne elektrických vozidiel.

Plne elektrické vozidlá NEUE KLASSE od polovice dekády výrazne prispejú k objemom predaja spoločnosti BMW Group. NEUE KLASSE má potenciál ďalej urýchliť prenikanie e-mobility na trh: to znamená, že 50 percent celosvetového predaja spoločnosti BMW Group by už pred rokom 2030 mohlo pochádzať z plne elektrických vozidiel.

Značka MINI bude mať začiatkom roku 2030 výhradne elektrický rad produktov, zatiaľ čo Rolls-Royce bude od roku 2030 tiež čisto elektrickou značkou. Plne elektrické budú aj všetky budúce nové modely BMW Motorrad v oblasti mestskej mobility.

 

 

Kontakt pre médiá:

 

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.com/slovak

 

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.

 

BMW Group

 

Spoločnosť BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

Spoločnosť BMW Group zaznamenala v roku 2021 celosvetový predaj viac než 2,5 mil. osobných automobilov a viac než 194 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2020 činil zisk pred zdanením 5,222 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 98,990 miliardy eur. Spoločnosť BMW Group zamestnávala k 31. decembru 2020 po celom svete 120 726 spolupracovníkov.

Úspech spoločnosti BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a na zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca a to od výroby až po záver fázy životnosti všetkých produktov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

 

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

 

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

 

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

 

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach a samostatné servisné prevádzky v Bratislave, Žiline, Nitre a Banskej Bystrici.

 

Štyria autorizovaní predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

 

BMW Financial Services Slovakia, s.r.o., je priamy zástupca celosvetovej divízie BMW Financial Services poskytujúcej finančné a poistné produkty v rámci skupiny BMW Group.

 

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

MINI CONCEPT ACEMAN.

Here you can see the world premiere of the MINI Concept Aceman.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť