Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovenia · Article.

Konzorcij NEXT-E in Evropska unija podpisala soglasje o postavitvi 252 hitrih in ultra hitrih polnilnic za električna vozila v srednji in vzhodni Evropi

Mreža 222 hitrih polnilnic in 30 ultra hitrih polnilnic za električna vozila bo povezovala šest držav srednje in vzhodne Evrope vzdolž glavnih cest v osrednji prometni mreži Evropske unije. +++ Največja investicija Evropske unije za povezovanje Evrope za vsako električno vozilo doslej, znaša 18,84 milijona evrov. +++ Omrežje NEXT-E bo v sodelujočih državah delovalo usklajeno in bo povezovano z omrežji električnih vozil, z namenom vzpostavitve enovitega omrežja električnih polnilnic v Evropski uniji.

Podjetje
·
Korporativni dogodki
 

Press Contact.

Maja Ilec
BMW Group

Tel: +386 1 586 73 74

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~529,9 KB)

Talin, 9. november 2017 – Današnji dan predstavlja pomemben mejnik v širjenju e-mobilnosti v kohezijskih državah in prihodnosti evropskega prevoza.  V okviru dogodka “Digital Transport Day”, ki poteka v Talinu, so partnerji konzorcija NEXT-E podpisali sporazum o investiciji z INEA, ki bo omogočil izgradnjo omrežja polnilnic za električna vozila v šestih državah srednje in vzhodne Evrope (Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija in Romunija).

23. junija 2017 je Evropska komisija sporočila, da bo s programom Instrumenta za povezovanje Evrope sofinancirala izbrani projekt NEXT-E, in sicer s priporočenim sofinanciranjem 18,84 milijona evrov za projekt električnih vozil IPE. Projekt NEXT-E bo vzdolž osrednjega omrežja namestil 222 večstandardnih hitrih polnilnih postaj (zmogljivosti 50 kW) in 30 ultra hitrih polnilnih postaj (150–350 kW) ter vzpostavil osrednje koridorje TEN-T, s čimer bo ustvaril bistveno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil (EV) na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Sloveniji, na Hrvaškem in v Romuniji. Projekt NEXT-E je bil izbran med 152 transportnimi projekti, izmed prvotnih 349, ki so se prijavili za sofinanciranje IPE v skupnem znesku 7,5 milijarde evrov.

Projekt NEXT-E predstavlja dober model enkratnega sodelovanja vodilnih skupin v sektorju elektrike, nafte in plina, ki so združile svoje sile z OEM (proizvajalci avtomobilov), da bi ustvarili interoperabilno in nediskriminatorno omrežje napajanja EV kot izvedljivo alternativo obstoječega omrežja ICE (vozil z motorji z notranjim izgorevanjem). Konzorcij sestavljajo PETROL (v Sloveniji in na Hrvaškem), skupina E.ON (Zahodnoslovaška energetika na Slovaškem, E.ON Češka republika, E.ON Madžarska, E.ON Romunija), Skupina MOL (ki jo predstavljajo hčerinske družbe v vseh 6 sodelujočih državah, vključno z MOL Slovenija), Hrvaško elektrogospodarstvo na Hrvaškem, Nissan in BMW.

 

NEXT-E je politično nujen inovacijski projekt, ki si močno prizadeva za spodbujanje industrije ter uživa podporo in spodbudo Evropske komisije. Ob tem je očitno, da tesno sodeluje z ostalimi projekti iz sosednjih držav in poudarja čim večji evropski vpliv in razsežnost politike koridorja osrednjega omrežja. »Cilj naše politike je, da državljanom končno omogočimo potovanje z alternativami gorivnimi vozili po vsej Evropski uniji,« je povedal Herald Ruijters, direktor direktorata Evropske komisije DG MOVE, Direktorat B – Investicija, Inovacija in Trajnostni Promet.

 

»Ponosen sem, da bosta Evropska unija in INEA podprli projekt, ki bo spodbudil e-mobilnost v srednji in vzhodni Evropi. Glavno prometno omrežje Evropske unije bo z 252 električnimi polnilnimi točkami, 30 od njih z zelo visoko zmogljivostjo, pridobilo čezmejno interoperabilnost in bolj odprt trg v korist potrošnikov,« je povedal Dirk Beckers, direktor Izvajalske agencije za inovacije in mreže (INEA), na slovesnosti podpisa sporazuma o investiciji.

 

Trenutno so polnilnice za električna vozila razpršene in pogosto neusklajene, kar predstavlja tveganje prekrivanja ali vrzeli v omrežju. Projekt NEXT-E je pričel z reševanjem tega izziva in ustvaril stalno ter stroškovno učinkovito omrežje, ki zagotavlja sposobnost vožnje na dolge in čezmejne poti. Projekt bo prav tako izkoristil obstoječe izkušnje v državah, kot sta na primer Madžarska in Romunija, brez pomembnih dejavnosti s področja električnih vozil. Da bi zagotovili interoperabilnost na Zahodu in ustvarili eno, popolnoma povezano omrežje, bo projekt usklajen z drugimi tekočimi projekti, ki jih sofinancira CEF, in sicer ULTRA-E, EAST-E in FAST-E.

 

Postavitev hitrih polnilnic naj bi se začela v začetku leta 2018, medtem ko je namestitev ultra hitrih polnilnic načrtovana za leto 2019, z namenom priprav na prihod nove generacije električnih vozil na dolge razdalje. Pričakuje se, da bo postavitev polnilnic zaključena do konca leta 2020.

 

 

Opomba za urednike

O Next-E

Projekt NEXT-E predstavlja edinstveno sodelovanje vodilnih skupin v sektorju elektrike, nafte in plina, ki so združile svoje sile z OEM (proizvajalci avtomobilov), da bi ustvarili interoperabilno in nediskriminatorno omrežje napajanja EV kot izvedljivo alternativo obstoječega omrežja ICE (vozil z motorji z notranjim izgorevanjem). Konzorcij sestavljajo PETROL (v Sloveniji in na Hrvaškem), skupina E.ON (Zahodnoslovaška energetika na Slovaškem, E.ON Češka republika, E.ON Madžarska, E.ON Romunija), Skupina MOL (ki jo predstavljajo hčerinske družbe v vseh 6 sodelujočih državah, vključno z MOL Slovenija), Hrvaško elektrogospodarstvo na Hrvaškem, Nissan in BMW.

Projekt NEXT-E bo vzdolž osrednjega omrežja namestil 222 večstandardnih hitrih polnilnih postaj (50 kW) in 30 ultra hitrih polnilnih postaj (150–350 kW) ter vzpostavil osrednje koridorje TEN-T, s čimer bo ustvaril bistveno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil (EV) v Češki republiki, na Slovaškem, Madžarskem, v Sloveniji, na Hrvaškem in v Romuniji.

Omrežje NEXT-E, ki naj bi v celoti zaživelo najkasneje leta 2020, bo z zahodno Evropo usklajevalno povezano z drugimi projekti, ki se sofinancirajo prek instrumenta Evropske u           nije za povezovanje Evrope (CEF).

 

Izvajalska agencija za inovacije in mreže ( INEA ) je izvajalska agencija, ki jo je Evropska komisija ustanovila za izvajanje programov financiranja Evropske unije za promet, energijo in telekomunikacije, vključno s Instrumentom za povezovanje Evrope (CEF).

Instrument za povezovanje Evrope ( CEF ) – ključni finančni instrument Evropske unije, ki podpira razvoj visoko učinkovitih, trajnostnih in učinkovito povezanih vseevropskih omrežij na področju prometa, energije in digitalnih sredstev.

Program CEF za promet podpira gradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi in obnovo ter nadgradnjo obstoječe, da bi do leta 2030 dokončali temeljno vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) in celovito omrežje do leta 2050 ter s tem olajšali dostopnost za vse evropske regije.

 

 

 

Article Offline Attachments.

My.PressClub Prijava
 

BMW Group Streaming.

BMW GROUP ANNUAL ACCOUNTS PRESS CONFERENCE 2019.

Here you can see the full length live stream of the Press Conference.

open streaming site

CO2 emission information.

Prikazane vrednosti porabe goriva, emisij CO2 in energijske učinkovitosti, so bile določene v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 v različici, ki je veljala v času odobritve. Vrednosti se nanašajo na vozilo z osnovno konfiguracijo v Nemčiji. Prikazan doseg vozila upošteva opcijsko opremo ter različne velikosti platišč in pnevmatik, ki so na voljo za izbrani model ter se lahko spreminja glede na različne konfiguracije vozila.

Prikazane vrednosti za vozila že temeljijo na novem postopku preverjanja WLTP in so pretvorjene tudi v vrednosti, ki so primerljive z NEDC, da je zagotovljena primerjava med vozili. V zvezi s temi vozili se lahko tukaj prikazane vrednosti emisij CO2 razlikujejo od vrednosti, ki se (med drugim) upoštevajo za določitev ustreznih davkov ali drugih dajatev povezanih z emisijami CO2.

Nadaljnje informacije o uradnih podatkih varčnosti porabe goriva, specifičnih emisijah CO2 in ostali podatki o energijski učinkovitosti novega osebnega avtomobila so na voljo v »Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2)«, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih in na www.bmw.si/emisije ter www.mini.si/emisije.

Latest Facts & Figures.

Cenik BMW X6, december 2016.
Thu Dec 01 12:18:00 CET 2016
F16
X6
Cenik BMW X5, december 2016.
Thu Dec 01 12:16:00 CET 2016
F15
X5
Cenik BMW X4, december 2016.
Thu Dec 01 12:15:00 CET 2016
F26
X4
Cenik BMW X3, december 2016.
Thu Dec 01 12:13:00 CET 2016
F25 LCI
X3
Show all

Add your filter tags.

Sporočilo za javnost
Gradivo za medije
Govor
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prijava