Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Príležitosť pre Slovensko: Spustenie podávania prihlášok do Intercultural Innovation Hub 2024. Spájanie, posilňovanie a pozdvihovanie globálnych miestnych organizácií

Aliancia civilizácií Organizácie Spojených národov (UNAOC) a BMW Group s podporou Accenture s potešením oznamujú nový cyklus prihlášok na rok 2024 do Intercultural Innovation Hub, ktorý každý deň stojí v čele riešenia medzikultúrnych výziev prostredníctvom sociálnych inovácií. Uzávierka prihlášok: 25. marca 2024.

Spoločenské a sociálne záväzky
·
Udržateľnosť
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50

send an e-mail

Related Links.

 

  • Intercultural Innovation Hub (IIH) UNAOC a BMW Group, s podporou Accenture, spája ľudí a kultúry, posilňuje základné organizácie a pozdvihuje medzikultúrne inovácie.
  • Do výberu sa dostanú inovatívne projekty presadzujúce rozmanitosť, integráciu a sociálne začlenenie, aby sa zvýšil ich vplyv a dosiahli trvalo udržateľný rast.
  • Účastníci Hubu získajú okrem komplexného programu budovania kapacít, medzinárodných seminárov, prispôsobenej podpory a mentorstva, či členstva v exkluzívnej globálnej platforme, aj finančný grant až do výšky 20 000 USD.
  • Uzávierka prihlášok: 25. marca 2024 na https://www.interculturalinnovation.org/

 

Mníchov/New York. Aliancia civilizácií Organizácie Spojených národov (UNAOC) a BMW Group s podporou Accenture s potešením oznamujú nový cyklus prihlášok na rok 2024 do Intercultural Innovation Hub, ktorý každý deň stojí v čele riešenia medzikultúrnych výziev prostredníctvom sociálnych inovácií.

 

Prostredníctvom Intercultural Innovation Hub (IIH) pokračujeme v spájaní ľudí a kultúr, posilňujeme základné organizácie, ako aj pozdvihujeme a rozširujeme inovatívne prístupy, ktoré prispievajú k inkluzívnym spoločnostiam.

 

Preto vyzývame, aby sa prihlásili základné organizácie, ktoré podporujú medzikultúrny dialóg a porozumenie, ako aj začlenenie do spoločnosti. Vybrané organizácie budú profitovať z komplexného podporného programu určeného na rozšírenie vplyvu ich projektov.

 

Intercultural Innovation Hub vyberie až 10 projektov zameraných na riešenie xenofóbie a nenávistných prejavov, predchádzanie násilnému extrémizmu; podporu rodovej rovnosti; využívanie športu, umenia a kultúry ako nástrojov na podporu sociálnej zmeny a na podporu sociálneho začlenenia; ako aj na budovanie inkluzívnych a súdržných spoločností.

 

Vybraní príjemcovia získajú:

 

Finančnú podporu pre udržateľný rast: Každý finalista získa až 20 000 USD na zvýšenie udržateľnosti svojho projektu a na urýchlenie dopadu svojej práce.

 

Ročný program budovania kapacít: Vybraní príjemcovia môžu ťažiť aj z celoročnej série seminárov na budovanie kapacít, cielenej podpory a mentoringu prispôsobeného ich potrebám, ktoré poskytujú UNAOC a BMW Group s podporou spoločnosti Accenture.

 

Prístup a členstvo v globálnej líderskej platforme: Príjemcovia budú mať príležitosť rozšíriť svoje sféry vplyvu, spolupracovať s inými tvorcami inovácií a zúčastniť sa regionálnych a medzinárodných podujatí tým, že sa stanú súčasťou globálnej siete lídrov.

 

Ak sa chcete prihlásiť, prečítajte si kritériá a vyplňte svoju žiadosť najneskôr do 25. marca 2024 do 17:00 (EDT) na adrese

http://www.interculturalinnovation.org/application-process

 

 

 

Kontakt pre médiá:

 

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.com/slovak

 

Média web stránka: www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.

 

BMW Group

Spoločnosť BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 30 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách. Spoločnosť BMW Group zaznamenala v roku 2022 celosvetový predaj viac než 2,4 mil. osobných automobilov a viac než 202 000 motocyklov.

V hospodárskom roku 2022 činil zisk pred zdanením 23,5 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 142,6 miliardy eur. Spoločnosť BMW Group zamestnávala k 31. decembru 2022 po celom svete 149 475 spolupracovníkov. Úspech spoločnosti BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a na zodpovednom konaní.

Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca a to od výroby, až po záver fázy životnosti všetkých produktov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť ponúka prémiové automobily, motocykle a služby a sleduje stratégiu partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. Sieť miestnych partnerov tvorí:

Deväť autorizovaných predajcov so servisom automobilov značky BMW – Auto Palace v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Dve samostatné autorizované servisné prevádzky značky BMW v Bratislave – Auto Motiv a Group M.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach a samostatné autorizované servisné prevádzky značky MINI v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre a Žiline.

Štyria autorizovaní predajcovia motocyklov BMW so servisom v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a v Žiline.

 

BMW Financial Services Slovakia, s.r.o., je priamy zástupca celosvetovej divízie BMW Financial Services poskytujúcej finančné a poistné produkty v rámci skupiny BMW Group.

 

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.

 

 

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE 2024.

Munich. Here you can see the on demand webcast of the BMW Group Annual Conference 2024, with the world premiere of the next BMW vision vehicle on the "Road to Neue Klasse".

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť