Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Spoločnosť BMW Group ochraňuje hlboké moria.

Spoločnosť BMW Group sa usiluje o čo najviac trvalo udržateľnú dodávateľskú sieť +++ Z dodávateľskej siete BMW Group boli preventívne vylúčené spoločnosti ťažiace minerály v hlbokých moriach +++ Vízia obehového hospodárstva pre riadenie zdrojov.

Životné prostredie
·
Spoločnosť
·
Udržateľnosť
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~207,28 KB)
  
Photos(1x, ~4,5 MB)

Mníchov. BMW Group v spolupráci s WWF Germany spustila iniciatívu na ochranu hlbokých morí. V spoločnej deklarácii sa BMW Group, WWF a ďalšie spoločnosti z iných oblastí priemyslu zaviazali preventívne nepoužívať hlbokomorské minerály a nefinancovať hlbokomorskú ťažbu, až pokým sa neuskutoční komplexný vedecký výskum, ktorý jasne vyhodnotí dôsledky hlbokomorskej ťažby na životné prostredie.

Patrick Hudde, šéf manažmentu trvalo udržateľnej dodávateľskej siete a nepriameho nákupu surovín BMW Group: „Spoločnosť BMW Group sa snaží byť jedným z najviac trvalo udržateľných výrobcov automobilov a s týmto zámerom sme nastavili vysoké štandardy aj pre našu sieť dodávateľov. Spôsob získavania surovín si vyžaduje osobitnú pozornosť. Na základe súčasných vedeckých poznatkov nie je možné posúdiť riziká a dopady hlbokomorskej ťažby na životné prostredie. Z tohto dôvodu suroviny pochádzajúce z hlbokomorskej ťažby v súčasnosti nie sú pre BMW Group alternatívou.”

Vďaka všeobecne rastúcemu dopytu po surovinách upútali pozornosť verejnosti zdroje minerálnych surovín uložené v hlbokých moriach. Ťažobné spoločnosti by mohli zaujať najmä mangánové uzliny (polymetalické uzliny), železné a mangánové kôry bohaté na kobalt a tiež usadeniny s vysokým obsahom sulfidov a rúd. Niektorí odborníci veria, že toto by mohla byť zaujímavá alternatíva k minerálom pochádzajúcim zo suchozemskej ťažby. Väčšina vedcov je však skeptická, a to najmä vzhľadom na chýbajúcu vedeckú analýzu.

Stratégia trvalej udržateľnosti spoločnosti BMW Group sa spolieha aj na účinné cyklické využívanie zdrojov — s cieľom významne zvýšiť percentuálny podiel využitia sekundárnych/recyklovaných materiálov vo vozidlách. Spoločnosť už teraz používa až 50 % sekundárneho/recyklovaného hliníka, 25 % sekundárnej/recyklovanej ocele a až 20 % sekundárnych/recyklovaných termoplastov. Tieto podiely by sa mali časom zvyšovať. V dlhodobom horizonte pomôže širšie využívanie sekundárnych/recyklovaných materiálov znížiť dopyt po primárnych surovinách.

Spoločnosť BMW Group požaduje vysoké štandardy trvalej udržateľnosti pri získavaní surovín aj od svojej dodávateľskej siete. Napríklad: aby dodávatelia surovín mohli spolupracovať s BMW Group, musia mať certifikáciu v súlade s vysokými štandardmi Iniciatívy pre udržateľnú ťažbu (Initiative Responsible Mining Assurance, IRMA).

BMW Group a WWF vítajú, že k iniciatíve na ochranu hlbokých morí sa pridali ďalšie tri spoločnosti, Google, Samsung SDI a Volvo Group, a veria, že pribudnú aj ďalší. Patrick Hudde, šéf manažmentu trvalo udržateľnej dodávateľskej siete a nepriameho nákupu surovín BMW Group: „Iniciatíva zostáva otvorená aj pre ďalších účastníkov. Boli by sme veľmi radi, keby sa pridali aj ďalšie spoločnosti - najmä zo siete našich dodávateľov.”

 

 

Kontakt:

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2020 celosvetový predaj viac než 2,3 mil. osobných automobilov a viac než 169 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2020 činil zisk pred zdanením 5,222 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 98,990 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2020 zamestnával po celom svete 120 726 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

ANNUAL GENERAL MEETING 2021.

Munich, 12 May 2021.

Here you can see the public on-demand webcast of the 101st Annual General Meeting of BMW AG.

 

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

Štvrťročný Report do 31. marca 2009
09.11.2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
09.11.2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť