Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Photo Compilation.

Extrovertná zábava s otvorenou strechou: Nové MINI Cabrio Sidewalk.
 
 
 
35 Items
 Set in My.Folder
 
 
1 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378421
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
2 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378420
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
3 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378419
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
4 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378418
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
5 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378417
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
6 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378416
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
7 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378407
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
8 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378400
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
9 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378399
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
10 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378398
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
11 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378397
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
12 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378396
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
13 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378394
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
14 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378393
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
15 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378392
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
16 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378391
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
17 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378390
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
18 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378389
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
19 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378388
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
20 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378387
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
21 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378386
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
22 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378385
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
23 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378415
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
24 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378414
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
25 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378413
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
26 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378412
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
27 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378411
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
28 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378410
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
29 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378408
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
30 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378409
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
 
31 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378406
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
32 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378405
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
33 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378404
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
34 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378403
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible
 
35 of 35
Downloads.
08.01.2020 | ID: P90378402
MINI Cooper S Sidewalk Convertible. (01/2020)
MINI Cooper S Sidewalk Convertible (fuel consumption combined: 6.5 – 5.4 l/100 km; combined CO2 emissions: 147 – 123 g/km.
F57
·
MINI Convertible

*Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.
Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.
Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.
Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Add your filter tags.

Photo
Compilation
Portrait
Landscape
Stand Still View
Exterior
Interior
Engines
Drawings
Technology
Production
On Location
Driving View
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť