Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

BMW Group uzavřela smlouvu o spolupráci s Fakultou strojní Západočeské univerzity.

Partneři se zavázali ke spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje. Společně chtějí také oslovovat uchazeče o studium.

Společnost
·
Továrny a objekty
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420225990052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(2x, ~117,51 KB)
  
Photos(7x, ~6,86 MB)

Plzeň. BMW Group podepsala s Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni rámcovou smlouvu o spolupráci zaměřenou na spolupráci v oblasti vzdělávání, vývoje a výzkumu. Společným cílem je oslovování uchazečů o studium. Smlouvu o spolupráci dne 18. prosince 2019 podepsal jednatel BMW Group Roland Krause, FCO BMW Group Vývojového centra ČR, a Milan Edl, děkan Fakulty strojní ZČU.

Spolupráce bude zaměřená na rozvoj ve směru trendů digitální transformace a průmyslu 4.0. V oblasti výzkumu a vývoje chtějí partneři uskutečňovat společné projekty nebo se společně podílet na projektech třetích stran. V oblasti vzdělávací půjde o účast specialistů BMW Group na výuce studentů FST, a to jak ve stávajících předmětech, tak v nově akreditovaných studijních programech, dále se společnost bude podílet na zadávání a konzultacích semestrálních, bakalářských a diplomových prací a při zabezpečování exkurzí a praxí studentů. BMW Group také podpoří získávání nových studentů, například svojí účastí na dnech otevřených dveří, Dětské technické univerzitě, odborných olympiádách a soutěžích středoškoláků a dalších podobných akcích. 

Roland Krause, FCO BMW Group Vývojového centra ČR, ke spolupráci řekl: „Spolupráce s místními středními a vysokými školami je základem pro budoucí úspěch celého projektu. Západočeská univerzita je jedním z našich prvních partnerů v této oblasti. Ve spolupráci vidíme silný potenciál a značné možnosti, zejména pokud jde o specializovanou výuku studentů při jejich bakalářských a magisterských studijních programech. Potenciál ale spatřujeme také v aktivitách probíhajících přímo v Sokolově, jako je například Dětská technická univerzita, jejímž je BMW Group generálním partnerem a která má za cíl podporu technického vzdělání již u žáků základních škol.“

„Se společností BMW Group spolupracujeme od letošního října, kdy se dceřiná společnost BMW Mobility Development Center, která staví vývojový polygon u Sokolova, stala generálním partnerem Dětské technické univerzity v Sokolově,“ přibližuje děkan FST Milan Edl. Dodává, že spolupráce s BMW by se do budoucna mohla týkat právě i uplatnění absolventů technických vysokých škol na polygonu v Sokolově, který by měl svoji činnost zahájit v roce 2022.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE 2023.

Here you can see the on demand webcast of the BMW Group Annual Conference 2023.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit