Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovenia · Article.

BMW Group je prvi premium proizvajalec z integriranim poročilom skupine.

Poročilo skupine BMW za 2020 prvič združuje letno poročilo in trajnostno poročilo. +++ Pregledno poročanje v celotni skupini za vse deležnike. +++ Uradna potrditev ciljev CO2 pri pobudi Science Based Targets.

Korporativne finance, podatki in številke
·
Podjetje
·
Trajnostni razvoj
 

Press Contact.

Maja Ilec
BMW Group

Tel: +386 1 586 73 74

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~138,87 KB)
  
Photos(1x, ~909 KB)

BMW Group je prvi premium proizvajalec z integriranim poročilom skupine

Poročilo skupine BMW za 2020 prvič združuje letno poročilo in trajnostno poročilo.
Pregledno poročanje v celotni skupini za vse deležnike.
Uradna potrditev ciljev CO2 pri pobudi Science Based Targets.

München. Skupina BMW v svojem poročanju odpira novo poglavje: letno poročilo in trajnostno poročilo za poročevalno leto 2020 bosta prvič združena v enotno integrirano poročilo skupine BMW. Potem ko je upravni odbor družbe v 2020 na novo opredelil osrednje trajnostne cilje skupine, je integrirano poročanje naslednji logični korak integriranega upravljanja družbe - zahvaljujoč integriranemu upravljanju podjetja. Od zdaj naprej bo integrirano poročilo objavljeno tako, da bo sovpadalo z letno konferenco skupine BMW, na kateri bosta predstavljena gospodarska uspešnost podjetja ter njen prispevek k okolju in družbi.

Dr. Nicolas Peter, član upravnega odbora družbe BMW AG, pristojen za finance: »Poročilo skupine BMW 2020 kaže, da našega poslovnega modela in trajnostnega razvoja ni mogoče ločiti. Skupino BMW upravljamo v skladu s finančnimi in nefinančnimi parametri ter o njih vsako leto pregledno poročamo. Kot vrhunski proizvajalec želimo biti zgled industriji in prevzeti odgovornost. Ključni kazalniki trajnostnega razvoja imajo v poročanju enako težo kot finančni podatki.«

Skupina BMW je do zdaj že dosegla nekaj ključnih mejnikov na poti do svojih trajnostnih ciljev: med letoma 1995 in 2020 je zmanjšala emisije CO2 svojega voznega parka na evropskem trgu za 53 odstotkov. Od lanskega leta vse tovarne skupine BMW po vsem svetu 100 odstotkov električne energije pridobijo iz obnovljivih virov. Družba je v letu 2020 dosegla tudi ključni cilj raznolikosti: delež žensk v vodstvu skupine BMW trenutno znaša 17,8 odstotka in je tako nad ciljnim območjem 15–17 odstotkov.

Julija 2020 si je skupina BMW zastavila ambiciozne nove cilje za zmanjšanje CO2 do leta 2030 – in ti se prvič raztezajo skozi celoten življenjski cikel: od dobavne verige prek proizvodnje do konca faze uporabe.

  • Cilj je bistveno zmanjšati emisije CO2 na vozilo za vsaj eno tretjino v celotni ponudbi. Za več kot 2,5 milijona vozil, ki jih je skupina BMW izdelala leta 2019, to pomeni zmanjšanje emisij za več kot 40 milijonov ton CO2 v njihovem celotnem življenjskem ciklu do leta 2030.
  • Potem ko je že zmanjšala za več kot 78 odstotkov emisije CO2 na vozilo od leta 2006, želi skupina BMW do leta 2030 svoje emisije (obseg 1 in 2) zmanjšati za nadaljnjih 80 odstotkov glede na ravni iz leta 2019.
  • Cilj je do leta 2030 zmanjšati emisije CO2 med fazo uporabe vozila v primerjavi z letom 2019 za več kot 40 odstotkov na prevoženi kilometer. Glavni vzvod za to bo daljnosežna produktna strategija s sistematičnim širjenjem e-mobilnosti.
  • Skupina BMW je prvi proizvajalec avtomobilov, ki je določil konkretne cilje zmanjšanja CO2 za svojo dobavno verigo. Cilj je zmanjšati emisije CO2 na vozilo za najmanj 20 odstotkov glede na ravni iz leta 2019. Eden od načinov, kako bodo v skupini BMW to dosegli, je ta, da bodo v svojih postopkih oddaje naročil ogljični odtis uporabili kot odločilno merilo.


Cilji zmanjšanja CO2 skupine BMW so bili nedavno uradno potrjeni pri pobudi Science Based Targets (SBTI). To potrjuje, da trajnostni cilji skupine BMW v skladu z najnovejšimi znanstvenimi ugotovitvami pripomorejo k doseganju ciljev pariškega podnebnega sporazuma. Skupina BMW ima dolgoročni cilj do leta 2050 vzpostaviti podnebno nevtralni poslovni model, ki bo zajemal celotno vrednostno verigo.

V prihodnjih letih namerava družba uporabiti integrirano poročilo skupine BMW za dokumentiranje svojega napredka pri doseganju svojih ciljev na pregleden način v skladu s pravili Mednarodnega sveta za integrirano poročanje (IIRC).

Poročilo skupine BMW 2020 vsebuje združeno poročilo o upravljanju BMW AG in skupine BMW ter nefinančno poročilo na podlagi zahtev nemškega zakona o izvajanju direktive o družbeni odgovornosti družb (CSR-RUG) za nefinančno poročanje. Poročilo skupine BMW tudi dokumentira, kako so bili cilji strategije trajnostnega razvoja družbe uresničeni med letoma 2012 in 2020.

Integrirano poročanje skupine BMW je grajeno na trdni podlagi: družba poroča o svojih ukrepih za zmanjšanje vplivov na okolje že od leta 2001. Skupina BMW uporablja standarde pobude Global Reporting Initiative (GRI) za poročanje o svojem trajnostnem razvoju od leta 2005 in je od leta 2008 izbrala najvišjo možnost GRI poročanja (»celovito«). Družba od poslovnega leta 2013 svoja trajnostna poročila predloži zunanji reviziji (»omejeno zagotovilo«). Trajnostno in letno poročilo sta objavljeni sočasno od trajnostnega poročila iz leta 2014 dalje.

Poročilo skupine BMW 2020 bo objavljeno tudi v digitalni obliki, ki avdiovizualno vsebino in animirano grafiko vključuje v sodobne ter jasno oblikovane strani. Na voljo bo od 17. marca na:
https://report.bmwgroup.com/ 

 

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prijava
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE.

Munich. 17 and 18 March 2021.

Here you can see the live webcasts of the Annual Conference 2021 with the Media Day and the Analyst and Investor Day.

 

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Prikazane vrednosti porabe goriva, emisij CO2 in energijske učinkovitosti, so bile določene v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 v različici, ki je veljala v času odobritve. Vrednosti se nanašajo na vozilo z osnovno konfiguracijo v Nemčiji. Prikazan doseg vozila upošteva opcijsko opremo ter različne velikosti platišč in pnevmatik, ki so na voljo za izbrani model ter se lahko spreminja glede na različne konfiguracije vozila.

Prikazane vrednosti za vozila že temeljijo na novem postopku preverjanja WLTP in so pretvorjene tudi v vrednosti, ki so primerljive z NEDC, da je zagotovljena primerjava med vozili. V zvezi s temi vozili se lahko tukaj prikazane vrednosti emisij CO2 razlikujejo od vrednosti, ki se (med drugim) upoštevajo za določitev ustreznih davkov ali drugih dajatev povezanih z emisijami CO2.

Nadaljnje informacije o uradnih podatkih varčnosti porabe goriva, specifičnih emisijah CO2 in ostali podatki o energijski učinkovitosti novega osebnega avtomobila so na voljo v »Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2)«, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih in na www.bmw.si/emisije ter www.mini.si/emisije.

Add your filter tags.

Sporočilo za javnost
Gradivo za medije
Govor
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prijava