Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

BMW Group за пръв път представя BMW Natural Interaction на Mobile World Congress 2019 - естествено и напълно мултимодално взаимодействие с автомобила и околната среда.

BMW Group за пореден път революционизира взаимодействието между водача и неговия автомобил. По време на Mobile World Congress 2019 в Барселона (25 – 28 февруари 2019 г.) компанията ще представи BMW Natural Interaction. Новата система комбинира напредничаво управление с глас и разширено управление със жестове и разпознаване на поглед, като по този начин за пръв път дава възможност на истинска мултимодалност при управлението.

Технологии
·
BMW ConnectedDrive
·
Системи за подпомагане на водача
 

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: +359-2-80-607-33

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~275,54 KB)
  
Photos(52x, ~380,42 MB)
  More below article text

BMW Group за пореден път революционизира взаимодействието между водача и неговия автомобил. По време на Mobile World Congress 2019 в Барселона (25 – 28 февруари 2019 г.) компанията ще представи BMW Natural Interaction. Новата система комбинира напредничаво управление с глас и разширено управление със жестове и разпознаване на поглед, като по този начин за пръв път дава възможност на истинска мултимодалност при управлението. Първите функции на BMW Natural Interaction ще се предлагат от 2021 година в BMW iNEXT. BMW Natural Interaction дава на водача възможност също като в диалог с хора гласът, жестовете и погледът да бъдат ползвани едновременно и в многообразни комбинации за взаимодействие с автомобила. Предпочитаният режим на управлението може да бъде избиран интуитивно според ситуацията и контекста. Гласовите команди, жестовете и насочеността на погледа се разпознават надеждно от автомобила, комбинират се и по този начин се реализира изразеното желание за управление. Свободното и мултимодално взаимодействие се осигурява чрез разпознаването на глас, оптимизираната сензорика и реагиращия на контекста анализ на жестовете. Чрез прецизното регистриране на движенията на ръката и пръстите освен типа на жеста за пръв път се регистрира и неговата посока в цялото работно място на водача. Произнесените на глас указания се разпознават и обработват чрез Natural Language Understanding. Един интелигентен и самообучаващ се алгоритъм, който постоянно се модернизира, комбинира и интерпретира комплексните информации, след което автомобилът реагира съответствено. По този начин се създава мултимодално изживяване от взаимодействието, фокусирано върху желанията на водача.

Благодарение на комбинацията на различни модалности автомобилните функции могат да бъдат активирани по различен начин. В зависимост от предпочитанията, навиците си или конкретната ситуация водачът решава как би искал да взаимодейства. Ако в момента водачът разговаря, той ще избере жестове и поглед, ако погледът му е насочен към пътя, той ще избере гласови команди и жестове. По този начин например е възможно безконтактното отваряне и затваряне на прозорците или люка на покрива, регулировката на дюзите на вентилацията или избор на информация на контролния дисплей. Ако водачът иска да научи повече за управлението на своя автомобил, той може например да посочи бутоните и да попита за тяхната функционалност. Благодарение на разширеното разпознаване на жестове и високата степен на свързаност на автомобила възможностите за взаимодействие не се ограничават само до интериора на автомобила. Пътникът например за пръв път има възможност за взаимодействие с директното си обкръжение като сгради или паркинги. Чрез посочване с пръст или гласова команда се получават бързи и лесни отговори на сложни въпроси. „Каква е тази сграда? До колко часа ще е отворен магазинът? Как се казва този ресторант? Имам ли право да паркирам тук и колко ще ми струва?

„Клиентът трябва да може да комуникира с интелигентния и свързан автомобил по напълно естествен начин“, казва Кристоф Гроте, Senior Vice President BMW Group Elektronik. „В бъдеще той не трябва да се замисля с каква стратегия на управление да достигне до целта си, а да може по всяко свободно да си взаимодейства с автомобила, който го разбира. BMW Natural Interaction е една съществена крачка и по пътя към бъдещето на автономно движещите се автомобили, защото интериорът вече няма да бъде насочен основно към водача и пътниците ще се наслаждават на повече свобода.“ 

BMW Natural Interaction: следващата стъпка на естественото управление

BMW винаги играе пионерската роля при разработката на системи, които насърчават интуитивното управление. През 2001 година BMW е първият автомобилен производител на света, който с контролера на iDrive наложи една нова логика на управлението на автомобила. Комбинацията между контролер на средната конзола и мултифункционален контролен дисплей замества много превключватели, бутони и индикатори и дори и днес се възприема като насочена към бъдещето иновация в автомобилния бранш. От 2015 година BMW Управлението с жестове чрез 3D камера позволява безконтактно и лесно управление на различни функции на автомобила. Въведената през 2018 година BMW Operating System 7.0 персонализираното и индивидуализируемо управление достига до ново ниво благодарение на изцяло дигиталните индикатори, оптимизираното разпознаване на глас и разширеното управление с жестове. В зависимост от предпочитанията си или ситуацията водачът може да избира между контролера на iDrive, бутоните на волана, тъчдисплея или управлението с жестове. С BMW Intelligent Personal Assistant допълнително се подчертава значението на гласовото управление като най-естествената форма на взаимодействие. Дигиталният асистент подпомага водача в множество ситуации и с всяка гласова команда научава нови процедури и навици. Управлението на автомобила, както и достъпът до функции и информации все повече и повече ще се извършва съвсем лесно с глас. Като последователна модернизация BMW Natural Interaction освен това за пръв път предлага и възможност за използване на жестове, за да може във взаимодействието да бъдат включени посоки респективно информация за локализация.

Разширена сензорика, прецизна оценка чрез изкуствен интелект

Необходимият за естественото взаимодействие между водача и автомобила напредък при разпознаването и оценяването на гласовите команди, жестове и погледи се постига чрез подобрени технологии при сензориката и анализа. Чрез инфрачервен сигнал камерата за жестове вече може триизмерно да разпознава движения на ръката и пръстите в цялата зона на работното място на водача и да установява прецизен вектор на посоката. Така например е достатъчно да се посочи с пръст към контролния дисплей и да се произнесе команда, за да може желаната стъпка за управление да бъде реализирана без докосване на дисплея. В допълнение към това интегрираната в арматурното табло High-Definition камера регистрира посоката на главата и погледа. Монтираната технология на камерите оценява изображенията и въз основа на тях изчислява необходимите векторни данни, които след това допълнително се обработват в автомобила. За да може в допълнение към жестовете бързо и надеждно да бъдат интерпретирани и гласовите команди, предадените мултимодално от водача към автомобила информации се комбинират и се оценяват от автомобила с помощта на изкуствен интелект. Алгоритъмът, който отговаря за  интерпретацията в автомобила, постоянно се оптимизира и модернизира чрез Machine-Learning и оценяване на различни ситуации при управление.

Отвъд автомобила: взаимодействие с околната среда чрез свързаност

Благодарение на интелигентната свързаност функционалността на BMW Natural Interaction се простира и отвъд автомобила. Така например с посочване с пръст водачът може да посочи и обекти в зрителното си поле и с гласово указание да даде свързана с тях команда. Например за информация за работното време, за оценките на клиентите или за резервация на маса в ресторант. Всестранната свързаност на автомобила, наличността на всеобхватни данни за околната среда и изкуствения интелект позволяват комуникация, при която благодарение на BMW Natural Interaction автомобилът поема ролята на добре информативен и готов да помогне спътник. В бъдеще спектъра на взаимодействие ще бъде разширен с включването на дигитални услуги. Водачът открива паркомясто и може лесно да научи дали има право да паркира, колко ще му струва, може да го резервира или да се разплати – без да докосва бутон.

Ползите за клиенти могат да бъдат изпитани в Mixed Reality Experience

В рамките на сложна Mixed-Reality симулация BMW представя на посетителите на Mobile World Congress 2019 възможностите за приложение, с които те директно ще могат да се насладят на свързаните с BMW Natural Interaction ползи за клиента. Реалистичното представяне се осъществява с помощта на специално оформена пространствена концепция и очила за виртуална реалност. Новите възможности се представят по време на виртуалното пътуване с BMW Vision iNEXT. При него посетителите ще могат да се насладят на новата свобода при управлението с жестове чрез обхвата на разпознаване на камерата за жестове, който е разширен по цялата широчина на предната част на автомобила. В началото, в режим на обучение, разпознаването на жеста за посочване се визуализира чрез динамичен светлинен импулс, който следва посочената посока. След това се подчертават обектите, с които ще се взаимодейства чрез жест. Естествеността на взаимодействието се подчертава от лесната комбинация между жест и глас. Ако водачът например посочи страничния прозорец, той визуално се маркира от рамка, като впоследствие за отварянето на прозореца е достатъчна гласовата команда „Отвори“.  Изцяло новите възможности за взаимодействие с директното обкръжение се демонстрират по време на автоматизирано шофиране през непознат на водача футуристичен град. Автомобилът поема задачите по управлението и посетителят се отправя на напълно новаторска обиколка на забележителностите, посочва сгради и получава различни информации за събития и изложби. В края на пътуването потребителят закупува билети при преминаване покрай киносалон и чрез стрийминг получава съответния трейлър директно в автомобила.

Първи функции при BMW iNEXT

BMW Natural Interaction проправя пътя към следващото ниво на естественото управление в автомобила и отвъд рамките на автомобила. Благодарение на свободната комбинация между гласови команди, жестове и погледи се създава мултимодално взаимодействие, което е ориентирано към комуникацията между хората. Още през 20121 година първите функционалности на BMW Natural Interaction ще бъдат налични в BMW iNEXT.

Успоредно с това продължава и развитието на взаимодействието между водача и автомобила. Системата, която постоянно се самообучава с помощта на изкуствения интелект, както и модернизираната сензорика в бъдеще ще бъдат в състояние да взимат под внимание и емоциите на пътниците в автомобила и смислено да ги включват във взаимодействието. По този начин взаимодействието между водача и автомобила може да бъде персонализирано още повече и да бъде адаптирано към съответната цялостна ситуация. На базата на натрупания опит в зависимост от ситуацията и настроението интелигентният асистент ще може да решава дали да изчака указания или самостоятелно да подготви предложения за взаимодействие.

Други атракции в Барселона: BMW Vision iNEXT и новото BMW Серия 3 Седан с BMW Intelligent Personal Assistant

Сред другите атракции на щанда на BMW Group са BMW Vision iNEXT като поглед към бъдещето на радостта от шофирането, така и новото BMW Серия 3 Седан с представените функции на BMW Intelligent Personal Assistant. Като визионерски автомобил BMW Vision iNEXT демонстрира напълно нови възможности за оформяне на пътуването. С размерите и пропорциите на модерен Sports Activity Vehicle, то съчетава иновативния дизайн с дефинираните в стратегията NUMBER ONE > NEXT на компанията бъдещи полета за работа Автоматизирано шофиране, свързаност, електрифициране и услуги (D+ACES) и с това дава отговор на въпроса: „Как ще изглежда един автомобил, който вече не трябва да шофирате сами – но бихте могли?“ Сред особеностите на интериора на BMW Vision iNEXT е и принципът на оформление, наречен „Shy Tech“, с уреди за управление, които са интегрирани невидимо в повърхностите на интериора и излизат на преден план само когато пътниците го желаят. По този начин в бъдеще може да управлявате чрез повърхности от текстил или дърво. Материалите „оживяват“ при докосване и позволяват например управлението на музикалната система.

Повече информация за BMW Vision iNEXT.

С доставените общо над 15 милиона BMW Серия 3 Седан е най-продаваният премиум автомобил на света и е сърцето на марката BMW. От над 40 години BMW Серия 3 Седан е глобален символ на спортната радост от шофирането в средния клас. С динамичния си дизайн, пъргавата управляемост, образцовата ефективност и иновативните функции при асистиращите системи, управлението и свързаността то в концентрирана форма олицетворява типичните за марката качества на едно BMW.

Повече информация за BMW Серия 3.

С новото BMW Серия 3 посетителите на Mobile World Congress 2019 ще могат да се запознаят с функциите на BMW Intelligent Personal Assistant, който ще се предлага в новите модели на марката от март 2019 година. Интелигентният дигитален характер е запознат с функциите на автомобила и може да ги управлява целенасочено, научава процедурите и навиците и може да ги постави в съответния контекст. Уникална в сравнение с другите дигитални асистенти е възможността да му бъде дадено произволно избрано име. Той не само слуша и изпълнява, но и винаги е на разположение на водача като събеседник. С всяка гласова команда, всеки въпрос и настройка той става все по-добър и в бъдеще ще научава все повече и повече предпочитания и любими настройки.

Повече информация за BMW Intelligent Personal Assistant.

BMW i Ventures представя портфолио от фирми в областите микромобилност, KI, дигитални карти и Enterprise Security

BMW i Ventures е Venture Capital Arm на BMW Group и инвестира в иновативните решения във важните са компанията днес и утре области технологии, услуги и клиентска екосистема. BMW i Ventures са със седалище в Маунтин Вю, Сан Франциско и Мюнхен. На 26 и 27 февруари в рамките на Mobile World Congress 2019  ще бъдат представени четирите фирми от портфолиото на BMW i Ventures.

Повече информация за BMW i Ventures.

Lime е доставчик на микромобилност с нулеви емисии в урбанизирани зони. Sharing предложенията включват велосипеди, E-Bikes и електрически скутери в над 100 държави то целия свят, 15 от тях в Европа. За контакт: emeline.chicha@li.me

Graphcore IPU (Intelligence Processing Unit) е звено разработено специално за приложение в областта KI. За разлика от стандартните технологии изследователите и разработчиците с помощта на IPUs са в състояние да ползват нови работни методи, за да развиват интелигентността на машините. За контакт: press@graphcore.ai

Mapillary е платформа, който събира изображения на улиците и зоните около тях и ги оценява с помощта на алгоритми за разпознаване на изображения. Резултатът са актуализирани и обогатени с дигитална информация карти, които могат да бъдат ползвани за автономни системи. За контакт: sandy@mapillary.com

Vera предлага решения за компании за подсигуряване и бързо проследяване на данни на всички платформи и крайни устройства. За контакт: Vera@w2comm.com

 

BMW Group България Корпоративни комуникации

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации

BMW Group България

T:  +359 2 80 60 733, F:  +359 2 80 60 710

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail: hristina.peycheva@bmwgroup.com

--

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 30 предприятия за производство и сглобяване в 14 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2018 г. BMW Group е реализирала над 2 490 500 автомобила и над 165 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2017 г. е приблизително 10.65 млрд. евро при приходи от 98.678 млрд. евро. Към 31 декември 2017 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 129 932 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw

 

 

 

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

THE NEW BMW i5.

Munich. Here you can see the webcast of the Digital World Premiere of the new BMW i5.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.