Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

BMW Group kontynuuje rentowny wzrost

+++ O. Zipse: „Konsekwentna i udana realizacja strategii” +++ Marża EBT w koncernie na poziomie 11,0% za cały rok +++ Marża EBIT w segmencie samochodów na poziomie 9,8% w 2023 r. +++ Odsetek dostaw pojazdów BEV na poziomie 15% w 2023 r. – zgodnie z prognozami +++ Emisja CO2 we flocie UE na poziomie 102,1 g/km (WLTP) – znacznie poniżej limitu 128,5 g/km +++ Proponowana wypłata dywidendy w wysokości 6,00 euro za jedną akcję zwykłą +++

Sprzedaż i marketing
·
Korporacja - finanse, fakty i liczby
·
Sprawy korporacyjne
 

Kontakt prasowy

Hubert Fronczak
BMW Group

Tel.: +48-728-874-121

wyślij e-mail

Monachium. Zgodnie z prognozami BMW Group osiągnęło swoje cele biznesowe na rok podatkowy 2023. Pomimo silnej konkurencji i zmiennych warunków spółka z powodzeniem utrzymała rentowny wzrost i obroniła pozycję lidera w globalnym segmencie premium. W ciągu roku do końca grudnia klientom dostarczono łącznie 2 554 183 pojazdy klasy premium (2022: 2 399 632 egz. / +6,4%), w tym 717 620 egz. w czwartym kwartale (Q4 2022: 651 794 egz. / +10,1%). Dostawy za cały rok odnotowały solidny wzrost, co przełożyło się na udział w rynku na poziomie 3,3%.

Wysoki popyt na produkty BMW Group był motorem jej utrzymujących się dobrych wyników finansowych: marża EBT w koncernie wyniosła 11,0% (2022: 16,5%; Q4: 8,6%; 2022: 8,2%) – powyżej celu strategicznego 10%. Marża EBIT w segmencie samochodów na poziomie 9,8% (2022: 8,6%; Q4: 8,5%; Q4 2022: 8,5%) mieściła się w prognozowanym przedziale docelowym 9,5–10,0%.

W 2023 r. najważniejszym motorem wzrostu była świeża i atrakcyjna oferta pojazdów elektrycznych. BMW Group dostarczyło klientom łącznie 375 716 samochodów w pełni elektrycznych (2022: 215 752 egz. / +74,1%), osiągając zgodnie z planem udział w całkowitej sprzedaży na poziomie około 15%. Uwzględniając dostarczone samochody PHEV, BMW Group sprzedało łącznie 565 875 zelektryfikowanych pojazdów (2022: 433 792 egz. / +30,5%), osiągając tym samym udział w sprzedaży na poziomie 22%.

Elektryfikacja oferty pojazdów znacząco przyczynia się do redukcji emisji CO2 w koncernie, a także do dalszej redukcji emisji CO2 floty. We flocie europejskiej BMW Group kontynuowało redukcję emisji w 2023 r.: przy 102,1 grama CO 2 na kilometr (według WLTP; 2022: 105 g/km / -2,8%) wstępny wynik był znacznie poniżej celu Unii Europejskiej wyznaczonego na poziomie 128,5 g/km.

„Rok 2023 uwydatnił to, jak konsekwentnie i skutecznie wdrażamy naszą strategię. Odnotowaliśmy silny wzrost i znacznie zwiększyliśmy odsetek pojazdów elektrycznych, jednocześnie poprawiając rentowność operacyjną. Wielu ludzi mówi o „transformacji”. Dla nas jest to raczej kwestia nieustannego postępu” – powiedział Oliver Zipse, prezes zarządu BMW AG. „Pozostajemy na wyznaczonym kursie i oferujemy naszym klientom najnowsze innowacje i rozwiązania technologiczne – niezależnie od układu napędowego pojazdu. W ten sposób dążymy do dalszego dostarczania zaawansowanych produktów w celu zaspokojenia dużego popytu”.

Solidny wzrost obrotów koncernu

Obroty koncernu odnotowały solidny wzrost w całym roku i zwiększyły się do 155 498 mln EUR (2022: 142 610 mln EUR / +9,0% / skorygowane o wpływ przeliczenia walut: +13.1%).

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. ujęto w całości obroty BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA); w roku poprzednim miało to miejsce dopiero od 11 lutego 2022 r. – po pełnej konsolidacji. Należy to uwzględnić w porównaniu rok do roku.

Oprócz pełnej konsolidacji obroty były głównie napędzane przez wyższe wolumeny sprzedaży i pozytywny wpływ oferty produktowej. Do wzrostu obrotów przyczyniły się również wyższe stopy procentowe i sprzyjające czynniki finansowania kredytowego, na które wpływ miały niekorzystne czynniki walutowe związane z chińskim renminbi i dolarem amerykańskim.

Wydatki na badania i rozwój osiągają nowy szczyt

Związane z badaniami i rozwojem koszty Grupy za cały rok znacznie wzrosły – do 7538 mln EUR (2022: 6624 mln euro / +13,8%). Oprócz wydatków na rozwój nowych modeli, takich jak nowe BMW serii 5, X3 i X5 (aktualizacja modelu), Rolls-Royce Spectre* i przyszłe modele w ramach NEUE KLASSE, wydatki na badania i rozwój koncentrowały się przede wszystkim na dalszej elektryfikacji i cyfryzacji oferty pojazdów oraz na zautomatyzowanej jeździe.

Wskaźnik badań i rozwoju (zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym) za cały rok wyniósł 5,0% (2022: 5,0%) i znalazł się w górnym zakresie długoterminowego przedziału docelowego spółki wynoszącego 4,0–5,0%.

Nakłady inwestycyjne BMW Group wzrosły w całym roku do 8836 mln EUR (2022: 7791 mln EUR / +8.5%). Znaczne inwestycje zostały skierowane na moduły elektryfikacji i autonomicznej jazdy, a także na uruchomienie produkcji akumulatorów wysokonapięciowych na różnych rynkach oraz budowę zakładu produkcyjnego w Debreczynie na Węgrzech. Wskaźnik nakładów inwestycyjnych za okres 12 miesięcy wyniósł 5,7% (2022: 5,5%).

„Dokonujemy dużych inwestycji w innowacyjne technologie oraz elektryfikację i cyfryzację naszych produktów i zakładów. Inwestujemy w przyszłość BMW Group i generujemy silne wolne przepływy pieniężne. Umożliwiają nam to nasze dobre wyniki finansowe. Obecna rentowność firmy stanowi fundament sukcesu w przyszłości. Za sprawą wysoce wydajnych, wyposażonych w wiodącą technologię pojazdów klasy premium chcemy utrzymać rentowny wzrost w przyszłości” – powiedział Walter Mertl, członek zarządu odpowiedzialny za finanse.

Znacząco wyższe zyski koncernu (EBIT)

Całoroczny zysk na działalności operacyjnej spółki (EBIT) odzwierciedlił dobre wyniki operacyjne BMW Group: w 2023 r. zysk EBIT wzrósł do 18 482 mln EUR (2022: 13 999 mln EUR / +32,0%). Oprócz pełnej konsolidacji BBA i wyższego wskaźnika dostaw pojazdów, pozytywny wpływ miały również niższe wyłączenia międzysegmentowe związane z działalnością leasingową.

W okresie od stycznia do grudnia BMW Group odnotowała zysk brutto (EBT) w wysokości 17 096 mln EUR (2022: 23 509 mln EUR / -27,3%). W tym przypadku ujemny wynik finansowy oparty na wartości godziwej w wysokości -1386 mln EUR (2022: 9510 mln EUR) odzwierciedla odpowiedni efekt bazowy: w poprzednim roku aktualizacja wyceny udziałów kapitałowych BBA w wysokości 7,7 mld EUR w ramach pełnej konsolidacji znacznie zwiększyła wynik finansowy BMW Group, zyski oraz zysk netto koncernu.

Marża EBT za okres od stycznia do grudnia wyniosła 11,0% (2022: 16,5%). Zysk netto koncernu za okres 12 miesięcy wyniósł 12 165 mln EUR (2022: 18 582 mln EUR / -34,5%). Gdyby nie jednorazowy wpływ aktualizacji wyceny, zysk netto koncernu byłby wyższy rok do roku, a marża EBT byłaby na poziomie z poprzedniego roku.

Znaczący wzrost EBIT w segmencie samochodów od początku roku do końca grudnia

W segmencie samochodów pełna integracja działalności operacyjnej BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA), wyższe wolumeny sprzedaży i pozytywny wpływ oferty produktowej zwiększyły obroty za okres 12 miesięcy o 7,0% do 132 277 mln EUR (2022: 123 602 mln EUR / skorygowane o wpływ przeliczenia walut: +11,3%), podobnie jak wyższe obroty w ramach działalności posprzedażnej. Negatywny efekt przeliczenia walut, głównie z chińskiego renminbi i dolara amerykańskiego, miał wpływ na wzrost obrotów: wyłączając te niekorzystne czynniki, obroty za cały rok wzrosły o 11,3%.

Deprecjacja i amortyzacja wynikająca z alokacji ceny nabycia w związku z pełną konsolidacją w wysokości około 1,4 mld EUR wpłynęła na koszt własny sprzedaży w segmencie za cały rok, a także na niewielki wzrost kosztów sprzedaży i kosztów administracyjnych. Zysk segmentu samochodów na działalności operacyjnej (EBIT) za cały rok również był znacznie wyższy i wyniósł 12 981 mln EUR (2022: 10 635 mln EUR / +22,1%).

Dodatni bilans wynika z całorocznego uwzględnienia wyniku BBA oraz z efektu finalnego wolumenu, oferty i cen, napędzanego wyższym wolumenem sprzedaży i wyższym udziałem pojazdów z najwyższej półki, a także pojazdów BMW M.

Niesprzyjające czynniki wynikały z wyższych wydatków na badania i rozwój oraz zwiększonych kosztów produkcji w stosunku do 2022 r., a także wyższego udziału pojazdów zelektryfikowanych. Marża EBIT za ten okres wyniosła 9,8% (2022: 8,6%; +1,2%). Wyłączając deprecjację i amortyzację aktywów BBA z alokacji ceny nabycia w wysokości 1,4 mld EUR, o której mowa wcześniej, marża EBIT wyniosła 10,8%.

Dzięki temu wzrostowi zysków wolne przepływy pieniężne w segmencie wyniosły 6 942 mln EUR na koniec grudnia (2022: 11 071 mln EUR / -37,3%). Poprzedni rok zawierał pozytywny jednorazowy wpływ około 5 mld EUR wynikający z pełnej konsolidacji BMW Brilliance.

Kontynuacja programu skupu akcji własnych BMW AG

Na podstawie upoważnienia wydanego na dorocznym walnym zgromadzeniu w maju 2022 r. Zarząd podjął decyzję o odkupie akcji o maksymalnej wartości 2,0 mld EUR. Podczas początkowego programu odkupu akcji w okresie od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. spółka BMW AG odkupiła łącznie 22 199 529 akcji zwykłych za 1850 mln EUR i 1 923 871 akcji uprzywilejowanych za 150 mln EUR.

Odpowiada to 3,78% obecnego kapitału zakładowego. Zgodnie z decyzją Zarządu wszystkie nabyte akcje zostały umorzone w trzecim kwartale 2023 r. Drugi program skupu akcji własnych o maksymalnej wartości 2,0 mld EUR rozpoczął się w lipcu 2023 r. Do końca 2023 r. spółka BMW AG nabyła 4 218 363 akcji zwykłych i 942 892 akcji uprzywilejowanych. Za akcje odkupione w pierwszej transzy zapłacono łączną cenę nabycia (z wyłączeniem początkowych kosztów nabycia) ok. 500 mln EUR. Odpowiada to 0,81% obecnego kapitału zakładowego.

Drugi program skupu akcji własnych był kontynuowany w styczniu 2024 r. pod postacią drugiej transzy. Na dzień 12 marca 2024 r. BMW Group odkupiła 7 531 194 akcji o łącznej wartości 734 mln EUR i tym samym posiada 1,18% obecnego kapitału zakładowego. Drugi program skupu akcji własnych zostanie zakończony nie później niż 31 grudnia 2025 r.

Propozycja dywidendy w wysokości 6,00 EUR

Akcjonariusze będą również uczestniczyć w sukcesie odnotowanym w roku podatkowym 2023. Pod warunkiem zatwierdzenia przez doroczne walne zgromadzenie nierozdysponowany zysk spółki (zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym) w wysokości 3 802 mln EUR (2022: 5481 mln EUR / -30,6%), reprezentujący wstępny wskaźnik wypłaty w wysokości 33,7% (2022: 30,6%), zostanie wypłacony akcjonariuszom z zysku netto BMW AG.

Biorąc pod uwagę docelowy zakres 30–40% zysku netto dla wskaźnika wypłat przypadających akcjonariuszom BMW AG, Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponują dywidendę w wysokości 6,00 EUR na akcję zwykłą (2022: 8,50 EUR) i 6,02 EUR na akcję uprzywilejowaną (2022: 8,52 EUR) na dorocznym walnym zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 15 maja. Pracownicy BMW Group po raz kolejny będą w odpowiedni sposób uczestniczyć w sukcesie firmy.

Stabilne wyniki finansowe w segmencie usług finansowych

W obliczu trudnej sytuacji wzmożonej konkurencji w roku podatkowym 2023 spółka BMW Group Financial Services odnotowała niewielki wzrost wolumenu nowych transakcji z klientami detalicznymi, który wzrósł do 57 333 mln EUR (2022: 55 449 mln EUR / +3,4%). Ze względu na lepszy asortyment produktów wzrósł średni wolumen finansowania na pojazd.

Liczba nowych umów zawartych z klientami detalicznymi osiągnęła poziom z poprzedniego roku i wyniosła 1 542 514 (2022: 1 545 490 umów / -0,2%). Na koniec roku wskaźnik penetracji – odsetek nowych pojazdów BMW Group leasingowanych lub finansowanych przez segment usług finansowych – wyniósł 38,2% (2022: 41,0% / -2,8%).

W okresie 12 miesięcy segment ten odnotował zysk brutto w wysokości 2962 mln EUR (2022: 3205 mln EUR / -7,6%). Spadek zysków wynikał głównie z wyższych kosztów refinansowania i mniejszego łącznego portfela 4 952 318 umów z klientami detalicznymi (31 grudnia 2022 r.: 5 210 246 umów / -5,0%).

Spółka BMW Group Financial Services skorzystała na utrzymujących się wysokich dochodach z odsprzedaży pojazdów poleasingowych – choć w ujęciu rok do roku były one mniej pozytywne, przez co miały negatywny wpływ na zyski. Ceny samochodów używanych prawdopodobnie utrzymają ten trend w 2024 roku.

Niższe rezerwy na ryzyko kredytowe w porównaniu z rokiem poprzednim miały pozytywny wpływ. W 2022 r. na rezerwy na ryzyko kredytowe duży wpływ miała niepewność geopolityczna i słabsze perspektywy makroekonomiczne.

Wskaźnik strat kredytowych w 2023 r. utrzymał się na niskim poziomie 0,18%.

„Segment usług finansowych wspiera wzrost naszej sprzedaży poprzez działalność finansową i ma znaczący udział w zyskach. W przyszłości będziemy w jeszcze większym stopniu integrować działalność w zakresie usług finansowych z naszymi procesami sprzedaży i „ścieżkami zakupowymi klienta”. Cyfryzacja naszych procesów odegra w tym dużą rolę.

We wszystkich obszarach firmy cyfryzacja i sztuczna inteligencja przyczynią się do większej wydajności, szybkości i tworzenia wartości” – twierdzi Walter Mertl, dyrektor finansowy. „Również w świetle nadchodzących zmian demograficznych te dwie kwestie mają duże znaczenie dla BMW Group”.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego w segmencie usług finansowych w roku podatkowym 2023 wyniósł 17,2% (2022: 17,9% / -0,7%) i był zgodny ze skorygowanymi wytycznymi na poziomie 16–19%.

Segment motocykli świętuje stulecie istnienia zwiększonymi dostawami

W 2023 roku spółka BMW Motorrad świętowała swoje stulecie dwoma limitowanymi edycjami modeli o nazwie „100 years”, trzema nowymi modelami i czterema aktualizacjami modeli. W swoim jubileuszowym roku segment ten osiągnął również nowy rekord wszechczasów, dostarczając klientom łącznie 209 066 motocykli i skuterów (2022: 202 895 egz.). Stanowi to niewielki, 3-procentowy wzrost, co jednocześnie zapewnia spełnienie oczekiwań wobec tego roku podatkowego.

W okresie 12 miesięcy obroty BMW Motorrad nieznacznie wzrosły do 3214 mln EUR (2022: 3176 mln EUR / +1,2%; skorygowane o wpływ przeliczenia walut: +3,2%). Zysk EBIT w tym segmencie za okres od stycznia do grudnia wyniósł 259 mln EUR (2022: 257 mln EUR / +0,8%), a zatem był na poziomie z poprzedniego roku. Marża EBIT wyniosła 8,1% (2022: 8,1%).

BMW Group obiera pomyślny kurs w ostatnim kwartale roku

BMW Group osiągnęło dynamiczny wzrost dostaw i dobre wyniki finansowe w czwartym kwartale 2023 roku. Dostarczyła klientom 717 620 pojazdów klasy premium (Q4 2022: 651 794 egz. / +10,1%), w tym 128 849 pojazdów elektrycznych (Q4 2022: 87 557 egz. / +47,1%).

Obroty Grupy odnotowały solidny wzrost w czwartym kwartale, osiągając 42 968 mln EUR (2022: 39 522 mln EUR / +8,7%). Koszty badań i rozwoju koncernu były wyższe w ostatnim kwartale roku i wyniosły 2 080 mln EUR (Q4 2022: 1739 mln EUR / +19,7%). Wskaźnik badań i rozwoju (zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym) utrzymał się na stabilnym poziomie 5,9% (Q4 2022: 5,8% / +0,1%). Nakłady inwestycyjne BMW Group wyniosły 3 758 mln EUR (2022: 3111 mln EUR / +20,8%).

Zyski koncernu na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 4 412 mln EUR (2022: 3500 mln EUR / +26,1%) były znacznie wyższe w porównaniu rok do roku. Zyski brutto Grupy (EBT) znacznie wzrosły w czwartym kwartale do 3 682 mln EUR (2022: 3253 mln EUR / +13,2%). Marża EBT za ten okres wyniosła 8,6% (2022: 8,2%). Zysk netto koncernu za czwarty kwartał wyniósł 2 614 mln EUR (2022: 2175 mln EUR / +20,2%).

Obroty segmentu samochodów odnotowały solidny wzrost w czwartym kwartale, osiągając 37 283 mln EUR (2022: 34 571 mln EUR / +7,8%; skorygowane o wpływ przeliczenia walut: +12,2%).

Zyski na działalności operacyjnej (EBIT) wykazały solidny wzrost w czwartym kwartale do 3171 mln EUR (2022: 2932 mln EUR / +8,2%). Marża EBIT na poziomie 8,5% (2022: 8,5%) pozostała stabilna w porównaniu z poprzednim rokiem, uwydatniając dobre wyniki operacyjne segmentu samochodów w ostatnim kwartale roku, który wykazał sezonowo wysokie obciążenie kosztami.

Solidny wzrost zysków w segmencie samochodów zaowocował wolnymi przepływami pieniężnymi w wysokości 1183 mln EUR w czwartym kwartale (2022: 1195 mln EUR / -1,0%).

W segmencie usług finansowych wskaźnik penetracji wzrósł do 39,5% w czwartym kwartale i tym samym utrzymał trajektorię wzrostu (2022: 37,1% / +2,4%). Zyski brutto (EBT) w tym segmencie w czwartym kwartale wyniosły 511 mln EUR (2022: 533 mln EUR / -4,1%). Ten niewielki spadek wynikał z wyższych kosztów refinansowania i mniejszego całkowitego portfela.

Liczba pracowników wyższa w porównaniu rok do roku

Na koniec 2023 roku BMW Group zatrudniało 154 950 pracowników (2022: 149 475 / +3,7%). Ten niewielki wzrost liczby pracowników dotyczył głównie działów rozwoju i IT, a także globalnej sieci produkcyjnej BMW Group.

Propozycja ponownego wyboru członków Rady Nadzorczej

Wraz z dorocznym walnym zgromadzeniem w dniu 15 maja 2024 r. obecna kadencja następujących członków Rady Nadzorczej dobiega końca: dr h.c. Susanne Klatten, Stefan Quandt i dr Vishal Sikka. Rada Nadzorcza zaproponuje ponowny wybór dr h.c. Susanne Klatten, Stefana Quandta i dr Vishala Sikki na kolejną czteroletnią kadencję.

* * *

Więcej informacji na temat sprawozdań finansowych koncernu za 2023 r. oraz perspektyw na bieżący rok podatkowy zostanie przekazanych podczas dorocznej konferencji BMW Group w dniu 21 marca 2024 r. Wydarzenie to będzie można śledzić na żywo w Internecie od godziny 9:00 (CET): https://www.live.bmwgroup.com/en/live-streaming/. Następnie odbędzie się transmisja na żywo z dorocznej konferencji obejmującej pytania i odpowiedzi z udziałem mediów w godzinach 10:30–11:30.

Transmisja na żywo z relacji inwestorskich obejmujących pytania i odpowiedzi z udziałem analityków odbędzie się w godzinach 12:30–13:45 pod adresem:

https://www.bmwgroup.com/en/investor-relations/annual-con-ferences.html.

 

Raport BMW Group za rok 2023 zostanie opublikowany 21 marca o godzinie 7:30 (CET) na stronie https://www.bmwgroup.com/en/investor-relations/company-reports.html.

 

Przegląd wyników BMW Group: Q4 2023

 

Q4 2023

Q4 2022

Zmiana w %

Dostawy do klientów

 

Samochody 1

egz.

717620

651794

10,1

BMW

egz.

631526

566823

11,4

MINI

egz.

84616

83651

1,2

Rolls-Royce

egz.

1477

1320

11,9

Motocykle

egz.

44349

43562

1,8

 

Pracownicy (na dzień 31 grudnia 2023 r.)

 

154950

149475

3,7

Marża EBIT w segmencie samochodów

%

8,5 %

8,5 %

0,3

Marża EBIT w segmencie motocykli

%

-7,6 %

-9,4 %

-19,0

Marża EBT w BMW Group 2

%

8,6 %

8,2 %

4,1

 

Obroty

mln EUR

42968

39522

8,7

Samochody

mln EUR

37283

34571

7,8

Motocykle

mln EUR

643

691

-6,9

Financial Services

mln EUR

9504

9086

4,6

Pozostałe spółki

mln EUR

2

2

0,0

Wyłączenia

mln EUR

-4464

-4828

-7,5

 

Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)

mln EUR

4412

3500

26,1

Samochody

mln EUR

3171

2932

8,2

Motocykle

mln EUR

-49

-65

-24,6

Financial Services

mln EUR

606

536

13,1

Pozostałe spółki

mln EUR

0

-16

-100,0

Wyłączenia

mln EUR

684

113

-

 

Zysk brutto (EBT)

mln EUR

3682

3253

13,2

Samochody

mln EUR

3031

3009

0,7

Motocykle

mln EUR

-53

-57

-7,0

Financial Services

mln EUR

511

533

-4,1

Pozostałe spółki

mln EUR

-212

-263

-19,4

Wyłączenia

mln EUR

405

31

-

 

Podatek dochodowy koncernu

mln EUR

-1068

-1078

-0,9

Zysk netto

mln EUR

2614

2175

20,2

Zyski na akcję zwykłą

3,77

3,43

9,9

Zyski na akcję uprzywilejowaną 3

3,78

3,44

9,9

1 Dostawy obejmują spółkę joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang.

2 Stosunek zysków brutto koncernu do obrotów koncernu.

3 Akcje zwykłe/uprzywilejowane. Zyski na akcję uprzywilejowaną są obliczane poprzez proporcjonalny podział zysków wymaganych do pokrycia dodatkowej dywidendy w wysokości 0,02 EUR na akcję uprzywilejowaną na kwartały danego roku podatkowego.

 

SŁOWNICZEK – objaśnienia najważniejszych wskaźników wydajności

Dostawy do klientów

Nowy lub używany pojazd jest rejestrowany jako dostawa w momencie przekazania go użytkownikowi końcowemu (co obejmuje również leasingobiorców w ramach umów leasingowych z BMW Financial Services).

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie użytkownicy końcowi obejmują również (1) dealerów, gdy wyznaczają pojazd jako pojazd zastępczy lub demonstracyjny, oraz (2) dealerów i inne podmioty trzecie, gdy kupują pojazd firmowy na aukcji, a także dealerów, gdy kupują pojazdy firmowe bezpośrednio od BMW Group. Dostawy mogą być przeprowadzane przez BMW AG, jedną z jej międzynarodowych jednostek zależnych, punkt sprzedaży detalicznej BMW Group lub niezależnych dealerów zewnętrznych. Zdecydowana większość dostaw – a tym samym raportowanie dostaw do BMW Group – jest realizowana przez niezależnych dealerów zewnętrznych. Dostawy detaliczne pojazdów w danym okresie sprawozdawczym nie mają bezpośredniego związku z obrotami, które BMW Group ujmuje w danym okresie sprawozdawczym.

 

EBIT

Zysk operacyjny obejmuje obroty pomniejszone o koszt własny sprzedaży, pomniejszone o koszty sprzedaży i koszty administracyjne oraz powiększone/pomniejszone o pozostałe przychody i koszty operacyjne netto.

 

Marża EBIT

Zysk/strata z działalności operacyjnej wyrażony/wyrażona jako odsetek obrotów.

 

EBT

EBIT plus wynik finansowy.

 

Wskaźnik wypłaty

Wskaźnik wypłaty ma charakter wstępny. Chociaż Zarząd i Rada Nadzorcza proponują walnemu zgromadzeniu stałą dywidendę na akcję, oczekuje się, że liczba akcji uprawnionych do dywidendy spadnie jeszcze bardziej w wyniku trwającego programu skupu akcji własnych w okresie od chwili obecnej do dorocznego walnego zgromadzenia. W związku z tym całkowita kwota wypłacona akcjonariuszom do 15 maja prawdopodobnie również ulegnie zmianie.

 

PHEV

Pojazd hybrydowy typu plug-in

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Hubert Fronczak, BMW Group Polska

telefon: +728 874 121, e-mail: hubert.fronczak@bmw.pl

 

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad, jest wiodącym na świecie producentem samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje ponad 30 zakładów produkcyjnych i montażowych na całym świecie; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

W roku 2023 firma BMW Group sprzedała ponad 2,55 miliona samochodów oraz ponad 209 tysięcy motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2023 wyniósł 17,1 mld euro przy obrotach wynoszących 155,5 mld euro. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w BMW Group było zatrudnionych 154 950 pracowników.

Podstawą sukcesu BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Firma już na wczesnym etapie wyznaczyła kierunek na przyszłość i konsekwentnie koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i ochronie zasobów, począwszy od łańcucha dostaw poprzez produkcję aż po końcową fazę użytkowania wszystkich produktów.

www.bmwgroup.com

Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Polska

Twitter: https://twitter.com/BMW_Polska

YouTube: http://www.youtube.com/BMWPolska

Instagram: https://www.instagram.com/bmwpolska

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/

 

Spalanie i emisja CO2

Rolls-Royce Spectre: Zużycie energii w mi/kWh // kWh/100 km: 2,6–2,8 mi/kWh //

23,6–22,2 kWh/100 km (WLTP); zasięg elektryczny (WLTP): 329* mi / 530* km. Emisja CO2: 0 g/km (NEDC).

 

Załączniki

Materiały dodatkowe

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

AUTO CHINA 2024.

Beijing. 24/25 April 2024.

Here you can see the Webcasts of the BMW Group Night and Press Conference at the Auto China 2024.

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie