Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Domáci závod BMW Group pripravený na BMW i4.

Riaditeľ závodu Robert Engelhorn: „Najnáročnejšia modernizácia linky v histórii závodu. Náš závod odteraz dokáže na jednej linke vyrábať plne elektrický model BMW i4, pričom na rovnakej linke vznikajú aj vozidlá s naftovým, benzínovým a hybridným pohonom.”

Výrobné závody, zariadenia
·
Výrobné závody
·
Technológia
·
Alternatívne pohonné systémy, mobilita budúcnosti
·
Karosérie a odľahčené konštrukcie
·
Výroba a recyklácia
·
Logistics
·
Industry 4.0
·
Smart Logistics
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~590,28 KB)

Related Links.

Mníchov. V závode spoločnosti BMW Group v Mníchove je už všetko na mieste a pripravené na začiatok výroby plne elektrického modelu BMW i4. Po šiestich týždňoch intenzívnych prác na úprave sa opäť rozbehla výroba vozidiel a k linke sa vrátilo približne 5 000 zamestnancov. „Úspešne, načas a bez komplikácií sme zavŕšili najnáročnejšiu prestavbu a úpravu nášho závodu,” povedal riaditeľ závodu Robert Engelhorn. V domácom závode spoločnosti BMW Group sa začína nová éra: „Náš závod odteraz dokáže na jednej linke vyrábať plne elektrický model BMW i4, pričom na rovnakej linke vznikajú aj vozidlá s naftovým, benzínovým a hybridným pohonom,” dodal Engelhorn.

Dôsledné plánovanie a príprava ako aj vynikajúca spolupráca medzi mnohými domácimi aj externými partnermi znamenala, že závod spoločnosti BMW Group v Mníchove sme za iba šesť týždňov dokázali pripraviť na koncepty mobility budúcnosti,” oznámil Engelhorn. Celkový vývoj a úprava závodu si vyžiadali investície vo výške okolo 200 miliónov eur. Približne 700 miliónov eur už predstavuje výška investícií medzi rokmi 2015 a 2018 do inštalácie novej lakovne šetrnej k zdrojom ako aj rozšírenie karosárne pre potreby produkcie BMW radu 3.

V ostatných týždňoch sa tím musel vyrovnať s náročnou výzvou v podobe stiesnených priestorov v jednotlivých halách, čo sťažovalo úpravu a inštaláciu nových technológií. Predchádzajúce systémy museli byť odstránené na veľmi malom priestore a to isté platilo aj o inštalácii a spustení nových. Ešte pred samotnou úpravou závodu sa všetky zmeny výrobných liniek pripravili a navrhli pomocou digitálnych systémov a vo virtuálnej realite. „To nám umožnilo čo najlepšie využiť obmedzené priestory dostupné v našom závode a zároveň sme presne videli, na čo sa musíme pripraviť,” vysvetľoval Engelhorn. Mnohé pripomienky k úpravám prišli priamo od samotných pracovníkov vo výrobe. Pomocou okuliarov s virtuálnou realitou získali presný pohľad na to, ako bude vyzerať ich pracovné miesto a poskytli hodnotné podnety k ergonómii a k úprave procesov.

Karosáreň v mníchovskom závode je žiarivým príkladom premyslenej a efektívnej integrácie, pretože väčšina procesov spojených s modelom BMW i4 sa dá vykonávať aj na existujúcich karosárskych zariadeniach. Dodatočné systémy si vyžiadalo iba zostavovanie podlahy a zadnej časti modelu BMW i4, pretože elektrický pohon a vysokonapäťové batérie sú odlišné ako v prípade bežných konštrukcií. Približne 550 kg vážiace batérie bude do karosérie upevňovať nový a plne automatizovaný systém, ktorý využíva kamery na kontrolu či sú batérie správne umiestnené. Batérie sa plne automaticky aj na linku privážajú a následne montujú do karosérie.

Výroba modelu BMW i4 si vyžiadala aj elektrický dopravník nad hlavami a výkonnejší dopravník v priestoroch finalizácie vozidla. „Toto bola najkomplexnejšia úprava výrobnej linky v histórii závodu v Mníchove,” podčiarkol Engelhorn.

Množstvo asistenčných systémov vodiča, bezpečnostných prvkov a možností konektivity sa neustále zvyšuje, pričom funkčné testovanie rôznych inovácií vo vozidle a technológií počas výroby sa stáva čoraz náročnejším. Na splnenie stále vyšších nárokov začal závod v Mníchove používať digitálne prepojené výrobné a testovacie systémy. Náročnú logistiku a výrobné procesy podporuje aj mnoho riešení z oblasti digitalizácie a premyslených prepojených systémov.

Počas úprav závodu v Mníchove sa za ostatné týždne kládol najväčší dôraz na zabudovanie výroby modelu BMW i4 do existujúcich systémov. No okrem toho sa pripravovali aj systémy a procesy na sériovú výrobu modelu BMW M3, ktorý bude taktiež vznikať na tej istej výrobnej linke. Domáci závod spoločnosti BMW Group vznikol v roku 1922 a teraz je nastavený tak, aby vyrábal široký záber modelového portfólia vrátane vozidiel ako BMW i4 ale aj hybridne či spaľovacími motormi poháňané BMW radu 3 Sedan a BMW radu 3 Touring či nové BMW M3.

Neobyčajná flexibilita závodu a výnimočné schopnosti pracovného tímu sú veľkou devízou.

 

Kontakt:

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/

 

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2019 celosvetový predaj viac než 2,5 mil. osobných automobilov a viac než 175 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2019 činil zisk pred zdanením 7,118 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 104,210 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2019 zamestnával po celom svete 133 778 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

Article Offline Attachments.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

ANNUAL GENERAL MEETING.

Munich. 11 May 2022

Here you can watch the webcast of the public part of the 102 Annual General Meeting of BMW AG.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť