Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

Изявление на BMW Group по повод актуалните съобщения в медиите, осъждащи дизела

BMW Group категорично отхвърля всички обвинения +++ Специфичната за BMW технология осигурява ниски емисии при реално шофиране

Корпоративни
 

Press Contact.

Dessyslava Stoichkova
BMW Group

Tel: 123
Fax: +359-28-070-710

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~228,4 KB)

Поради настоящото отразяване в медиите BMW Group счита за необходимо да изясни позиция си по отношение на скорошните обвинения.

 

По принцип: превозните средства на BMW Group не са манипулирани и отговарят на съответните законови изисквания. Естествено, това важи и за дизеловите автомобили. Това се потвърждава от съответните резултати на националните и международни служби.

 

BMW Group категорично отхвърля обвиненията, че продаваните от компанията дизелови автомобили по стандарт Евро 6 не осигуряват адекватно третиране на отработените газове поради твърде малките резервоари за AdBlue.

 

Технологията, използвана от BMW Group, се различава значително от тази на другите производители на пазара. Ние се борим да осигурим най-добрата система за пречистване на отработените газове: за разлика от другите производители, дизеловите превозни средства на BMW Group ползват комбинация от множество елементи за третиране на отработените газове. При автомобилите, където това третиране става чрез впръскване на AdBlue (SCR), допълнително е монтиран и катализатор за азотни окиси NOx. С тази комбинация от технологии отговаряме на всички законови изисквания за емисиите и също така постигаме много добри резултати при управление в реални условия. Това означава, че няма нужда от сервизни акции или допълнително актуализиране на софтуера на Евро 6 дизеловите леки автомобили на BMW Group.

 

В допълнение, комбинацията от двете системи заедно с рециркулацията на отработените газове изисква по-ниско ниво на инжектиране на AdBlue и води до много ниско потребление на AdBlue в сравнение с други производители. Това позволява оптимизирана вместимост на резервоара, както и много ниски емисии при реално шофиране спрямо конкурентите. Освен това, в зависимост от модела, дизеловите превозни средства на BMW Group разполагат с лесна възможност за зареждане чрез капачката на резервоара или капака на двигателя. Клиентите на BMW Group са своевременно информирани за ниското ниво на AdBlue от превозното средство. Ако това се пренебрегне, автомобилът отказва да работи.

 

От гледна точка на BMW Group, дискусиите с други производители относно резервоарите AdBlue целят необходимото разширяване на инфраструктура за зареждане в Европа.

 

Освен това BMW Group потвърждава своя ангажимент да проведе доброволна и безплатна актуализация на софтуера на съответстващите Евро 5 дизелови леки автомобили. Актуализацията включва опита, придобит в тази област през последните години, за постигане на по-нататъшно понижаване на емисиите. Смятаме, че това е част от всеобхватен и съвместен план от мерки, включващ общините и индустрията за по-нататъшно подобряване на качеството на атмосферния въздух в градовете без забрани за шофиране в контекста на срещата на върха на “Diesel Summit” на 2 август 2017 г.

 

BMW Group България Корпоративни комуникации

Десислава Стоичкова, Експерт Корпоративни комуникации BMW Group България

T: +359 2 80 60 733, F: +359 2 80 60 710

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail: dessyslava.stoichkova@bmwgroup.com

 

--

BMW Group

С трите си марки BMW, MINI и Rolls-Royce BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Като световна компания BMW Group управлява 31 предприятия за производство и сглобяване в 14 държави и има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2016 г. BMW Group е реализирала приблизително 2.367 млн. автомобила и над 145 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци е приблизително 9.67 млрд. евро при приходи от 94.16 млрд. евро. Към 31 декември 2016 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 124 729 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

Article Offline Attachments.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE.

27 JULY 2022. Here you can see the world premiere of the MINI Concept ACEMAN.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.