Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Vyhlásenie ocenení Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2022/2023 a Ceny BMW Slovenská republika za umenie

Za účasti zástupcov akademickej obce, predstaviteľov štátu aj podnikateľskej sféry vyhlásili úspešných víťazov ceny Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2022/2023. Partnerom podujatia a zároveň aj kategórie Cena za umenie je spoločnosť BMW Slovenská republika.

BMW i
·
Spoločnosť
·
Spoločenské a sociálne záväzky
·
Udržateľnosť
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50

send an e-mail

Bratislava. Cieľom tohto projektu je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1., 2., alebo 3. stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských vysokých školách, prípadne doktorandov pôsobiacich na vedeckých pracoviskách Slovenskej akadémie vied. Týmto projektom chcú organizátori podporiť vedu, ako aj mladých talentovaných študentov na vysokých školách v SR. Podobné podujatia s totožným cieľom sa organizujú aj v partnerských komorách v ďalších štátoch sveta, čo vytvára medzinárodný rámec podujatia. Osobnosti nominujú dekani jednotlivých fakúlt vysokých škôl v SR, alebo vedecké pracoviská kde študujú, prípadne kde doktorandi vykonávajú svoju výskumnú činnosť. Spoločnosť BMW Slovenská republika zapožičia držiteľovi Ceny BMW Slovenská republika za umenie inovatívne vozidlo značky BMW. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.

 

Absolútnou víťazkou spomedzi trinástich ocenených študentov v trinástich kategóriách sa stala Ing. Miroslava Mališová, PhD., študentka Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Získala ocenenie aj ako víťazka kategórie Prírodné vedy, chémia. Miroslava Mališová sa venuje výskumu pokročilých motorových palív. Jej hlavným cieľom je vývoj bionafty ako alternatívneho paliva k motorovej nafte, pripravenej ekologickým spôsobom z nepotravinárskych zdrojov. Už počas inžinierskeho štúdia napísala dve vedecké publikácie a získala dve prvé a jedno tretie miesto na medzinárodných  študentských vedeckých konferenciách. Pred začiatkom na doktorandskom štúdiu reprezentovala Slovensko ako delegát na fóre pre mladých budúcich lídrov organizovanou Svetovou Petrolejárskou radou. Počas doktorandúry získala významné ocenenia, akými sú Cena sv. Gorazda udeľovaná Ministerstvom školstva, vedy a výskumu, ako aj Pochvalné uznanie dekana. Stala sa držiteľkou štyroch rôznych štipendií a riešiteľkou troch vedeckých projektov. Absolvovala vedeckú stáž na Technickej univerzite vo Viedni na Katedre fyzikálnej chémie, kde sa venovala tematike katalytického spracovania CO2 ako skleníkového plynu na hodnotné suroviny. Svoj výskum reprezentovala celkovo s 23 príspevkami na zahraničných a domácich konferenciách a je hlavnou autorkou šiestich vedeckých publikácii. Stala sa členkou komisie mladých vedcov Young Scientist Commitee, ktorá spoluorganizuje prestížny celosvetový kongres o katalýze, kde pôsobí spolu s výskumnými z univerzít z celého sveta akými sú Yale či Princeton. Jej cieľom je venovať sa vede aj naďalej a doliahnuť aj nedosiahnuteľné.

 

Špeciálnu Cenu BMW Slovenská republika za umenie a spolu s ňou aj zapožičanie inovatívneho vozidla značky BMW, získal Mgr. art. Dennis Kozerawski, víťaz v kategórii Kultúra a umenie a zároveň študent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Denis Kozerawski sa spolupodieľal na vytvorení galérie súčasného umenia A Promise of Kneropy. Za roky svojho pôsobenia predstavil v galérii mnohé umelecké prístupy, zahraničných umelcov a umelkyne z Londýna, Paríža, Berlína, alebo New Yorku. Medzi najvýraznejšie postavy predstavené v galérii patria napríklad spisovateľ, mediálny teoretik a mediálny aktivista Franco „Bifo“ Berardi, alebo umelkyňa Thai Shani, ktorá v roku 2019 získala významné ocenenie Turner Prize. Popri organizačnej a kurátorskej praxi sa Denis Kozerawski venuje aj individuálnej umeleckej činnosti, v ktorej sa mediálne zaoberá filmom, videom a virtuálnymi prostrediami a po obsahovej stránke ho zaujíma, ako tieto média vedia formovať lepšie povedomie o vylúčených komunitách na Slovensku. Medzi posledné ocenené projekty patrí napríklad film KAMBIUM1492, ktorý skúma chránenú oblasť Kokošovská Dubina, opradenú legendou miestnych obyvateľov, že stromy z tejto oblasti boli použité na stavbu Kolumbových lodí. Príbeh rozpráva známy slovenský rómsky raper Čavalenky, ktorý sa poetickým spôsobom zamýšľa nad prepojenosťou obchodu v Európe v 15. storočí a dnes. Filmu v roku 2023 udelila nadácia Tatrabanky cenu v kategórii mladý tvorca. Denis Kozerawski pôsobí ako doktorand na Vysokej škole výtvarných umení, kde s projektom Imerzívny potenciál skúma potenciál herných médií zlepšovať povedomie o Rómoch na Slovensku a v Českej republike. Od septembra tohto roku pôsobí aj na brnianskej Fakulte výtvarných umění Vysokého učení technického, kde spolu s tímom v Kabinete designu získali grant od Technologickej agentúry ČR na vývoj vzdelávacej hry, ktorá sa bude v plošne implementovať do českého vzdelávacieho systému na hodinách etiky s cieľom vzdelávať žiakov o rasových stereotypoch, segregácii a násilí.

 

Medzi ďalších víťazov v jednotlivých kategóriách patria Mgr. Fridrich Egyenes, PhD., Elektrotechnický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia v Bratislave (Elektrotechnika, priemyselné technológie), Ing. Katarína Pauerová, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach (Hutníctvo, strojárstvo, energetika), Bc. Katarína Alexandra Daňková, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Právo), Mgr. Aneta Ševčíková, Biomedicinálne centrum SAV, verejná výskumná inštitúcia v Bratislave (Lekárske vedy), Mgr. Katarína Sujová, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave (Farmácia), Tomáš Krajčovič, Stavebná fakulta STU v Bratislave (Stavebníctvo a architektúra), Ing. Alžbeta Demianová, PhD., Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre (Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo), Martin Haba, Filozofická fakulta UCM v Trnave (Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, psychológia), Mgr. Vladimír Held, PhD., Fyzikálny ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia v Bratislave (Informatika a matematicko-fyzikálne vedy), Ing. Peter Watter, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre (Ekonómia), PhDr. David Líška, PhD., Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici (Šport).

Čestné uznanie za mimoriadne výsledky v študijnej, ako aj vedecko-výskumnej oblasti, získali aj dvaja zahraniční študenti: Hamid Ur Rahman Himat, Lekárska fakulta UK v Bratislave a

Viktoria Kyshkarova, PhD., Ústav geotechniky SAV, verejná výskumná inštitúcia v Košiciach.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

 

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.com/slovak

 

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.

 

BMW Group

Spoločnosť BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 30 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách. Spoločnosť BMW Group zaznamenala v roku 2022 celosvetový predaj viac než 2,4 mil. osobných automobilov a viac než 202 000 motocyklov.

V hospodárskom roku 2022 činil zisk pred zdanením 23,5 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 142,6 miliardy eur. Spoločnosť BMW Group zamestnávala k 31. decembru 2022 po celom svete 149 475 spolupracovníkov. Úspech spoločnosti BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a na zodpovednom konaní.

Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca a to od výroby, až po záver fázy životnosti všetkých produktov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť ponúka prémiové automobily, motocykle a služby a sleduje stratégiu partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. Sieť miestnych partnerov tvorí:

Deväť autorizovaných predajcov so servisom automobilov značky BMW – Auto Palace v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Dve samostatné autorizované servisné prevádzky značky BMW v Bratislave – Auto Motiv a Group M.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach a samostatné autorizované servisné prevádzky značky MINI v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre a Žiline.

Štyria autorizovaní predajcovia motocyklov BMW so servisom v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a v Žiline.

 

BMW Financial Services Slovakia, s.r.o., je priamy zástupca celosvetovej divízie BMW Financial Services poskytujúcej finančné a poistné produkty v rámci skupiny BMW Group.

 

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE 2024.

21 March - 09:00 AM CET.
Here you can see the webcast of the BMW Group Annual Conference 2024, with the world premiere of the next BMW vision vehicle on the "Road to Neue Klasse".

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť