Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

70 % по-малко CO2: от 2024 година BMW Group ще закупува алуминий от устойчиво производство в Канада.

+++ Производство на алуминий от Rio Tinto, използващо местна водноелектрическа енергия +++ Иновативният процес на електролиза елиминира свързаните с процеса CO2 емисии +++ Използване на до 50 % вторичен материал +++ Снабдява производство на автомобили в САЩ в завода в Спартанбърг +++

Aluminium
·
Rio Tinto
·
CO2 emissions
·
secondary material
·
Canada
·
Quebec
·
Electrolysis
·
Hydropower
·
green power
·
Blockchain
·
environmental and social standards
·
Purchasing
·
supplier network
·
supply chain
·
environment
·
Околна среда
·
Устойчиво развитие
·
Заводи
 

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: +359-2-80-607-33

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(12x, ~133,34 MB)

BMW Group продължава да работи последователно за намаляване на емисиите на CO2 във веригата на доставки. Специален акцент е върху материалите с интензивно отделяне на CO2 като алуминий, стомана и пластмаса. Ето защо BMW Group иска от 2024 г. да закупува алуминий със значително намалени CO2 емисии от Rio Tinto в Канада и за тази цел е подписала декларация за намерение. В сравнение с конвенционално произведения алуминий, процесът спестява около 70 % от емисиите на CO2. Планираният обем на доставки трябва да се използва изключително в производството на автомобили в завода на BMW Group в Спартанбърг в американския щат Южна Каролина, където ще бъде ползван за части на каросерията като предния капак.

„Поставили сме си ясни цели за намаляване на емисиите на CO2 във веригата на доставки. Използвайки иновативни материали, ние намаляваме CO2 отпечатъка на нашите автомобили още преди да ги предадем на клиента. Споразумението за доставка на алуминий с намалено съдържание на CO2 се основава на няколко основни компонента: в допълнение към използването на електроенергия от регионална водноелектрическа централа и висок дял вторичен материал, ние за пръв път искаме да закупим алуминий, който не причинява никакви директни емисии на CO2 при топенето. С този иновативен подход ние поемаме ролята на пионер в автомобилната индустрия,” обяснява Йоахим Пост, член на борда на директорите на BMW AG за покупки и мрежа от доставчици.

Благодарение на сравнително ниското си тегло и други положителни качества на материала, алуминият има стабилно място в интелигентната хибридна конструкция на BMW Group. Във веригата на доставки на средно голям изцяло електрически автомобил алуминият генерира около една четвърт от емисиите на CO2. Това илюстрира огромния потенциал за намаляване на CO2 във веригата за доставка на алуминий. 

Иновативен производствен процес

Процесът ELYSIS, разработен за производство на алуминий, революционизира необходимият за производството процес на топене. Иновативният процес елиминира всички свързани с процеса емисии на CO2 чрез използването на аноди без въглерод и през 2021 г. беше успешно тестван за първи път на индустриално ниво. BMW Group е един от първите основни клиенти, които използват този процес. 

Другите компоненти в споразумението с Rio Tinto

В допълнение към процеса без CO2, споразумението включва и алуминиева сплав, произведена с електричество от възобновяеми енергийни източници, което генерира само една трета от емисиите на CO2 в сравнение със средните за индустрията. Съоръженията за производство на алуминий в Квебек работят почти изключително с електричество от шест местни водноелектрически централи. Като допълнителен принос към опазването на ресурсите, към крайния продукт се добавят до 50 % вторичен материал.

Освен това използването на блокчейн технологията на Rio Tinto гарантира пълната проследимост на алуминия обратно до оригиналната бокситна мина. Това позволява прозрачно проникване в цялата верига на доставки и по този начин има важен принос за разбирането на спазването на екологичните и социалните стандарти при добива на суровини.

 

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group България

T:  +359 2 80 60733

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail:  Hristina.Peycheva@bmwgroup.com 

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 31 предприятия за производство и сглобяване в 15 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2022 г. BMW Group е реализирала около 2.4 млн. автомобила и над 202 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2021 г. е приблизително  16,1 млрд. евро при приходи от 111,2 млрд. евро. Към 31 декември 2021 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 118 909 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group

 

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

THE NEW BMW i5.

Munich. Here you can see the webcast of the Digital World Premiere of the new BMW i5.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.