Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

Насочени изцяло към устойчивостта

+++ Леярната за алуминий в завода на BMW Group в Ландсхут получава подновен сертификат от Aluminium Stewardship Initiative (ASI) +++ Соларният алуминий покрива повече от една трета от годишните нужди на леярната +++ Около две трети от използвания алуминий е от рециклиращия цикъл

Landshut
·
Aluminium
·
recycling
·
Технологии
·
Корпоративни
·
Заводи, съоръжения
·
Заводи
·
Производство и рециклиране
·
Устойчиво развитие
 

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: +359-2-80-607-33

send an e-mail

Леярната за леки метали на BMW Group в Ландсхут отново е независимо сертифицирана за устойчиво използване на алуминий: тя отговаря на стандартите на Aluminium Stewardship Initiative (ASI), международна организация с нестопанска цел, подкрепяна от екологични и индустриални асоциации, производители на алуминий, както и преработвателни предприятия. ASI определя критерии за устойчивост за екологично и социално отговорна алуминиева верига на стойността.

„Устойчивият добив на суровини и съзнателното боравене с материали играят централна роля в нашето вътрешно производство на компоненти, както и в нашата глобална мрежа от доставчици“, казва д-р Йоахим Пост, член на борда на BMW AG за покупки и мрежа от доставчици. „Чрез закупуването на алуминий за нашето вътрешно производство на компоненти, което използва електричество от слънчева енергия, ние значително намаляваме емисиите на CO2. Друг ключ към намаляването на емисиите и опазването на природните ресурси се крие в кръговата икономика. В бъдеще в половината от нашите нови превозни средства трябва да се влагат вторични суровини.“  

Соларният алуминий покрива над една трета от годишните нужди  
Леярната за леки метали в Ландсхут е единственото производствено съоръжение за отливки от леки метали на BMW Group в Европа. Това е една от най-модерните и устойчиви леярни в света. Благодарение на използването на сърцевини от неорганичен пясък, по време на леене не се отделят почти никакви емисии. От 2021 г. леярната за леки метали изкупува алуминий, който се произвежда с помощта на електричество от слънчева енергия. Тъй като производството на алуминий е много енергоемко, използването на екологично електричество – като например слънчева енергия – има значителен потенциал за намаляване на емисиите CO2. С няколко десетки хиляди тона „слънчевият“ алуминий покрива повече от една трета от годишните нужди на леярната за леки метали в завода в Ландсхут.

CO 2 оптимизиран кръговрат на рециклирането със собствен за леярната затворен цикъл

Наред със стоманата, алуминият има най-голям дял от теглото на материалите, използвани в автомобилите на BMW Group. Около две трети от алуминия, използван в Ландсхут, идва от верига за рециклиране, от които почти две трети идват от собствената затворена верига на леярната. Например, BMW Group съзнателно намалява използването на първичен алуминий с по-интензивни CO2 емисии в полза на цикъл на рециклиране с оптимизирани CO2 емисии. В производството се използва и зелена електроенергия.

BMW Group има дълга традиция в отговорното отношение към алуминия. Повече от десет години леярната за леки метали, заедно с местни преработватели, прилага цикъл на рециклиране на производствения скрап от леярския процес. Решаващият фактор тук е специфичното отделяне на алуминиеви остатъци по тип. Във всички леярски заводи, както и в станциите за механична обработка, остатъците се събират според вида, така че материалите да не се смесват с индивидуалните компоненти. По този начин, след преработка, алуминиевите отпадъци могат да се използват повторно за производството на същите компоненти.

„BMW Group от самото начало подкрепя Aluminium Stewardship Initiative“, казва д-р Щефан Кашперовски, управител на завода на BMW Group в Ландсхут и леярната за леки метали, най-голямата производствена зона на завода за компоненти в Долна Бавария. „Ние напълно осъзнаваме отговорността си и отдаваме голямо значение на устойчивия добив на суровини за нашето производство.“

Миналата година служителите на леярната за леки метали са произвели около 3,3 млн. отливки с общо тегло над 73 000 тона. Обхватът на производството включва компоненти за двигатели като цилиндрови глави и цилиндрови блокове, компоненти за електрически задвижвания и големи структурни компоненти за каросерията на автомобила.

Отговорността на BMW Group се простира отвъд рециклирането и до използвания алуминий. За компанията е важно при какви условия се добива и преработва суровината боксит в страни като Австралия, Бразилия и Гвинея.

BMW Group също е в пряк контакт с доставчици на алуминий и партньори за рециклиране, за да разшири последователно ASI сертифицирането до целия цикъл на материалите - като се започне от доставящите мини.

Леярната за леки метали е сертифицирана за втори път според стандарта за устойчивост (Performance Standard) на ASI: критериите за проверка изискват както доказателства за материална отговорност, като холистичен анализ на жизнения цикъл на собствените продукти на компанията, така и цялостна стратегия за рециклиране, както и спазването на стандартите в контекста на прозрачността, на висшето ръководство и корпоративната почтеност. Първото успешно сертифициране по критерия материална отговорност (‚Material Stewardship‘) е проведено през декември 2019 г.

 

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group България

T:  +359 2 80 60733

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail:  Hristina.Peycheva@bmwgroup.com 

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 31 предприятия за производство и сглобяване в 15 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2022 г. BMW Group е реализирала около 2.4 млн. автомобила и над 202 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2021 г. е приблизително  16,1 млрд. евро при приходи от 111,2 млрд. евро. Към 31 декември 2021 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 118 909 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

Media & Stakeholder Days.

01.09. and 02.09.2023.

Follow our webcasts of the MINI and BMW Group Keynotes at the Media & Stakeholder Days 2023.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.