Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

BMW Group podpisuje priamu dohodu s dodávateľmi čipov, čím si zabezpečí dodávky.

+++ Trojstranná dohoda s výrobcom špičkových mikročipov INOVA +++ Výroba polovodičov a polovodičov s mnohými funkciami v spoločnosti Globalfoundries +++ Zabezpečenie niekoľko miliónov polovodičov ročne +++ Prvé dodávky pre model BMW iX +++ Wendt: „Dlhodobé zabezpečenie zásob polovodičmi“ +++

BMW iX
·
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
·
BMW i
·
Spoločnosť
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~58,78 KB)
  
Photos(1x, ~6,98 MB)

Mníchov. Spoločnosť BMW Group skúma nové spôsoby spolupráce s dodávateľmi a v prípade strategicky dôležitých komponentov sa intenzívnejšie zapája do vytvárania siete priamych dodávateľov. Na dlhodobé zabezpečenie dodávok polovodičov spoločnosť uzatvorila priamu dohodu s high-tech spoločnosťou na vývoj mikročipov INOVA Semiconductors a so spoločnosťou Globalfoundries, výrobcom polovodičov s bohatými funkciami. Dohoda zaručuje spoločnosti BMW Group dodávku niekoľkých miliónov mikročipov ročne. Mikročipy sa použijú v inteligentnej LED technológii ISELED vyvinutej v spolupráci s BMW Group, ktorá bude prvýkrát nasadená v modeli BMW iX a dostane sa aj do ďalších modelov. Dodávky vozidiel BMW iX zákazníkom sa spustili začiatkom novembra.

 

„Prehlbujeme partnerstvo s dodávateľmi v kľúčových bodoch dodávateľskej siete a synchronizujeme plánovanie kapacít priamo s výrobcami a vývojármi polovodičov. To zlepšuje spoľahlivosť plánovania a transparentnosť v objemoch potrebných pre všetkých zúčastnených a dlhodobo zabezpečuje naše potreby,“ hovorí Dr. Andreas Wendt, člen predstavenstva BMW AG zodpovedný za nákup a sieť dodávateľov. „Táto priekopnícka dohoda predstavuje ďalší logický krok v zabezpečení našich dodávok ešte vyváženejším a proaktívnejším spôsobom.“

 

Táto dohoda je príkladom záväzku vybudovať odolnejší prístup partnerstva v rámci dodávateľského reťazca s cieľom znovu získať rovnováhu medzi ponukou a dopytom po čipoch v automobilovom priemysle, ako aj snahy o ďalšie zrýchlenie technologických inovácií.

 

„Táto zmluva priamo s OEM (Original Equipment Manufacturer – Výrobca originálnych dielcov) pre nás ako výrobcu polovodičov určite znamená novú oblasť,“ hovorí Robert Kraus, generálny riaditeľ spoločnosti INOVA Semiconductors. „Pevne veríme, že tento inovatívny prístup k partnerstvu v celom výrobnom reťazci nám pomôže dosiahnuť naše ciele: týmto spôsobom môžeme zabezpečiť dodávky pre našich koncových zákazníkov a zaistiť vysokú spoľahlivosť plánovania počas dlhých cyklov výroby čipov. Je to skutočne obojstranne výhodný prístup.“

 

„Spoločnosť Globalfoundries sa zaviazala budovať pevnejšie vzťahy s automobilovým priemyslom s cieľom poskytovať inovácie a riešiť rastúci dopyt po čipoch s mnohými funkciami,“ hovorí Mike Hogan, senior viceprezident a generálny riaditeľ pre automobilové, priemyselné a multimarket odvetvie v spoločnosti Globalfoundries. „Táto dohoda s BMW Group a INOVA ukazuje, ako spoločnosti spolupracujú pri vývoji inovatívnej inteligentnej LED technológie pre nový model BMW iX a pri vývoji nových technológií pre automobily zajtrajška.

 

Niekoľko tisíc polovodičov na automobil

V závislosti od možností výbavy obsahuje každé vozidlo niekoľko tisíc polovodičov, ktoré sú nevyhnutné pre všetky elektronické zariadenia. Slúžia rôznym funkciám vykonávaním aritmetických a ovládacích úloh v počítačoch, ukladaním údajov alebo dokonca zvládaním viacerých úloh súčasne. Podiel elektronických komponentov vo vozidlách sa bude v budúcnosti pravdepodobne ďalej zvyšovať.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

 

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.com/slovak

 

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.

 

BMW Group

 

BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2020 celosvetový predaj viac než 2,3 mil. osobných automobilov a viac než 169 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2020 činil zisk pred zdanením 5,222 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 98,990 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2020 zamestnával po celom svete 120 726 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

 

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

 

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

 

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

 

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach a dve samostatné servisné prevádzky v Bratislave a Banskej Bystrici.

 

Štyria autorizovaní predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

 

BMW Financial Services Slovakia, s.r.o., je priamy zástupca celosvetovej divízie BMW Financial Services poskytujúcej finančné a poistné produkty v rámci skupiny BMW Group.

 

Pridanou hodnotou priameho zastúpenia spoločnosti BMW Group, ktorá 1. júla 2021 oslavuje 15 rokov svojho pôsobenia na slovenskom trhu prostredníctvom spoločnosti BMW Slovenská republika, je vyššia kvalita poskytovaných služieb. Zákazníci tak majú lepší prístup k objednávaniu a ku konfigurácii vozidiel, k lepšej podpore ako aj k ponukám, ktoré pružnejšie, precíznejšie a lepšie dokážu reagovať na špecifické potreby slovenských zákazníkov. Výhodou je aj priama komunikácia medzi slovenským zastúpením a centrálou v Mníchove, čo vedie k lepšiemu, transparentnejšiemu a vhodnejšiemu procesu rozhodovania bez ďalšieho medzistupňa

 

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

BMW GROUP AT CES 2023.

Las Vegas. Here you can see the webcasts of the BMW Group Keynote at the CES 2023 and the Digital World Premiere of BMW i Vision Dee.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť