Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Vyhlásenie Študentskej podnikateľskej ceny 2022 a Ceny BMW Slovenská republika za Trvalú udržateľnosť a inovácie

Za účasti zástupcov podnikateľskej sféry a študentov vyhlásili v pondelok 28. novembra víťazov Študentskej podnikateľskej ceny 2022. Partnerom podujatia a ocenenia v kategórii Trvalá udržateľnosť a inovácie je spoločnosť BMW Slovenská republika.

Spoločnosť
·
Spoločenské a sociálne záväzky
·
Udržateľnosť
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50

send an e-mail

Bratislava. Súťaž Študentská podnikateľská cena 2022 organizuje na Slovensku dvanásty raz dobrovoľná nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia (JCI). Jej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania a to už od úrovne študentov slovenských stredných a vysokých škôl, ako aj chuť stále sa vzdelávať a pracovať na sebe v oblasti kariérneho rastu. Organizuje prednášky, semináre, diskusné kluby, manažérske hry, vedecké súťaže a to na stredných aj vysokých školách v SR, odborné semináre pre mladých podnikateľov, informuje ich o novej legislatíve či o možnostiach získavania obchodných partnerov na celom svete. Zároveň sa snaží svojimi aktivitami prispievať k tomu, aby počet nezamestnaných mladých ľudí na Slovensku klesal. Organizácia je od roku 2007 oficiálnou pobočkou jednej z najväčších organizácií pre mladých lídrov a mladých podnikateľov na svete – Junior Chamber International so sídlom v USA a s európskym centrom v Berlíne a so zastúpením v 115 krajinách sveta s vyše 200 000 členmi. Jedným z prvých celosvetovo organizovaných projektov je Global Student Entrepreneur Awards, ktorého národné kolo sa na Slovensku dvanásty raz organizuje pod názvom Študentská podnikateľská cena 2022. Spoločnosť BMW Slovenská republika bola tento rok partnerom ceny za Trvalú udržateľnosť a inovácie.

 

Finálna pätica

Do finálového výberu sa so svojimi projektmi dostalo päť študentských projektov: Adam Bednář a jeho spoločnosť Noove vytvárajúca optimálne podmienky pre rast študentov a spoluprácu medzi nimi a firmami. Je to jeden z troch projektov, ktoré tento tím založil a vedie. Každý z projektov má podnikateľské zameranie a prináša pozitívny dopad na spoločnosť. Druhou finalistkou je Diana Gerbocová so spoločnosťou Vzdelávacie centrum KRTKO a jeho kamaráti OZ, ktoré poskytuje odbornú intervenčnú a poradenskú starostlivosť deťom a mladým ľuďom s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia, pričom svojimi aktivitami sa orientuje prevažne na vekovú kategóriu detí a žiakov. V centre pracujú s deťmi so špeciálnymi potrebami, postihnutím či s rizikovým vývinom a popri tom spolupracujú na vývoji špeciálnej klávesnice HandCubeKeys. Miroslav Hronček so spoločnosťou Veles Farming, predstavuje startup vyvíjajúci vertikálne farmy zamerané na pestovanie plodín s vysokou pridanou hodnotou. Hlavný produkt je šafran, no časom sa chcú zamerať aj na hríby a liečivé bylinky.

 

Do finále sa dostali aj Patrik Jakš a jeho spoločnosť Mobake EcoProducts. Ten sa venuje profesionálnej umeleckej produkcii videí a klipov, okrem toho vytvoril aj e-shop, ktorý sa zameriava na ekologické produkty a taktiež vyrába motivačné zubné kefky. Päticu dopĺňa Igor Kitta, ktorého projekt Try the colours predstavuje platformu, ktorá pomocou vizualizácie a aplikácie vyrieši celý proces maľovania domu vrátane nákupu farieb a objednania maliarov.

 

Najlepšie spoločnosti

Absolútnym víťazom spomedzi všetkých projektov sa stal Igor Kitta z Ústav manažmentu STU v Bratislave s projektom Try the colours. Jeho platforma spája všetky služby, ktoré súvisia s maľovaním interiérov. Pomocou digitálneho katalógu dokáže záujemcom predstaviť najnovšie trendy v interiérovom dizajne a zároveň im ukázať, ako by nimi vybraná farba vyzerala priamo na stenách ich bytu, či domu, pričom doplní aj informácie o vlastnostiach farieb a ich vhodnosti na konkrétne použitie. Platforma umožňuje vybranú farbu aj priamo objednať a zakúpiť, pričom dodanie bude priamo na adresu určenú klientom. Výber a nákup farby je iba časť ponuky. Pre komplexnú službu umožňuje aj zobrazenie maliarskych firiem v okolí klienta a ich vzájomné prepojenie. To znamená, že záujemca sa môže priamo spojiť s maliarmi, ktorí sa následne postarajú o vymaľovanie bytu. Try the colours je úspešnou platformou a aplikáciou na digitalizáciu tohto druhu podnikania. Podľa slov zakladateľa neexistuje žiadna iná firma, ktorá by robila toto isté, v tomto sektore, s takýmto produktom a zameraním.

 

Cenu BMW Slovenská republika za Trvalú udržateľnosť a inovácie získal Adam Bednář z Gymnázia Ladislava Novomestského v Bratislave a jeho spoločnosť Noove s.r.o. Firma vznikla pred dvomi rokmi, keď ako tím dokončili prácu na portáli Učíme na diaľku. V rámci toho poskladal 15-členný tím študentov, ktorý vytvoril a naprogramoval web www.ucimenadialku.sk. Ten zastrešoval informácie zo školstva pre celé Slovensko. Okrem webu sa ako tím venovali aj materiálom na sociálne siete a podarilo sa im vytvoriť efektívnu komunikačnú stratégiu potrebnú pre správnu distribúciu informácií. Krátko na to začali spolupracovať s projektom Picoballoon, ktorý sa zmenil z amatérskeho projektu jednotlivca na medzinárodnú tímovú spoluprácu. Picoballoon vyvíja ultraľahké meteorologické sondy, ktoré inovujú zber meteorologických dát vďaka 20-násobnému zníženiu materiálov potrebných na výrobu, možnému 6-násobne hustejšiemu pokrytiu Zeme a 500-krát dlhšej životnosti sondy. V tomto bode začali uvažovať nad tým, ako takéto príležitosti sprostredkovať širokej verejnosti študentov, čo stálo za základom Noove. Projekt tvorili dva roky, pričom jeho vízia sa menila a vyvíjala spolu s nimi.

 

 

Kontakt pre médiá:

 

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.com/slovak

 

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.

 

BMW Group

 

Spoločnosť BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

Spoločnosť BMW Group zaznamenala v roku 2021 celosvetový predaj viac než 2,5 mil. osobných automobilov a viac než 194 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2020 činil zisk pred zdanením 5,222 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 98,990 miliardy eur. Spoločnosť BMW Group zamestnávala k 31. decembru 2020 po celom svete 120 726 spolupracovníkov.

Úspech spoločnosti BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a na zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca a to od výroby až po záver fázy životnosti všetkých produktov.

 

 

 

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

 

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

 

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

 

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

 

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach a samostatné servisné prevádzky v Bratislave, Žiline, Nitre a Banskej Bystrici.

 

Štyria autorizovaní predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

 

BMW Financial Services Slovakia, s.r.o., je priamy zástupca celosvetovej divízie BMW Financial Services poskytujúcej finančné a poistné produkty v rámci skupiny BMW Group.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

Media & Stakeholder Days.

01.09. and 02.09.2023.

Follow our webcasts of the MINI and BMW Group Keynotes at the Media & Stakeholder Days 2023.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť