Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

BMW Vision ConnectedDrive.

BMW Vision ConnectedDrive.

Výstavy
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420225990052

send an e-mail

Author.

David Haidinger
BMW Group

Budúcnosť sa už začala. Na medzinárodnom autosalóne Ženeva 2011, ktorý sa koná od 3.3. do 13.3.2011, BMW predstavuje vo svetovej premiére koncept BMW Vision ConnectedDrive. Toto výnimočné vozidlo ešte viac zvýrazní vedúcu pozíciu BMW v oblasti vývoja inteligentných asistenčných systémov vodiča a služieb mobility.

Štúdia BMW Vision ConnectedDrive obzvlášť koncentrovaným spôsobom demonštruje súčasné aj budúce metódy mobilného zosieťovania. Dizajn a technológia tohto atraktívneho roadstera majú spoločný cieľ: začleniť vozidlo ako integrálnu súčasť do zosieťovaného sveta. Zážitok z komfortu, bezpečnosti, informácií a zábavy v tomto vozidle sa dá presne prispôsobiť špecifickým požiadavkám vodiča aj spolujazdca vďaka jeho inovatívnej funkčnosti. Pre BMW neodmysliteľne typická radosť z jazdy tak dostáva množstvo nových dizajnových aj technologických prvkov.

Atraktívna inovácia – BMW Vision ConnectedDrive. Priekopnícke technológie zvyšujú radosť z jazdy. BMW Vision ConnectedDrive sa presadí mimoriadne presvedčivým spôsobom a predvedie okamžite viditeľné atraktívne inteligentné riešenia. Tento koncept, ktorý sa prezentuje ako dvojmiestny roadster, má charakter jednotlivého mobilného komponentu v zosieťovanom svete, tak po stránke dizajnu, ako aj množstvom technologických inovácií. BMW týmto vozidlom predstavuje unikátny potenciál, ktorý sa skrýva v aktuálnych a budúcich prvkoch súboru BMW ConnectedDrive, pre oblasť optimalizácie komfortu, bezpečnosti, informácií a zábavy vo vozidle.

Koncept BMW Vision ConnectedDrive predstavuje svojou svetovou premiérou v Ženeve bezhraničné možnosti získania ešte intenzívnejšej radosti z jazdy, dizajnom karosérie aj interiéru, inšpiratívnou svetelnou inštaláciou, novým displejom a ovládacím systémom, ako aj multimediálnou prezentáciou na autosalóne. Dizajn stelesňuje prepojenie medzi vodičom a vozidlom, dialóg medzi vodičom a spolujazdcom, ako aj inteligentnú interakciu posádky s okolím vozidla. Funkčné prvky BMW ConnectedDrive sú tu zoradené do troch úrovní – komfort, bezpečnosť a infotainment. Elementárna výmena dát a informácií všetkých troch oblastí sa na výstavnom stánku vizualizuje premyslene komplexnou svetelnou inštaláciou a prezentáciou.

Dizajn – autentické BMW. Okrem dynamickej charizmy, ktorú v typickom duchu BMW stelesňuje dlhá predná kapota plynulo prechádzajúca do čelného skla, dlhý rázvor náprav a pozícia sedenia výrazne posunutá dozadu, zobrazuje dizajn konceptu aj splynutie exteriéru, interiéru a okolia spôsobom, aký dokáže vytvoriť iba BMW ConnectedDrive. Silne expresívne a napäto dynamické povrchy sú zvýraznené nápadnými splývajúcimi líniami.

BMW Vision ConnectedDrive má nápadne nízku športovú siluetu. Hra svetla a tieňov na povrchu tohto konceptu mu dodáva mimoriadne emotívny charakter. K tomu prispievajú aj expresívne 20-palcové disky kolies s trojdimenzionálnym dizajnom. Typické ikony dizajnu BMW na prednej časti: dvojité okrúhle predné svetlá a „obličky“ dvojitej masky chladiča, sú tu spracované v pozoruhodne modernej plochej forme. Modernú podobu klasiky nájdete aj vzadu: typické zadné svetlá v tvare písmena L majú výrazne tvarovaný charakter a sú umiestnené úplne na krajoch zadných partií vozidla.

K najpozoruhodnejším dizajnovým prvkom exteriéru konceptu BMW Vision ConnectedDrive patria jeho bočné dvere. Inšpiráciou tu bol legendárny model BMW Z1, ktorý mohol legálne jazdiť aj s otvorenými dverami. Táto myšlienka v podobe novej aplikácie priniesla pre BMW Vision ConnectedDrive dva posuvné elementy dverí: vonkajší a vnútorný. Tie pri „otvorení“ dverí zmiznú v karosérii a umožnia nastúpenie. Vonkajšia časť dverí sa odsunie dopredu, vnútorná časť sa pohybom do opačného smeru stratí v zadných partiách vozidla. Vďaka tomuto systému môže aj koncept BMW Vision ConnectedDrive jazdiť s otvorenými dverami.

Pre BMW Vision ConnectedDrive je ľudská bytosť silnejším objektom sústredenia, než pri akomkoľvek inom vozidle. V exteriéri aj interiéri sa uplatňuje princíp vrstvenia, ktorý od každého komponentu vyžaduje spĺňanie množstva funkcií. Senzory integrované do predných aj zadných svetiel pomáhajú monitorovať dopravnú situáciu a získavať prehľad o okolí vozidla. Namiesto vonkajších spätných zrkadiel sú antény, ktoré prenášajú informácie do okolitého sveta a zároveň prijímajú navigačné dáta.

Head-Up displej novej generácie a programovateľný prístrojový panel. Jednou z inovácií v rámci konceptu BMW Vision ConnectedDrive je vylepšená verzia Head-Up dipleja. Poskytované zobrazenie je trojrozmerné: informácie a ikony virtuálneho obrazu opticky splývajú s reálnym obrazom cesty pred vodičom. Táto aplikácia napríklad zobrazí informáciu o trase presne na mieste, kde sa očakáva možná odbočka. Informácia sa zobrazí buď v popredí alebo v pozadí, v závislosti od svojej relevantnosti a aktuálnej dopravnej situácie.

Navyše, koncept je vybavený voľne programovateľným prístrojovým panelom: jeho zobrazovacie prvky sa navzájom dopĺňajú so zobrazeniami novej generácie Head-Up displeja, pričom však Head-Up v podstate už preberá od prístrojového panelu úlohu hlavnej zobrazovacej jednotky pre vodiča. Šírka rozsahu a hĺbka funkčnosti s veľkým náskokom prekonáva zobrazovacie možnosti klasických prístrojov. Pomocou displeja, ktorý zobrazuje informácie aj v 3D, sa jednotlivé informácie dajú opticky zvýrazniť alebo potlačiť podľa ich vyššieho alebo nižšieho významu pre jazdnú situáciu tak, aby im vodič venoval presne adekvátnu mieru pozornosti. To napríklad umožňuje uprednostnenie navigačnej informácie, alebo zvýraznenie určitých objektov, napríklad budov, prípadne upozornenie na riziká, ako sú iné vozidlá či chodci.

Passenger Information Display – individualizovaná pozornosť pre spolujazdca.  Cez Passenger Information Display si rozšírenú funkčnosť konceptu BMW Vision ConnectedDrive a jeho inteligentné zosieťovanie môže vychutnať aj spolujazdec. Môže vyhodnocovať informácie a detaily o navigačných adresách, získaných z internetu a posúvať ich vodičovi na jeho prístrojový panel. Zosieťovanie vozidla s okolím tak získava vďaka vysokej miere interakcie vodiča a spolujazdca nový rozmer.

Displej, určený pre spolujazdca, je zámerne umiestnený tak, aby naňho vodič nevidel, teda aby ho tento displej nerozptyľoval. Spolujazdec ho okrem dát, ktoré prijíma, selektuje a následne posiela vodičovi, môže využiť aj pre svoj individuálny program informácií a zábavy. Rozhranie systému Passenger Information Display ovláda spolujazdec gestami ruky pomocou dotykového povrchu umiestneného bezprostredne pod displejom. Keď sa displej nevyužíva, stratí sa v homogénnom povrchu palubnej dosky a stane sa neviditeľným.

Emotional Browser – surfovanie po realite. Emotional Browser je špeciálnou funkciou spolujazdcovho displeja. Je to emotívna virtuálna brána, ktorá mu umožní zoznámiť sa s bezprostredným okolím vozidla prostredníctvom informácií, prezentovaných vo formáte magazínu. Pasažier jednoducho surfuje, prezerá si dostupné informácie, zvýrazňuje alebo odstraňuje želané položky pomocou filtrov, čo znamená úplne nový spôsob prístupu k informáciám – emotívny a intuitívny. Emotional Browser spĺňa dve kritériá. Na jednej strane rozširuje obzor spolujazdca novými informáciami, na druhej strane však k nemu pustí iba údaje, ktoré prejdú cez ním zvolený filter.

Meniace sa perspektívy – prezentácia na autosalóne. BMW Vision ConnectedDrive so všetkými jeho pokrokovými prvkami a inováciami sa musí aj adekvátne prezentovať. Preto nie je na autosalóne Ženeva 2011 v stánku BMW vystavené iba samotné vozidlo, ale aj jeho zobrazenia na veľkoplošnej LED obrazovke s vysokým rozlíšením. Návštevníci veľtrhu majú preto možnosť zažiť koncept BMW Vision ConnectedDrive z dvoch perspektív. Najprv vozidlo prejde troma virtuálnymi scénami, ktoré zdôraznia jednotlivé jeho prvky. Do tejto virtuálnej prezentácie sú zahrnuté aj ďalšie informácie, dostupné pre posádku, napríklad údaje Head-Up displeja. V druhej scéne sa pohľad na vozidlo zmení na vtáčiu perspektívu. Časť LED obrazovky sa odsunie a odhalí ďalší reálny model konceptu BMW Vision ConnectedDrive, vložený do mediálnej steny. Táto „technika Avatar“, využívajúca skutočného herca vo virtuálnom prostredí, umožňuje divákom lepšie vnímať udalosti vo vozidle a okolo neho. Sieť, ktorá existuje medzi vozidlom a okolím, a ktorá je za bežných okolností neviditeľná, je tu pre lepší prehľad viditeľne zvýraznená.

Connected Drive včera a dnes. BMW ako priekopník v oblasti automobilovej elektroniky začal už v 70. rokoch minulého storočia vyvíjať technológie na získavanie informácií z prostredia, ktoré by pomohli zvýšiť mieru aktívnej bezpečnosti. Významnými míľnikmi, ktoré vzišli  z tohto vývoja, boli ABS (1979), Automatický stabilizačný a trakčný systém ASC+T (1989), či Dynamická kontrola stability DSC (1999).

Dnes zvyšujú aktívnu bezpečnosť vozidiel BMW systémy zo súboru BMW ConnectedDrive, ako napríklad Varovanie pred nárazom do zadnej časti vozidla s aktiváciou bŕzd, či BMW Night Vision s rozoznávaním chodcov. Významným súčasným príspevkom ku komfortu jazdy sú systémy ako Aktívny tempomat s funkciou Stop&Go alebo Parkovací asistent. 

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

ANNUAL GENERAL MEETING.

Munich. Here you can watch the webcast of the 104 Annual General Meeting of BMW AG.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Change Search Settings.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Slovenian
  • Jazyk priloženého súboru
  • Arabic
  • Czech
  • English
  • German
  • Slovakia
  • Slovenian
Updates
Top-Topic
Submit
Reset
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť