Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

BMW Group jako pierwszy producent klasy premium publikuje Zintegrowany Raport Koncernu

+++Pełna i przejrzysta sprawozdawczość dla wszystkich udziałowców+++Oficjalne zatwierdzenie celów w zakresie emisji CO2 przez inicjatywę Science Based Targets+++Raport BMW Group za rok 2020 po raz pierwszy łączy raport roczny i raport zrównoważonego rozwoju

Sprawy korporacyjne
·
Zrównoważony rozwój
 

Kontakt prasowy

Katarzyna Gospodarek
BMW Group

Tel.: +48-22-279-7156
Fax: +48-22-331-8205

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(1x, ~104,25 KB)
  
Zdjęcia(1x, ~909 KB)

Monachium. BMW Group pisze nowy rozdział w swojej sprawozdawczości: w raporcie za rok sprawozdawczy 2020, koncern po raz pierwszy łączy swój raport roczny i raport zrównoważonego rozwoju (dawniej Sustainable Value Report) w jeden Zintegrowany Raport Koncernu. W 2020 roku zarząd na nowo zdefiniował kluczowe cele firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, a dzięki zintegrowanemu zarządzaniu przedsiębiorstwem, kolejny logiczny krok w tej strategii stanowi teraz zintegrowana sprawozdawczość. Od tej pory Zintegrowany Raport będzie prezentowany podczas dorocznej konferencji BMW Group i jako jeden raport będzie przedstawiał wyniki ekonomiczne BMW Group, a także jej wkład ekologiczny i społeczny.

Dr Nicolas Peter, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za finanse: — Raport BMW Group za rok 2020 pokazuje, że model biznesowy nierozerwalnie łączy się u nas ze zrównoważonym rozwojem. Zarządzamy BMW Group zarówno na podstawie wskaźników finansowych, jak i pozafinansowych, co roku przedstawiając przejrzyste raporty na ich temat. Zwłaszcza jako producent klasy premium mamy aspiracje, aby dawać dobry przykład w branży i przejmować odpowiedzialność. Wskaźniki, które wykazują nasze zrównoważone działania, w naszych raportach są traktowane na równi ze wskaźnikami finansowymi

W realizacji dotychczas zdefiniowanych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju BMW Group osiągnęła znaczące sukcesy: przykładowo w 2020 roku udało jej się zredukować emisję CO2 w europejskiej flocie nowych samochodów o 53 procent w stosunku do roku 1995. Od ubiegłego roku we wszystkich zakładach na całym świecie 100 procent kupowanej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Ponadto firma w 2020 roku osiągnęła kluczowy cel dotyczący różnorodności: odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych w BMW Group wyniósł 17,8%, przekraczając tym samym docelowy przedział 15-17%.

W lipcu 2020 roku BMW Group wyznaczyła nowe ambitne cele w zakresie redukcji emisji CO2 do 2030 r. – po raz pierwszy dla całego cyklu życia produktu, od łańcucha dostaw, poprzez produkcję, aż po zakończenie fazy użytkowania.

  • W całym tym zakresie emisja CO2 na każdy pojazd ma zostać zmniejszona o co najmniej jedną trzecią. Dla floty liczącej ponad 2,5 miliona pojazdów wyprodukowanych przez BMW Group w 2019 roku odpowiadałoby to redukcji do 2030 r. o ponad 40 milionów ton CO2 w cyklu życia.
  • Po zmniejszeniu od 2006 r. emisji CO2 na jeden wyprodukowany pojazd o około 78 procent w latach 2019-2030 emisja BMW Group (zakres 1 + 2) ma zostać obniżona o kolejne 80 procent.
  • Do roku 2030 emisja CO2 w fazie użytkowania pojazdów w porównaniu z rokiem 2019 ma zostać zredukowana o 40 procent na każdy przejechany kilometr. Kluczowym narzędziem jest tu dalekosiężna strategia produktowa z konsekwentną rozbudową e-mobilności.
  • BMW Group odgrywa pionierską rolę jako pierwszy producent samochodów, który wyznaczył konkretne cele w zakresie emisji CO2 dla swojego łańcucha dostaw. Celem jest tu zmniejszenie emisji CO2 na pojazd o co najmniej 20 procent w stosunku do roku 2019. W tym celu BMW Group ustanowi m.in. ślad węglowy łańcucha dostaw jako kryterium rozdziału w swoich procesach decyzyjnych.

Cele BMW Group zakresie emisji CO2 zostały również oficjalnie zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTI). Fakt ten stanowi potwierdzenie, że cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z najnowszym stanem wiedzy naukowej, przyczyniają się do realizacji celów paryskiego porozumienia klimatycznego. W perspektywie długoterminowej BMW Group postawiła sobie za cel, aby do 2050 roku stworzyć neutralny dla klimatu model biznesowy w całym łańcuchu dostaw.

W najbliższych latach firma zamierza wykorzystywać, oparty na zasadach International Integrated Reporting Council (IIRC), Zintegrowany Raport do przejrzystego raportowania o postępach w realizacji celów, opierając.

Raport BMW Group za rok 2020 obejmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie z działalności BMW AG i BMW Group oraz sprawozdanie niefinansowe, które opiera się na wymogach niemieckiej ustawy o wdrażaniu dyrektywy CSR (CSR-RUG) zgodnie z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych. Ponadto raport BMW Group za rok 2020 zawiera informacje na temat realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju w latach 2012-2020.

BMW Group może budować na solidnych fundamentach zintegrowanej sprawozdawczości: od 2001 roku BMW Group informuje o swoich działaniach na rzecz zmniejszania wpływu na środowisko. Od 2005 roku BMW Group stosuje standardy Global Reporting Initiative (GRI) w zakresie raportowania swoich postępów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, a od 2008 roku stosuje najwyższy poziom aplikacji GRI (opcja „Comprehensive”). Już od roku finansowego 2013, BMW Group poddaje swoje raporty zrównoważonego rozwoju audytowi przeprowadzanemu przez zewnętrznego audytora („Limited Assurance”). Od Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2014 raport zrównoważonego rozwoju i raport roczny są publikowane jednocześnie.

Zgodnie z duchem czasu raport BMW Group za rok 2020 ukazuje się w formie cyfrowej. W jego nowocześnie i przejrzyście zaprojektowane strony wkomponowane są przy tym materiały audiowizualne i animowane grafiki. Raport dostępny będzie od 17 marca pod adresem:
https://bericht.bmwgroup.com/.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

 

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

W roku 2020 firma BMW Group sprzedała ponad 2,3 miliona samochodów oraz ponad 175 tysięcy motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2019 wyniósł 7,118 mld euro przy obrotach wynoszących 104,210 mld euro. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w BMW Group było zatrudnionych 126 016 pracowników.

Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Dlatego też integralną część strategii firmy stanowią: zasady ekologicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju wdrożone w całym łańcuchu wartości, promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.

Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Polska

Twitter: https://twitter.com/BMW_Polska

YouTube: http://www.youtube.com/BMWPolska

Instagram: https://www.instagram.com/bmwpolska

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/

Załączniki

Materiały dodatkowe

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

ANNUAL GENERAL MEETING 2021.

Munich. 12 May - 10:00 CEST.

Here you can see the public transmission of the 101st Annual General Meeting of BMW AG.

 

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie