Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Article.

Pierwszeństwo dla zielonej energii poprzez inteligentne ładowanie.

BMW i oraz operator sieci TenneT testują nowatorską strategię ładowania pojazdów elektrycznych, wykorzystując do tego BMW i3. – Dzięki cyfrowej integracji elektromobilność staje się kamieniem węgielnym rewolucji energetycznej – klienci mogą czerpać korzyści z obniżonych kosztów.

I01
·
BMW i3
·
Środowisko naturalne
·
Technologia
·
Zrównoważony rozwój
·
Alternatywne układy napędowe, pojazdy przyszłości
·
Electrification
·
BMW i Automobiles
·
BMW i Beyond Automobiles
·
BMW i Sustainability
·
BMW i Incubator for Innovations
 

Press Contact.

Katarzyna Gospodarek
BMW Group

Tel: +48-22-279-7156
Fax: +48-22-331-8205

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~250,92 KB)
  
Photos(3x, ~5,86 MB)
The same press release is going to be published by power grid operator TenneT.

Monachium. Ściśle współpracując z operatorem sieci energetycznej TenneT, BMW Group pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które uczynią elektromobilność kamieniem węgielnym rewolucji energetycznej. Opracowany dla BMW Charging inteligentny system sterowania ładowaniem może pomóc wpłynąć na procesy ładowania pojazdów elektrycznych umożliwiając stabilność sieci energetycznej i optymalne wykorzystanie dostępnej energii ze źródeł odnawialnych. Po udanym wdrożeniu tego rozwiązania w USA po raz pierwszy dowiodło ono teraz swojej użyteczności także w Niemczech w ramach kolejnego projektu pilotażowego. Opiera się ono na technologii sieciowej, która jest już częścią wyposażenia standardowego w całkowicie elektrycznym modelu BMW i3.

BMW Group dąży do zaoferowania swoim klientom optymalnie wygodnych, ekonomicznych i niskoemisyjnych metod ładowania pojazdów zelektryfikowanych. Cyfrowa integracja pojazdów elektrycznych w sieci energetycznej umożliwia dostosowanie procesów ładowania zarówno do potrzeb mobilności klienta, jak i do stabilności sieci oraz dostępności energii odnawialnej. W ten sposób inteligentny system sterowania ładowaniem może pomóc w zapobieganiu zastojów w sieci energetycznej, jednocześnie „ustępując pierwszeństwa” zielonej energii. Jeśli nie zakłóca to planów mobilności klienta, proces ładowania odpowiednich pojazdów elektrycznych może zostać tymczasowo zredukowany – na przykład w razie niedoborów w dostawach energii – w celu odciążenia sieci. Doprowadzanie energii do akumulatora wysokonapięciowego będzie kontynuowane, gdy stagnacja w sieci zostanie zniwelowana – optymalnie w momencie, gdy dostępne będą wystarczające ilości energii wiatrowej lub słonecznej.

Inteligentne sterowanie ładowaniem reaguje na sygnały od operatora sieci.

Opracowany dla BMW Charging system sterowania ładowaniem pełni rolę łącznika między pojazdem a siecią energetyczną. Rejestruje on sygnalizowane przez operatora sieci potrzeby sieci elektrycznej i na tej podstawie jest w stanie optymalnie sterować procesami ładowania podłączonych pojazdów elektrycznych. Odbywa się to niezależnie od tego, czy pojazd jest podłączony do sieci za pośrednictwem publicznej stacji ładowania, stacji BMW Wallbox, czy też tradycyjnego gniazdka domowego. Sygnały są przetwarzane przez cyfrowy system sterowania ładowaniem i zintegrowaną w sieci elektronikę pojazdu.

W najnowszym projekcie pilotażowym udało się zarejestrować i przetworzyć przekazywane przez operatora sieci i partnera projektu TenneT informacje na temat możliwego przeciążenia sieci, aby następnie tymczasowo zredukować pobieranie energii podczas procesu ładowania w wybranych BMW i3. W ten sposób energia elektryczna z odnawialnych źródeł została optymalnie włączona do sieci i nie było potrzeby korzystania z rezerwowych elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi. Wyniki projektu pilotażowego są kolejnym kamieniem milowym na drodze do cyfrowej integracji pojazdów elektrycznych z siecią energetyczną i stanowią podstawę do wdrożenia tego rozwiązania na większą skalę.

Elektromobilność: od wyzwania do odpowiedzi na rewolucję energetyczną.

Wraz ze stale rosnącą liczbą pojazdów elektrycznych na drogach rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną do zasilania indywidualnej mobilności. Jeśli jednak zestawimy to z całkowitym zapotrzebowaniem, to elektromobilność ma stosunkowo niewielkie znaczenie. Autorzy niezależnych badań szacują, że przykładowo przy dwóch milionach pojazdów elektrycznych zapotrzebowanie na energię elektryczną w Niemczech wzrośnie tylko o około jeden procent.

Jednocześnie elektromobilność za sprawą inteligentnego sterowania ładowaniem pomaga operatorom sieci radzić sobie z nowymi zadaniami związanymi z rosnącym zaopatrzeniem w energię odnawialną. W tym kontekście ważne jest przede wszystkim precyzyjne zrównoważenie podaży i popytu – czyli wytwarzania i zużywania energii elektrycznej – zarówno w ujęciu geograficznym, jak i ilościowym. I tak przykładowo energia wiatrowa wytwarzana na północy musi być w stanie dotrzeć do konsumentów na południu Niemiec. Jest to utrudnione, gdy sieć pracuje już ze swoją maksymalną przepustowością. Bez inteligentnego sterowania mogą powstawać zastoje, które trzeba szybko zrekompensować. Jeśli więc dany obszar jest zagrożony przerwami w dostawach prądu, najczęstszą reakcją jest zwiększenie produkcji energii w elektrowniach węglowych lub gazowych, które są do dyspozycji w krótkim czasie.

Inteligentne ładowanie może pomóc w utrzymaniu stabilnych cen energii elektrycznej.

Te znane jako „redispatching” ingerencje w pracę elektrowni w samych tylko Niemczech powodują roczne koszty w wysokości około 500 milionów euro, które muszą pokrywać operatorzy sieci. Można je zredukować dzięki inteligentnie sterowanemu ładowaniu. Zastój w sieci eliminowany jest poprzez krótkotrwałą redukcję procesów ładowania. Umożliwia to przepływ energii wiatrowej bez konieczności wykorzystywania energii z paliw kopalnych w elektrowniach.

Oprócz zmniejszenia kosztów redispatchingu integracja pojazdów elektrycznych z siecią oraz inteligentne sterowanie ładowaniem w dalszej perspektywie mogą przyczynić się do ograniczenia rozbudowy ponadregionalnych linii energetycznych, a tym samym do utrzymania stabilnych cen energii elektrycznej.

Ponadto świadczone usługi stabilizacji sieci mogą również stanowić podstawę modeli biznesowych w przemyśle energetycznym. Inteligentnie sterowane ładowanie pozwala bowiem właścicielom pojazdów elektrycznych zarabiać. To kamień milowy na drodze do spełnienia wizji BMW Group, zgodnie z którą pewnego dnia koncern będzie mógł oferować kierowcom pojazdów elektrycznych całkowicie bezemisyjne i bezpłatne ładowanie.

Kompleksowa oferta w zakresie elektromobilności.

Prekursorem aktualnego projektu pilotażowego w Niemczech jest stworzony przez BMW Group i przeniesiony na drogi program BMW i Charge Forward. W amerykańskim stanie Kalifornia inteligentny, dostosowany do potrzeb klientów i sieci energetycznej system sterowania ładowaniem już od kilku lat przechodzi praktyczne próby w codziennych warunkach z flotą ponad 300 pojazdów elektrycznych i jest nagradzany korzyściami finansowymi przez lokalnego operatora sieci energetycznej. Premia finansowa przynosi natomiast korzyści kierowcom pojazdów elektrycznych biorących udział w programie – jest to sytuacja korzystna dla każdej ze stron.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

 

BMW Group

 

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 30 zakładów produkcyjnych i montażowych w 14 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

 

W roku 2018 firma BMW Group sprzedała ponad 2 490 000 samochodów oraz ponad 165 000 motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2018 wyniósł 9,815 mld EUR przy obrotach wynoszących 97,480 mld EUR. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w BMW Group było zatrudnionych 134 682 pracowników.

 

Podstawą sukcesu BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Dlatego też integralną część strategii firmy stanowią: zasady zrównoważonego rozwoju ekologicznego i społecznego wdrożone w całym łańcuchu wartości, promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

FIZ FUTURE OPENING

Fr. 25.09.2020 • 10:30 a.m. CEST. 
Here you will see the live broadcast of the opening of FIZ Projekthaus Nord. 

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Podane wartości zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone zgodnie ze standardową procedurą badawczą opisaną w rozporządzeniu europejskim (WE) 715/2007 w wersji obowiązującej w chwili uzyskania homologacji przez pojazd. Wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem standardowym dostarczanych na rynek niemiecki, a podany zakres uwzględnia różnice wynikające z wyposażenia dodatkowego oraz rozmiarów kół i opon dostępnych dla danego modelu.

Wartości zostały ustalone w cyklu testowym zgodnie z nowymi przepisami WLTP i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie.

Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach BMW.

Add your filter tags.

Informacja prasowa
Teczka prasowa
Przemówienie
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie