Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

Bezpłatne aktualizacje over-the-air dla 3,8 mln pojazdów: dziesięć najważniejszych punktów.

+++ Szerokie ulepszenia funkcji „trasa zoptymalizowana pod kątem ładowania” +++ Nowe możliwości inteligentnego asystenta osobistego BMW +++ Możliwość integracji Amazon Alexa w systemie operacyjnym BMW 8 +++ Nowe tryby My Mode do iX i serii 2 Active Tourer +++

Technologia
·
Automated Driving
·
Systemy wspomagania kierowcy
·
Informacja i rozrywka, koncepcje kontroli
 

Kontakt prasowy

Hubert Fronczak
BMW Group

Tel.: +48-728-874-121

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(1x, ~1,38 MB)
  
Zdjęcia(32x, ~255,08 MB)

Monachium. Od ubiegłego tygodnia jest dostępna najnowsza, bezpłatna zdalna aktualizacja oprogramowania do pojazdów z systemem operacyjnym BMW 8. Wkrótce dostępna będzie również nowa zdalna aktualizacja oprogramowania do pojazdów z systemem operacyjnym BMW 7. Ulepszenia zostaną udostępnione over-the-air dla łącznie około 3,8 mln pojazdów. Już od 2019 roku BMW Group jako jeden z pierwszych producentów na świecie jest w stanie dostosowywać każdy element kodu oprogramowania pojazdu bezprzewodowo przez internet (over‑the‑air) – nie chodzi tu więc o aktualizacje map nawigacyjnych. Wzorcowy jest również czas trwania instalacji: architektura oprogramowania sukcesywnie rozwijana przez ostatnie 15 lat umożliwia BMW instalowanie oprogramowania we wszystkich sterownikach pojazdu w ciągu około 20 minut. Darmowe aktualizacje obejmują ulepszenia i rozszerzenia funkcji w zakresie inforozrywki, jazdy, układu napędowego, systemów wspomagających kierowcę, komfortu i bezpieczeństwa.

Główne cechy zdalnej aktualizacji oprogramowania 07-22 w skrócie (szczegółowy opis poniżej w tekście):

  1. Obszerne ulepszenia trasy zoptymalizowanej pod kątem ładowania (dotyczy BMW iX, i4 wyprodukowanych do lipca 2022 r.).
  2. Inteligentny asystent osobisty BMW zyska nowe możliwości i wizualną wyrazistość (dotyczy wszystkich pojazdów z systemem operacyjnym BMW 8 wyprodukowanych do lipca 2022 r.).
  3. W systemie operacyjnym BMW 8 możliwa będzie integracja Amazon Alexa (dotyczy wszystkich pojazdów z systemem operacyjnym BMW 8 wyprodukowanych do lipca 2022 r.).
  4. Nowe tryby My Modes „Expressive” i „Relax” (dotyczy BMW iX i serii 2 Active Tourer wyprodukowanych do lipca 2022 r.).
  5. Integracja ConnectedDrive Store bezpośrednio w samochodzie dla umożliwienia posprzedażowego dokupywania funkcji (dotyczy BMW iX i serii 2 ActiveTourer wyprodukowanych do lipca 2022 r.).
  6. Ulepszenia związane z profilem BMW ID i aplikacją My BMW (dotyczy wszystkich pojazdów z systemem operacyjnym BMW 8 wyprodukowanych do lipca 2022 r.).
  7. Ostrzeganie przy wysiadaniu zwiększające bezpieczeństwo przy opuszczaniu z pojazdu (dotyczy BMW iX i serii 2 Active Tourer wyprodukowanych do lipca 2022 r.).
  8. Ostrzeganie przed kolizją czołową z uruchomieniem hamulców pomaga zapobiegać kolizjom (dotyczy BMW iX i serii 2 Active Tourer wyprodukowanych do lipca 2022 r.).
  9. Zegar QLOCKTWO do pojazdów z systemem operacyjnym BMW 8.
  10. Ulepszenia do pojazdów z systemem operacyjnym 7 (dostępne wkrótce).

 

1. Relaksująca jazda do celu na napędzie elektrycznym – dzięki znacznemu ulepszeniu „trasy zoptymalizowanej pod kątem ładowania” w BMW Maps.

Oparty na chmurze system nawigacyjny BMW Maps po zainstalowaniu zdalnej aktualizacji oprogramowania oferować będzie szerokie ulepszenia funkcji „trasy zoptymalizowanej pod kątem ładowania” w pojazdach elektrycznych z systemem operacyjnym BMW 8. Jeśli po wprowadzeniu celu podróży aktualny zasięg nie wystarcza, aby dojechać do celu, to obliczana jest trasa optymalna pod kątem ładowania. Algorytm obliczania i szybkość obliczania trasy zoptymalizowanej pod kątem możliwości ładowania zostały jeszcze bardziej udoskonalone. Na podglądzie trasy dodano dodatkowe, ważne informacje o postojach na ładowanie – takie jak szacowany stan naładowania w chwili przybycia, zalecany czas ładowania i cel ładowania dla dalszej podróży. Dzięki przetwarzaniu danych na żywo podczas podróży planowane są automatycznie nowe stacje ładowania, jeśli pierwotnie wybrane stacje ładowania nie są już dostępne. Ponadto – o ile są dostępne – oferowane są teraz także alternatywne trasy zoptymalizowane pod kątem możliwości ładowania. W ustawieniach podstawowych system jest skonfigurowany w taki sposób, aby dojechać do miejsca docelowego i postojów na ładowanie przy poziomie naładowania wynoszącym co najmniej 10 procent. W razie potrzeby kierowca może również indywidualnie dopasować ten bufor ładowania.

Również BMW iX3 z systemem operacyjnym 7 skorzysta z ulepszonego algorytmu bardziej inteligentnego planowania oraz szybszej kalkulacji trasy zoptymalizowanej pod kątem ładowania.

2. Inteligentny asystent osobisty BMW z nowymi możliwościami w pojazdach z systemem operacyjnym BMW 8.

Inteligentny asystent osobisty BMW zyska wizualną wyrazistość. Po zdalnej aktualizacji oprogramowania będzie mógł przekształcać się w około 20 różnych symboli. Dzięki temu interakcja z osobistym asystentem będzie jeszcze bardziej ekspresyjna i dynamiczna. Ponadto inteligentny asystent osobisty będzie mógł teraz zmieniać wygląd na „Expressive” z parą oczu, dzięki czemu wygląda jeszcze bardziej jak żywy. Kierowcy będą mogli wybierać między harmonijną a ekspresyjną wizualizacją.

Aby zwiększyć komfort jazdy, proaktywne sugestie inteligentnego asystenta osobistego zostaną rozszerzone o aktywnego regulatora prędkości i asystenta parkowania, jeśli funkcje te są na wyposażeniu pojazdu. Jeśli kierowca nie korzysta z tych funkcji lub korzysta z nich rzadko, asystent zaleci ich użycie w odpowiednich sytuacjach.

3. Integracja Amazon Alexa teraz możliwa także w systemie operacyjnym 8.

Po zainstalowaniu najnowszej zdalnej aktualizacji oprogramowania klienci będą mogli aktywować Amazon Alexa również w systemie operacyjnym BMW 8. Głęboka integracja Amazon Alexa umożliwia teraz korzystanie z asystenta głosowego Amazon w samochodzie w sposób znany klientom z domu. Dzięki temu można jeszcze łatwiej edytować listy zakupów, sprawdzać wiadomości lub odtwarzać muzykę. Możliwe jest teraz również sterowanie funkcjami inteligentnego domu z samochodu. Aplikacja My BMW umożliwia prostą instalację Amazon Alexa w samochodzie.

W nowym BMW serii 7 konfiguracja poprzez skanowanie kodu QR będzie jeszcze łatwiejsza, również bez aplikacji My BMW.

4. Nowe tryby My Mode do BMW iX i serii 2 Active Tourer.

Aktualizacja uzupełni znane już tryby „Personal”, „Efficient” i „Sport” w BMW iX i BMW serii 2 Active Tourer o dwa kolejne tryby My Mode: „Relax” i „Expressive”. W trybie „Relax” specjalne ustawienia zapewniają relaksującą jazdę. W trybie „Expressive” we wnętrzu panuje ekspresyjna atmosfera. Trybu „Relax” w serii 2 Active Tourer wymaga aktywnych foteli, a tryb „Expressive” opcjonalnych listew ozdobnych z dodatkowym oświetleniem ambientowym.

5. Wygodne posprzedażowe dokupywanie funkcji w samochodzie poprzez Sklep BMW ConnectedDrive.

W BMW iX oraz nowym BMW serii 2 Active Tourer wraz ze zdalną aktualizacją oprogramowania w samochodzie pojawi się bezpośredni dostęp do Sklepu ConnectedDrive. Będzie tam dostępny przegląd wszystkich możliwych do wykupienia i wykupionych usług i funkcji pojazdu. Dzięki „Funkcjom na żądanie” kierowcy BMW mogą cieszyć się jeszcze większym komfortem i elastycznością po zakupie pojazdu. Mają możliwość wyboru dodatkowych funkcji również po dokonaniu zakupu samochodu. Istnieje przy tym możliwość bezpłatnego testu funkcji oraz zakupu na określony okres działania i użytkowania. Opłata pobierana jest tylko za zamawiany okres działania lub użytkowania. Jeśli funkcja, np. ogrzewanie foteli, została już zakupiona fabrycznie przy zamawianiu pojazdu, pozostaje ona dostępna bez ograniczeń i bez dodatkowych kosztów.

„Funkcje na żądanie” są zawsze dostępne w Sklepie BMW ConnectedDrive; można je też przeglądać za w aplikacji My BMW. Dostępność ofert i funkcji różni się na poszczególnych rynkach i zależy od wymagań technicznych pojazdu i ich wyposażenia.

6. Usprawnienia dodawania i usuwania pojazdu w aplikacji My BMW.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania ułatwi dodawanie pojazdu z systemem operacyjnym BMW 8 do aplikacji My BMW. Po pierwszym zalogowaniu się w samochodzie za pomocą profilu BMW ID pojazd ten zostanie automatycznie dodany do aplikacji My BMW na smartfonie, co umożliwi korzystanie z wielu usług zdalnych. Dotyczy to również profili BMW ID utworzonych już w samochodzie przed aktualizacją.

Zwiększa się też liczba użytkowników, którzy mogą dodać ten sam pojazd do aplikacji My BMW. Dzięki temu kilku członków rodziny jednocześnie może dzięki własnemu profilowi BMW ID korzystać ze spersonalizowanych ustawień w samochodzie i usług zdalnych w aplikacji My BMW. W zależności od modelu pojazdu z systemem operacyjnym BMW 8 możliwych będzie teraz maksymalnie trzech użytkowników (jeden użytkownik główny, dwóch współużytkowników) lub siedmiu użytkowników (jeden użytkownik główny, sześciu współużytkowników). Pierwszy użytkownik, który doda samochód do aplikacji My BMW, staje się automatycznie użytkownikiem głównym. Pozostali stają się współużytkownikami. Użytkownik główny ma specjalne uprawnienia w stosunku do współużytkowników: np. tworzenie i udostępnianie funkcji BMW Digital Key, uprawnienia administratora (np. usuwanie profili BMW ID w samochodzie) oraz przenoszenie roli użytkownika głównego na inny profil BMW ID.

Znacznie łatwiejsze będzie też rozłączanie: gdy kierowca usunie pojazd ze swojej aplikacji My BMW, w samochodzie usunięty zostanie również profil BMW ID kierowcy. Z kolei usunięcie profilu BMW ID w samochodzie prowadzi również do automatycznego usunięcia BMW z aplikacji My BMW, przez co ten profil BMW ID nie będzie już miał dostępu do funkcji zdalnych w aplikacji My BMW. W ustawieniach profilu BMW ID klienci mogą w każdej chwili wyświetlić w samochodzie aktualnie przypisane profile BMW ID. Użytkownik główny może usunąć siebie i każdy inny profil BMW ID w samochodzie. Jeśli użytkownik główny usunie siebie, wszyscy współużytkownicy zostają również usunięci z pojazdu, a pojazd zostaje usunięty z aplikacji My BMW wszystkich użytkowników.

7. Ostrzeganie przy wysiadaniu zwiększa bezpieczeństwo podczas opuszczania pojazdu.

W BMW iX i serii 2 Active Tourer (wyprodukowanych do lipca 2022 r.) jeśli drugi z tych modeli wyposażony jest w opcjonalny system asystujący kierowcy, ostrzeganie przy wysiadaniu zostanie uzupełnione o migające oświetlenie ambientowe. Dzięki temu ostrzeganie przy wysiadaniu ostrzegać będzie również poprzez oświetlenie ambientowe.

System ostrzegania przy wysiadaniu ostrzega pasażerów przed zbliżającymi się użytkownikami dróg podczas opuszczania pojazdu i pomaga zapobiegać kolizjom. System nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności za prawidłową ocenę widoczności i sytuacji na drodze.

8. Ostrzeganie przed kolizją czołową z uruchomieniem hamulców pomaga kierowcy zapobiegać kolizjom.

W BMW iX i serii 2 Active Tourer (wyprodukowanych do lipca 2022 r.) najnowsza zdalna aktualizacja oprogramowania wprowadzi w ostrzeganiu przed kolizją czołową z uruchomieniem hamulców działanie również na nadjeżdżające pojazdy, np. podczas skręcania, oraz na wykryty koniec korka. Funkcja pomaga kierowcy zapobiegać kolizjom. System może wykryć nadjeżdżające pojazdy i oraz koniec korka i w sytuacji awaryjnej zapobiec kolizji lub znacznie zmniejszyć prędkość uderzenia. System nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności za prawidłową ocenę widoczności i sytuacji na drodze. Kierowca musi obserwować ruch drogowy i reagować w odpowiednich sytuacjach.

9. Aktualizacja na miarę czasów – nagrodzone za design QLOCKTWO teraz dostępne we wszystkich pojazdach BMW z systemem operacyjnym 8.

QLOCKTWO to wyświetlacz godziny, który zdobył kilka nagród za swój niezwykły design. Zegar informuje co pięć minut o godzinie słownie na matrycy literowej. Kolejne minuty są sygnalizowane przez delikatnie świecące kropki w rogach matrycy. Podobnie jak BMW QLOCKTWO łączy ambitną stylistykę z luksusowym wykonaniem. Po najnowszej zdalnej aktualizacji oprogramowania zegar QLOCKTWO będzie dostępny we wszystkich pojazdach BMW z systemem operacyjnym 8 w sumie w 16 językach. Widżet automatycznie przyjmuje język z ustawiony w systemie operacyjnym BMW 8. Dodawanie nowego widżetu jest bardzo proste poprzez przesunięcie istniejących kafelków menu głównego w lewą stronę za pomocą funkcji „Dodaj widżet”.

10. Ulepszenia asystenta utrzymania pasa ruchu w pojazdach z systemem operacyjnym BMW 7.

W przypadku wielokrotnych interwencji asystenta utrzymania pasa ruchu emitowany jest sygnał ostrzegawczy. Od trzeciej korekty w ciągu kolejnych trzech minut sygnał ostrzegawczy wydłuża się o dodatkowe dziesięć sekund dla każdej kolejnej interwencji. Po aktualizacji aktywność kierowcy resetuje czas trwania sygnału ostrzegawczego do pierwotnej długości (tylko w pojazdach z fabrycznym asystentem utrzymania pasa ruchu).

Korekta toru jazdy asystenta utrzymania pasa ruchu będzie bardziej komfortowa, ponieważ czas trwania i siła korekty będą bardziej dostosowywać się do indywidualnej sytuacji na drodze. Im wolniej opuszczany jest pas ruchu, tym płynniej pojazd koryguje tor jazdy. Aby szybciej powrócić do optymalnej pozycji jazdy, samochód ustawia się teraz blisko oznaczenia pasa ruchu, który został wcześniej przekroczony.

Ogólne uwagi dotyczące zdalnej aktualizacji oprogramowania

Obecnie system operacyjny BMW 7 i 8 można zaktualizować w ponad 30 modelach BMW. Wersję oprogramowania oraz dostępne aktualizacje można sprawdzić w menu ustawień pojazdu w sekcji „Zdalna aktualizacja oprogramowania”. Do instalacji oferowana jest zawsze tylko kolejna możliwa aktualizacja. Nie ma możliwości zainstalowania nieprawidłowej wersji.

Dostępność i zawartość zdalnych aktualizacji oprogramowania zależy od kraju, modelu, wyposażenia i zainstalowanej wersji oprogramowania. Tutaj można znaleźć informacje na temat treści i wymagań dotyczących zdalnej aktualizacji oprogramowania w Niemczech. Instrukcje i wskazówki dotyczące zdalnej aktualizacji oprogramowania można znaleźć w filmie BMW How-To.

Załączniki

Materiały dodatkowe

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE 2023.

Here you can see the on demand webcast of the BMW Group Annual Conference 2023.

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie