Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

BMW Group investuje do novátorského procesu extrakce mědi.

+++ Investice do amerického startupu Jetti Resources +++ Účinnější a ke zdrojům šetrnější extrakce vzácného materiálu +++ Snížení emisí CO2 při zpracování těžebního odpadu o 40 % +++

Copper
·
raw materials
·
CO2 emissions
·
Jetti Resources
·
Startup
·
BMW i Ventures
·
Investment
·
Společnost
·
Životní prostředí
·
Electrification
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420225990052

send an e-mail

Mnichov/Mountain View (USA). BMW Group prostřednictvím svého fondu rizikového kapitálu BMW i Ventures získalo podíl ve společnosti Jetti Resources se sídlem v USA, Colorado. Cílem je podpořit zodpovědnou a ke zdrojům šetrnou těžbu mědi, která by udržitelnějším způsobem řešila rostoucí poptávku. Společnost Jetti Resources byla založena v roce 2014 a vyvinula průkopnický proces těžby tohoto kovu, který dokáže zpracovat dosud nevyužitou rudu ze stávajících měděných dolů.

„Investicí do společnosti Jetti podporujeme technologický pokrok v oblasti odpovědné a zdroje šetřící metody těžby mědi,“ říká Wolfgang Obermaier, vedoucí oddělení nepřímého zboží a služeb, surovin a výrobních partnerů společnosti BMW Group. „Tento nový postup má potenciál zlepšit ekologickou stopu a integritu našeho dodavatelského řetězce, a to zejména při rostoucí poptávce po zdrojích, jako je měď,“ dodává Obermaier.

Vzhledem k tomu, že měď je zásadní surovinou pro výrobu elektrických hnacích ústrojí v elektřinou poháněných vozech, se předpokládá, že poptávka po ní v příštích letech výrazně poroste. Již v roce 2030 budou nejméně polovinu celosvětových prodejů BMW Group tvořit čistě elektrické modely.

Využití stávajících zdrojů.
Společnost Jetti Resources vyvinula unikátní technologii katalytického loužení, která umožňuje získávat měď z dosud nevyužívaných rud. V těchto primárních sulfidických rudách je vázáno přibližně 70 % světových zásob mědi. Materiál, který byl dříve skladován na skládkách a považován za odpad, lze nyní díky této nové formě těžby šetřící zdroje využít.

Tento proces umožňuje získat dříve nevyužité zdroje mědi, čímž se výrazně zvyšuje výkonnost a životnost stávajících zdrojů. Těžba mědi se tak stává podstatně efektivnější a snižuje se její dopad na životní prostředí. Metoda společnosti Jetti Resources umožňuje měděným dolům používat na tyto rudy haldové loužení, které ve srovnání s tradiční těžbou surovin způsobuje přibližně o 40 % nižší emise CO2 a spotřebuje pouze přibližně 50 % vody. Tato technologie se již s velkým úspěchem používá v průmyslovém měřítku. Společnost Jetti Resources plánuje společně se svými partnery pokračovat v globální expanzi.

Odpovědné řízení dodavatelského řetězce.
Udržitelnost a efektivní využívání zdrojů je ústředním bodem strategického směřování celé BMW Group. Klíčovým aspektem je dodržování přísných ekologických a sociálních norem v každé části dodavatelských řetězců. Eliminace porušování lidských práv a environmentálních standardů je klíčovou prioritou při nákupu základních surovin.

BMW Group v rámci své materiálové strategie průběžně analyzuje suroviny a stanovuje jejich priority. Potenciální rizika vznikají především při těžbě a zpracování různých surovin a materiálů. BMW Group tato rizika zmírňuje kombinací standardizovaných, proaktivních a reaktivních opatření, která jsou na míru přizpůsobena každé surovině. Pro zajištění potřebné transparentnosti a sledovatelnosti zpracování surovin v rámci komplexní a dynamické dodavatelské sítě je BMW Group zapojena do programu Catena-X – aliance pro bezpečnou a standardizovanou výměnu dat v dodavatelských řetězcích.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming

JAPAN MOBILITY SHOW.

Tokyo. Follow the webcast of the BMW Group press conference at the Japan Mobility Show 2023.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit