Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

Kodeks etyczny BMW Group korzystania ze sztucznej inteligencji.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI) jest centralnym elementem cyfrowej transformacji w BMW Group. Firma stosuje już sztuczną inteligencję w całym łańcuchu wartości, generując korzyści dla klientów, produktów, pracowników i procesów.

Sprawy korporacyjne
·
Technologia
 

Kontakt prasowy

Katarzyna Gospodarek
BMW Group

Tel.: +48-22-279-7156
Fax: +48-22-331-8205

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(2x, ~853,6 KB)
  
Zdjęcia(18x, ~53,04 MB)
  
Video(1x, ~280,66 MB)

Powiązane linki

Monachium. Wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI) jest centralnym elementem cyfrowej transformacji w BMW Group. Firma stosuje już sztuczną inteligencję w całym łańcuchu wartości, generując korzyści dla klientów, produktów, pracowników i procesów.

Opierając się na podstawowych wymaganiach UE dotyczących wiarygodnej sztucznej inteligencji, BMW Group opracowała siedem podstawowych zasad stosowania sztucznej inteligencji w koncernie. Są one stale udoskonalane zgodnie z wielorakimi zastosowaniami we wszystkich działach firmy i rozwijane zgodnie z wymaganiami. W ten sposób firma tworzy podstawy do rozszerzenia zastosowania SI i podnosi świadomość pracowników w zakresie rozważnego obchodzenia się z technologiami SI.

 

Siedem zasad stosowania sztucznej inteligencji w BMW Group:

 • Priorytet działań i nadzoru człowieka:
  BMW Group wprowadza odpowiednie środki w celu zapewnienia priorytetowego działania człowieka poprzez monitorowanie decyzji SI i uwzględnianie możliwości opartych na algorytmach nadrzędnych decyzji podejmowanych przez ludzi.
 • Techniczna niezawodność i bezpieczeństwo:
  Celem BMW Group jest opracowanie solidnych zastosowań sztucznej inteligencji oraz zmniejszenie ryzyka i zapobieganie niezamierzonym konsekwencjom i błędom poprzez dostosowanie się do obowiązujących norm bezpieczeństwa.
 • Ochrona prywatności i zarządzanie jakością danych:
  BMW Group rozszerza swoje nowoczesne metody ochrony i bezpieczeństwa danych przechowywanych i przetwarzanych do zastosowań SI.
 • Przejrzystość:
  Celem BMW Group jest uzyskanie zrozumienia dla decyzji SI oraz otwarta komunikacja w obszarach, w których stosowane są dane technologie.
 • Różnorodność, tolerancja i uczciwość:
  BMW Group szanuje godność człowieka i dlatego dąży do stworzenia uczciwych zastosowań sztucznej inteligencji. Obejmuje to również zapobieganie niezgodnym z obowiązującym prawem zachowaniom aplikacji SI.
 • Dobrostan społeczny i ekologiczny:
  BMW Group angażuje się w rozwój i wykorzystanie aplikacji sztucznej inteligencji sprzyjające dobremu samopoczuciu klientów, pracowników i partnerów. Zobowiązanie to jest zgodne z celami BMW Group w zakresie praw człowieka i zrównoważonego rozwoju, które obejmują zmiany klimatyczne i aspekty środowiskowe.
 • Odpowiedzialność:
  Zastosowania sztucznej inteligencji w BMW Group muszą być realizowane w sposób odpowiedzialny. Dlatego BMW Group zidentyfikuje, oceni, zgłosi i ograniczy ryzyko zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego.

Centrum Kompetencyjne dla całego koncernu: „Projekt AI”.

Aby zapewnić etyczne i efektywne stosowanie technologii sztucznej inteligencji, w 2018 roku uruchomiono „Project AI”. Jest to centrum kompetencji BMW Group w zakresie analizy danych i uczenia maszynowego. Zapewnia szybką wymianę wiedzy i technologii w całym koncernie. Project AI odgrywa zatem kluczową rolę w postępującej transformacji cyfrowej BMW Group i wspiera efektywny rozwój i skalowanie inteligentnych danych i technologii SI. Opracowany został między innymi portfel narzędzi, które zapewniają przejrzystość w zastosowaniu w całej firmie technologii podejmujących decyzje oparte na danych. Ten tak zwany portfel D³ (Data Driven Decisions) obejmuje obecnie ponad 400 przypadków, z czego ponad 50 zostało już udostępnionych do regularnej eksploatacji.

 

Więcej informacji na stronie www.bmwgroup.com/artificial-intelligence

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

 

 

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

W roku 2019 firma BMW Group sprzedała ponad 2,5 miliona samochodów oraz ponad 175 tysięcy motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2019 wyniósł 7,118 mld euro przy obrotach wynoszących 104,210 mld euro. Według stanu na dzień poniedziałek, 31 grudnia 2019 r. w BMW Group było zatrudnionych 133 778 pracowników.

Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Dlatego też integralną część strategii firmy stanowią: zasady ekologicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju wdrożone w całym łańcuchu dostaw, promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw

Załączniki

Materiały dodatkowe

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE

Here you can see the on demand broadcast of the World Premiere of the new BMW S 1000 R and BMW G 310 R.

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Podane wartości zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone zgodnie ze standardową procedurą badawczą opisaną w rozporządzeniu europejskim (WE) 715/2007 w wersji obowiązującej w chwili uzyskania homologacji przez pojazd. Wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem standardowym dostarczanych na rynek niemiecki, a podany zakres uwzględnia różnice wynikające z wyposażenia dodatkowego oraz rozmiarów kół i opon dostępnych dla danego modelu.

Wartości zostały ustalone w cyklu testowym zgodnie z nowymi przepisami WLTP i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie.

Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach BMW.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie