Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

BMW Group postupuje s výstavbou Vývojového centra u Sokolova a začíná nabírat první zaměstnance.

+++ Výstavba pokračuje podle plánu – plánované spuštění plného provozu v červnu 2023 +++ Vypsán první nábor zaměstnanců +++ BMW Group aktivně komunikuje se zástupci kraje, měst i obcí +++

Globální položky
·
Společnost
·
Továrny a objekty
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420225990052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(2x, ~388,43 KB)
  
Photos(4x, ~16,81 MB)

Sokolov. Stavební práce na BMW Group Vývojovém centru severně od Sokolova probíhají podle plánu a vše směřuje ke spuštění plného provozu v červnu 2023. Komplexnost a vysoká specializace celého projektu vyžaduje již nyní postupný nábor a personální obsazení zejména provozních pozic. BMW Group proto vypsala výběrová řízení pro nové zaměstnance. Mezi prvními budou přijati specialisté bezpečnosti zkušebních tratí a řízení testů. Před nástupem na tuto pozici budou muset noví spolupracovníci absolvovat sérii školení v ostatních vývojových centrech BMW Group v Německu, ve Francii či ve Švédsku. BMW Group nabízí kromě jiného také nadstandardní jazykové vzdělávání, atraktivní zaměstnanecké výhody, ale třeba také 25denní dovolenou. Všechny volné pozice jsou dostupné na kariérních webových stránkách: https://www.bmwgroup.jobs/cz/en.html

V připravovaném BMW Group Vývojovém centru budou vznikat automobily vybavené nejmodernějšími systémy pro autonomní jízdu na světě, a to vyžaduje nejen prvotřídní technologické zázemí, ale také kvalitní místní pracovní sílu. Spolu s partnery vytvoří budované testovací centrum v regionu více než sto nových pracovních míst. Nové pracovní pozice přivedou do regionu nové lidi s jejich rodinami a přispějí tak k rozvoji celého regionu. 

I proto BMW Group aktivně komunikuje s přilehlými městy a obcemi, ale také Karlovarským krajem. V polovině letních prázdnin se tak sešli představitelé kraje, okolní starostové a obchodní partneři s nejvyšším vedením BMW Group při inspekční návštěvě na staveništi. Téměř čtyřicet návštěvníků se tak mohlo seznámit s aktuálním stavem projektu a za pomoci terénních vozidel si již projet některé části okruhů.

Výstavba areálu s testovacími tratěmi, dílnami a kancelářskými objekty pokračuje podle plánu. V současné době se průběžně provádějí zemní práce a úprava podloží v celém areálu, včetně úprav pro odvodnění a přípravy povrchů pro pokládku asfaltových ploch. V září se dokončenost pohybovala v rozmezí přibližně 50 až 70 % podle konkrétního místa. Pracuje se také na mostech, které budou součástí areálu, ale i na 27 plánovaných zádržných nádržích na vodu. Přibližně z poloviny jsou již dokončeny propustky a příklopy. Samozřejmě jsou instalovány také elektrické rozvody, závlahy, oplocení a telekomunikační sítě – tyto činnosti probíhají v návaznosti na další zemní a výstavbové práce. Výstavba dodržuje platný harmonogram, který počítá se spuštěním provozu první etapy v červnu roku 2023.

Stejně jako je tomu po celém světě, i v České republice má BMW Group ambici být dobrým sousedem, který se regionu, v němž působí, snaží pomoci k větší prosperitě a k lepšímu životu. I proto je BMW Group již od prvních fází projektu v regionu aktivní a podporuje nejrůznější kulturní, sportovní a vzdělávací akce, sdružení a organizace. Stejně jako v minulém roce, rovněž pro tento rok BMW Group Vývojové centrum plánuje vypsat dotační výzvu pro projekty zaměřené na podporu dětí a mládeže, ochranu životního prostředí či zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming

THE NEW BMW i5.

Munich. Here you can see the webcast of the Digital World Premiere of the new BMW i5.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit