Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Využitie sily púštneho slnka: BMW Group využíva hliník vyrábaný pomocou solárnej energie.

Hliník vyrobený pomocou slnečnej energie bude tvoriť takmer polovicu ročných požiadaviek zlievarne ľahkých kovov v továrni v Landshute +++ Trojmiestny kontrakt v miliónoch eur so spoločnosťou EGA na dodávku 43 000 ton hliníka v roku 2021 +++ BMW Group súčasne plánuje dlhodobo využívať hliník vyrobený zelenou energiu, pričom do roku 2030 bude úspora CO2 činiť približne 2,5 milióna ton +++ Wendt: "Do roku 2030 znížime emisie CO2 v dodávateľskej sieti o 20%."

Životné prostredie
·
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
·
Technológia
·
Spoločnosť
·
Udržateľnosť
·
Výroba a recyklácia
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(10x, ~90,85 MB)

(Tlačová správa v českom jazyku)

Mnichov. BMW Group začíná s okamžitou platností využívat hliník vyrobený s použitím elektřiny pocházející ze sluneční energie. To představuje důležitý milník na cestě k cíli společnosti snížit emise CO2 v její dodavatelské síti do roku 2030 o 20 %. Jelikož je výroba hliníku vysoce energeticky náročná, nabízí využití zelené energie, jako je právě elektřina vyrobená ze slunečního záření, značný potenciál pro snižování emisí CO2. To je důvod, proč BMW Group také plánuje dlouhodobě zpracovávat právě hliník vyrobený zelenou energií, čímž v příštích deseti letech sníží produkci emisí CO2 o přibližně 2,5 milionu tun. To odpovídá zhruba třem procentům cílů snížení CO2, které BMW Group stanovila pro svou dodavatelskou síť.

„Usilujeme o to, abychom udávali směr v oblasti udržitelnosti a současně v této oblasti systematicky dosahovali našich cílů. Více než 50 % našich cílů na snížení CO2 pro dodavatelskou síť budeme schopni splnit pouze tím, že budeme používat zelenou energii. Využívání solární elektřiny k výrobě hliníku je významným krokem tímto směrem,“ uvedl Dr. Andreas Wendt, člen představenstva BMW AG odpovědný za nákup a dodavatelskou síť.

Hliník vyrobený pomocí solární energie se zpracovává ve slévárně lehkých kovů v továrně BMW Group v Landshutu a používá se na výrobu karosářských dílů i komponentů hnacích ústrojí, a to včetně těch elektrifikovaných. Dodávky 43 000 tun hliníku vyrobeného s využitím energie slunce mají hodnotu třímístného kontraktu v milionech eur a pokryjí téměř polovinu roční spotřeby slévárny lehkých kovů v Landshutu.

Používání zelené energie je klíčem pro snižování emisí CO2
Trend směrem k elektrické mobilitě znamená, že mnohem větší procento emisí CO2 během celého životního cyklu vozidla nyní pochází z výroby a dodavatelské sítě. V elektrifikovaném vozidle jsou emise CO2 ve fázi používání mnohem nižší než v konvenčních vozech, výroba bateriových článků a hliníku je ale velmi energeticky náročná. Bez nových přístupů a opatření by se emise CO2 na vozidlo v dodavatelském řetězci BMW Group do roku 2030 zvýšily o více než třetinu. Společnost chce tento trend nejen zastavit, ale dokonce jej zvrátit. V roce 2030 má v plánu snížit emise CO2 na jeden vůz ve srovnání s rokem 2019 o 20 %.

BMW Group se proto již dohodla s dodavateli svých současných bateriových článků páté generace, že k jejich výrobě budou využívat pouze zelenou energii.

BMW Group nyní činí další logický krok k používání hliníku vyráběného s využitím zelené energie. S nástupem elektromobility bude hliník zásluhou své nízké hmotnosti, která umožní částečně kompenzovat velkou hmotnost baterií v elektrifikovaných vozidlech, stále důležitější. Výroba hliníku je však extrémně energeticky náročná. Samotná výroba elektřiny potřebná k výrobě primárního hliníku, tedy hliníku získaného přímo z minerálů na bázi oxidu hlinitého, je sama o sobě zodpovědná za přibližně 60 % emisí skleníkových plynů globálního hliníkového průmyslu. Využívání solární elektřiny je tedy účinným způsobem, jak snížit emise CO2 související s tavením hliníku.

Solární park v poušti dodává zelenou energii pro výrobu hliníku
BMW Group již má dlouhodobý dodavatelský vztah pro dodávky primárního hliníku s Emirates Global Aluminium (EGA). EGA se nyní stala první společností na světě, která pro komerční výrobu hliníku využívá také solární elektřinu. Právě s jejím přispěním vyrobený hliník bude zpočátku dodávat výhradně pro potřeby BMW Group. EGA získává elektřinu použitou na výrobu hliníku určeného pro BMW Group ze solárního parku Mohammed Bin Rashid Al Maktoum v poušti u Dubaje, který se má v budoucnu stát největším solárním parkem na světě. Provozuje jej Dubajský úřad pro elektřinu a vodu, který vyrábí třetími stranami certifikovanou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Současně tak zajišťuje trasovatelné a transparentní dodávky elektřiny společnosti EGA.

Abdulnasser Bin Kalban, generální ředitel společnosti EGA, uvedl: „Jsme potěšeni, že BMW Group je naším prvním zákazníkem pro nízkouhlíkový hliník CelestiAL od společnosti EGA. Hliník je lehký, pevný a nekonečně recyklovatelný. Proto hraje tak důležitou roli v rozvoji udržitelnější společnosti a současně i v moderním stylu života. Důležité je ale také, jak udržitelně se hliník vyrábí. Solární hliník je krok správným směrem – využívá přírodní, velmi bohatý zdroj energie v našem pouštním prostředí k výrobě kovu, který je životně důležitý pro budoucnost naší planety.“

Wendt dodává: „V EGA jsme našli silného partnera, který si stejně jako my váží udržitelného rozvoje. Je pro nás zvláštní poctou, že jsme prvním zákazníkem, který odebírá hliník vyrobený pomocí solární elektřiny. Hliník hraje důležitou roli v elektromobilitě a používání udržitelně vyrobeného hliníku je pro naši společnost nesmírně důležité.“

Inovativní výrobní procesy: slévárna lehkých kovů v BMW Group továrně v Landshutu
Slévárna lehkých kovů je největší výrobní jednotkou v továrně BMW Group Landshut a jediným evropským výrobním závodem společnosti na odlévání lehkých kovů. V loňském roce vyrobilo více než 1600 zaměstnanců slévárny lehkých kovů v této továrně celkem 2,9 milionu odlitků. Rozsah výroby zahrnuje součásti motoru, jako jsou hlavy válců a bloky motorů, komponenty pro elektrické hnací ústrojí a velké konstrukční díly pro karoserie vozidel.

Slévárna lehkých kovů je jednou z nejmodernějších sléváren na světě. Její inovativní a udržitelné výrobní procesy získaly řadu ocenění. Ve slévárně lehkých kovů se k výrobě dílů kromě jiných používá technika odlévání do pískových forem. Pro výrobu těchto forem se používají anorganická pojiva, díky nimž je tento odlévací proces takřka bezemisní. Pro standardní výrobu odlitků se používá pět různých metod odlévání. Nejvhodnější metoda je vybrána v závislosti na tvaru dílu, technologických požadavcích a objemu výroby.

Certifikace iniciativou Aluminium Stewardship Initiative (ASI)
Slévárna lehkých kovů v továrně BMW Group Landshut byla již v prosinci 2019 certifikována pro udržitelné využívání hliníku. Splňuje standardy iniciativy Aluminium Stewardship Initiative (ASI), mezinárodní neziskové organizace podporované environmentálními a průmyslovými asociacemi, nevládními organizacemi, výrobci hliníku a zpracovatelskými společnostmi. ASI si klade za cíl maximalizovat příspěvek hliníku k udržitelné společnosti a definuje kritéria udržitelnosti pro environmentálně a sociálně odpovědný hodnotový řetězec hliníku. Prostřednictvím této iniciativy, po auditu provedeném nezávislou třetí stranou, BMW Group obdržela potvrzení, že její slévárna lehkých kovů zachází s hliníkem uvědoměle a odpovědně.

Odpovědné používání přírodních zdrojů
Kromě využívání zelené energie k výrobě hliníku podniká BMW Group také další kroky k zajištění dodávek základních surovin. BMW Group si například dala za cíl do roku 2030 významně zvýšit procento recyklovaných základních surovin, tzv. druhotných materiálů, a v ekonomickém koloběhu je opakovaně využívat. Použití sekundárního materiálu podstatně snižuje emise CO2 ve srovnání s primárními materiály a také šetří přírodní zdroje. BMW Group současně s tím zavádí jako nové kritérium pro zadání zakázek pro svůj dodavatelský řetězec uhlíkovou stopu. Toto kritérium společnost již začala implementovat v roce 2020 do výběrových řízení vypsaných pro dodávky produkující při jejich vzniku největší uhlíkovou stopu.

Tento přístup již přináší výsledky u modelu BMW iX (kombinovaná spotřeba energie: <21 kWh/100 km ve zkušebním cyklu WLTP*; kombinované emise CO2: 0 g/km). Při výrobě bateriových článků se používá zelená energie vyrobená z obnovitelných zdrojů, což ve spojení se zvýšeným využitím recyklovaných materiálů snižuje emise CO2 v dodavatelském řetězci BMW iX o 17 % ve srovnání se stejným vozem vyráběným bez těchto opatření.

Cílem BMW Group je mít do roku 2030 na silnicích více než sedm milionů elektrifikovaných vozidel, z nichž dvě třetiny by měly mít čistě elektrický pohon. Z tohoto důvodu nákupní divize BMW Group Purchasing spolupracuje s dodavateli nejen na zajištění toho, aby byl dodavatelský řetězec schopen účinně řídit růst objemů, ale také aby implementoval požadavky udržitelného rozvoje. Tímto způsobem BMW Group Purchasing zásadním způsobem přispívá k transformaci společnosti směrem k elektrické mobilitě.

O společnosti Emirates Global Aluminium (EGA)
EGA je největším světovým výrobcem „prémiového hliníku“ a byla první společností se sídlem na Středním východě, která se připojila k iniciativě Aluminium Stewardship Initiative. EGA dodává společnosti BMW Group primární hliník od roku 2013. Je komplexní výrobce hliníku, jehož činnost sahá od těžby bauxitu po rafinerie a elektrolýzu až po výrobu litého primárního hliníku. V roce 2019 společnost EGA prodala 2,6 milionu tun litých kovů. EGA je jediným výrobcem hliníku ve Spojených arabských emirátech, které jsou pátým největším producentem tohoto kovu na světě.

S více než 400 zákazníky ve více než 50 zemích je EGA jedním z největších světových dodavatelů slévárenských slitin pro automobilový průmysl. Společnost EGA je certifikována podle IATF 16949: 2016, nejnovějšího globálního standardu zavedeného automobilovým průmyslem, jehož cílem je zajistit ještě přísnější řízení kvality v globálním automobilovém dodavatelském řetězci.

 

Kontakt:

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.com/slovak

 

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

 

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2019 celosvetový predaj viac než 2,5 mil. osobných automobilov a viac než 175 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2019 činil zisk pred zdanením 7,118 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 104,210 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2019 zamestnával po celom svete 133 778 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

BMW iX: kombinovaná spotreba energie: <21 kWh / 100 km v testovacom cykle WLTP *; kombinované emisie CO2: 0 g / km.
* Údaje o jazdných výkonoch, spotrebe elektriny a dojazdu sú predbežné a vypočítané na základe predpovedí.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE.

Munich. 17 and 18 March 2021.

Here you can see the live webcasts of the Annual Conference 2021 with the Media Day and the Analyst and Investor Day.

 

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť