Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Výstavba pokračuje: Zamestnanci BMW závodu Debrecín v susednom Maďarsku sa sťahujú do Komunikačného centra. Všetko pod jednou strechou.

+++ Už viac ako 1 000 zamestnancov v Debrecíne +++ Obklopený všetkými výrobnými technológiami: Komunikačné centrum ako centrálny uzol +++ Riaditeľ závodu v Debrecíne Hans-Peter Kemser: „Ďalší míľnik na ceste k NEUE KLASSE” +++

Technológia
·
Výrobné závody, zariadenia
·
Výrobné závody
·
Výroba a recyklácia
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50

send an e-mail

Related Links.

Debrecín. Zamestnanci budúceho závodu v maďarskom Debrecíne sa presťahovali do centrálneho Komunikačného centra, kde spájajú svoje sily pri poslednom úseku výstavby pred oficiálnym spustením sériovej výroby modelov z rodiny NEUE KLASSE. Riaditeľ závodu v Debrecíne Hans-Peter Kemser je spokojný s pokrokom výstavby: „Už o niekoľko mesiacov sa tu v Debrecíne rozbehne predsériová výroba, ktorá nastaví nové štandardy – nielen pre samotné vozidlá, ale aj pre procesy v závode. Komunikačné centrum nás podporí vytvorením krátkych komunikačných liniek a umožnením dobrej výmeny informácií medzi všetkými technológiami.” Architektúra budovy podporuje aj koncept BMW iFACTORY, ktorý nájde v Debrecíne svoje plné uplatnenie.

 

Zatiaľ čo nevýrobní zamestnanci sa už usádzajú na svojich pracoviskách, výrobný personál sa pripravuje na svoje budúce úlohy v závode Debrecín v závodoch globálnej výrobnej siete spoločnosti. To v roku 2024 zabezpečí hladký štart predsériovej výroby a úspešné sériové uvedenie prvého modelu NEUE KLASSE v roku 2025.

 

Optimalizácia modelu centrálnej budovy z Lipska

Komunikačné centrum v Debrecíne, inšpirované centrálnou budovou v závode BMW Group Lipsko, prepojí aj výrobné technológie karosárne, lakovne a montáže. V Debrecíne sa tento základný princíp ďalej rozvíjal vytvorením centrálnej budovy, ktorá sa riadi myšlienkou vytvorenia siete. Otvorená architektúra poskytuje priestory na stretnutia, aj oddelené pracoviská. Dvojpodlažné Komunikačné centrum má rozlohu približne 19 000 štvorcových metrov, pričom približne polovicu tejto plochy zaberajú kancelárske priestory.

 

Okolo administratívnej oblasti sa nachádzajú tri hlavné výrobné oblasti. Komunikačné centrum nie je len miestom, kde sa stretávajú kolegovia, ale aj ľudia a produkty. Z karosárne, ktorá susedí s administratívnou budovou vpravo, budú cez Komunikačné centrum do lakovne na pásovom dopravníku, viditeľné nad hlavami ľudí, premávať nenalakované karosérie. Odtiaľ sa nalakované karosérie prevezú späť cez administratívnu budovu vo výške viac ako 12 metrov do finálnej montáže vozidiel, ktorá sa nachádza vľavo. To znamená, že každý, kto nepracuje priamo vo výrobe, môže produkt stále vidieť.

 

Multifunkčnú reštauráciu možno využiť aj na stretnutia mimo času jedla. Nachádza sa na prízemí spolu s centrálnym trhoviskom a zdravotným strediskom. Na hornom poschodí sa nachádzajú kancelárie.

 

Architektonický koncept založený na princípoch BMW iFACTORY

Veľkú úlohu pri výstavbe závodu zohráva digitalizácia – virtuálny štart výroby digitálneho dvojčaťa závodu Debrecín sa odohral už v marci 2023. Význam digitalizácie odráža aj vybavenie Komunikačného centra. Zasadacie miestnosti dostali moderné digitálne prvky, ktoré umožňujú virtuálnu spoluprácu v rámci závodu, aj mimo neho.

 

Princípy BMW iFACTORY sa dostali už do fázy plánovania. Technológia 5G sa používa v celom areáli a papier sa v závode v Debrecíne vyskytuje len zriedka – závod ho prakticky nebude používať.

K ostatným zdrojom budú zamestnanci a závod tiež pristupovať veľmi šetrne. Pri výbere nábytku dostali prednosť ľahko recyklovateľné materiály s rozsiahlym využitím dreva. Závod v Debrecíne bude fungovať úplne bez fosílnych palív.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.com/slovak

 

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.

 

BMW Group

Spoločnosť BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 30 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách. Spoločnosť BMW Group zaznamenala v roku 2022 celosvetový predaj viac než 2,4 mil. osobných automobilov a viac než 202 000 motocyklov.

V hospodárskom roku 2022 činil zisk pred zdanením 23,5 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 142,6 miliardy eur. Spoločnosť BMW Group zamestnávala k 31. decembru 2022 po celom svete 149 475 spolupracovníkov. Úspech spoločnosti BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a na zodpovednom konaní.

Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca a to od výroby, až po záver fázy životnosti všetkých produktov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť ponúka prémiové automobily, motocykle a služby a sleduje stratégiu partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. Sieť miestnych partnerov tvorí:

Deväť autorizovaných predajcov so servisom automobilov značky BMW – Auto Palace v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Dve samostatné autorizované servisné prevádzky značky BMW v Bratislave – Auto Motiv a Group M.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach a samostatné autorizované servisné prevádzky značky MINI v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre a Žiline.

Štyria autorizovaní predajcovia motocyklov BMW so servisom v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a v Žiline.

 

BMW Financial Services Slovakia, s.r.o., je priamy zástupca celosvetovej divízie BMW Financial Services poskytujúcej finančné a poistné produkty v rámci skupiny BMW Group.

 

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE 2024.

21 March - 09:00 AM CET.
Here you can see the webcast of the BMW Group Annual Conference 2024, with the world premiere of the next BMW vision vehicle on the "Road to Neue Klasse".

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť