Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Je čas potešiť siedmy zmysel: BMW predstavuje tlačený časopis FREUDE.FOREVER, ktorý novo definuje zvedavosť a udržateľnosť

BMW oslovuje segment pokrokových zákazníkov kvalitným redakčným obsahom. Tematické články zdôrazňujú aspekty moderného, udržateľného luxusu a technologického pokroku. Zberateľský magazín so 140 stranami, ktorého každé číslo je venované jednej téme.

Predaj a marketing
·
Spoločnosť
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(6x, ~30,52 MB)

/text v českom jazyku/

Mnichov. V době změn a digitalizace se do popředí dostávají smyslové zkušenosti, myšlení a uvažování o budoucnosti. BMW nyní uvádí na mezinárodní trhy časopis FREUDE.FOREVER, který ztělesňuje a zprostředkovává smyslové zážitky, navozuje nové myšlenky a přibližuje udržitelnost, a to hapticky, vizuálně i obsahově. Tímto způsobem se BMW snaží oslovit segment zákazníků, kteří mají zájem o pohled zvenčí a řešení otázek budoucnosti. Zaměřuje se z různých perspektiv na revoluční inovace a vysoce inovativní řešení, jež mají potenciál změnit společnost. Časopis jednotlivá témata přiřazuje sedmi smyslům a vyznačuje se silnou orientací na čtenáře.

Každé číslo časopisu, který bude vycházet pravidelně u příležitosti určitých příležitostí nebo událostí, se zaměří na jedno téma, přičemž první číslo zkoumá souvislost mezi moderním luxusem a trvalou udržitelností. Elegantně navržený sběratelský časopis o 140 stranách je k dostání v trafikách, na letištích, v partnerských hotelech a online od 21. září.

„Naším cílem je vyvolat změnu zkoumáním možných řešení výzev naší doby a také reflektovat společenské trendy. Chceme poskytnout prostor pro nové způsoby myšlení, založené na kvalitním redakčním obsahu, inspirovat naše zákazníky a rozvíjet společné smýšlení, pokud jde o přístupy a postoje, které nás budou provázet budoucností. Právě to představuje náš nový tištěný časopis FREUDE.FOREVER, který vypráví jedinečné příběhy a odhaluje nové perspektivy. Vznikl ve spolupráci s naší kreativní agenturou THE GAME, založenou speciálně pro BMW, a vydavatelstvím LOOPING GROUP,“ říká Jens Thiemer.

LOOPING GROUP je partnerem agentury THE GAME, která byla založena společností BMW Group a značkou BMW v roce 2021 za účelem vytvoření časopisu FREUDE.FOREVER. LOOPING v sobě spojuje dlouholeté zkušenosti s časopiseckou žurnalistikou a vydáváním firemních publikací s mimořádným citem pro témata a vyprávění příběhů. BMW tímto způsobem bude podněcovat svobodu vyprávěním příběhů z různých úhlů pohledu, což dá vzniknout nečekaným emocím a neobvyklým perspektivám.

Tento přístup se odráží i v redakčním designu časopisu: nejsou zde žádné konvenční rubriky. Každý článek, který se vždy zaměřuje na lidské problémy, se bude dotýkat jednoho ze sedmi smyslů, což vyjadřuje i grafická úprava časopisu: sluch, čich, chuť, pohyb, hmat, vnímání a zrak. První číslo se zaměřuje na přímé pohledy na nový, udržitelný luxus a zároveň vrhá světlo na technologický pokrok: představen je například designér nábytku pohlcujícího zvuk a vynálezce laboratorní techniky, která revolučním způsobem mění proces výroby parfémů a vůní tak, aby byla zajištěna udržitelnost.

„Pevně věříme, že kvalitní tištěný časopis bude mít obrovský vliv na podstatu naší značky. Kombinujeme tištěnou a digitální formu, protože chceme nabídnout ideální přístup pro každou cílovou skupinu a věříme v interakci mezi oběma těmito kanály,“ říká Stefan Ponikva, viceprezident pro komunikaci značky BMW.

FREUDE.FOREVER vznikne v nákladu přibližně 150 000 výtisků pro celý svět, z nichž 50 000 bude v němčině a 100 000 v angličtině.

 

 

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

MINI CONCEPT ACEMAN.

Here you can see the world premiere of the MINI Concept Aceman.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť