Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

BMW Motorrad představuje Automatický asistent řazení (ASA).

Plně automatické ovládání spojky s manuálním nebo automatickým řazením pro ještě větší potěšení z jízdy.

Technologie motocyklů
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420225990052

send an e-mail

Author.

David Haidinger
BMW Group

Downloads.

  
Attachments(1x, 1,16 MB)
  
Photos(4x, 19,97 MB)

Mnichov. S novým Automatickým asistentem řazení (ASA) představuje BMW Motorrad inovativní technické řešení, které usnadňuje a zpříjemňuje jízdu. V souladu s mottem „Simplify your ride“ (Usnadněte si svoji jízdu) zážitek z jízdy dále umocňuje automatické ovládání spojky a řazení, které současně neničí emocionálně důležitou dynamiku řazení.

Automatický asistent řazení je důmyslně navržen tak, že chod spojky a řazení šestistupňové převodovky ovládají dva elektromechanické aktuátory, což je hlavní rozdíl oproti běžnému asistentu řazení. K manuálnímu ovládání spojky není potřeba páčka. Rozjíždění, zastavování a manévrování je s Automatickým asistentem řazení velmi snadné.

Jízda s Automatickým asistentem řazení je příjemnější také díky rychlému a přesnému řazení přizpůsobenému otáčkám a zatížení motoru.

Jezdci odpadá nutnost řadit a jízda je díky tomu ještě příjemnější. Automatický asistent řazení navíc vytváří bezprostřednější spojení s motocyklem a jeho výkonným motorem boxer, protože precizní ovládání spojky ještě více usnadňuje jízdu a jezdec se může více soustředit na ovládání plynové rukojeti a řadicí páčky.

V režimu „M“ lze stále řadit nohou, takže jezdec může sám rozhodnout, kdy chce přeřadit.

V režimu „D“ se Automatický asistent řazení uplatní nejvíce. Změny rychlostních stupňů automaticky volí řídicí jednotka motoru. V obou režimech „M“ a „D“ jezdec profituje z dokonale provedených změn převodových stupňů a téměř nulové ztráty hnací síly. Výsledkem je efektivní akcelerace a lepší jízdní stabilita.

Například při řazení na vyšší rychlostní stupeň z větší části mizí otřesy spojené s klasickým manuálním řazením pomocí spojkové páčky, stejně jako riziko kontaktu přilby jezdce a spolujezdce vlivem škubnutí.

Také podřazování je řešeno tak, aby bylo co nejplynulejší a co nejméně ovlivňovalo stabilitu jízdy. Aby bylo zajištěno dokonalé řazení v každé jízdní situaci, jsou různým jízdním režimům přiřazeny specifické charakteristiky funkce automatického řazení. V kombinaci s aktivním systémem udržování rychlosti nebo varováním před čelní srážkou znamená propojení funkcí také budoucnost jízdy na motocyklu.

Automatická spojka a řazení pro nový zážitek z jízdy. 

V obtížných jízdních situacích vyžaduje ovládání spojky a plynu velké soustředění. Pokud se cestuje se zavazadly a třeba i se spolujezdcem, je používání spojky a řazení vyčerpávající. S Automatickým asistentem řazení je jezdec i nadále pánem situace a má větší volnost. Jízda je díky tomu uvolněnější a příjemnější.

Výkonný motor boxer umožňuje díky automatickému ovládání spojky téměř plynulé rozjíždění například do kopce, což se pozitivně projevuje také na lepší ovladatelnosti motocyklu v terénu nebo na špatném povrchu.

Po zvolení režimu D nabývá potěšení z jízdy zcela nového rozměru. Optimálně volené okamžiky řazení vytvářejí nové, ještě intenzivnější zážitky z jízdy. Správný převodový stupeň je řazen automaticky podle individuálních potřeb jezdce, což vede k harmonické a mimořádně plynulé jízdě.

Elektromechanické aktuátory spojky a řazení v kombinaci s propracovaným elektronickým řízením. 

Automatický asistent řazení je logickou a technickou evolucí asistenta řazení BMW Motorrad Shift Assistant Pro. Dva elektronicky řízené elektromechanické aktuátory ovládají spojku a řazení, což umožňuje snadné rozjíždění a automatické změny převodů. Požadavek jezdce na změnu převodového stupně se do řídicí jednotky přenáší prostřednictvím snímače řadicí páčky, který je ovládán standardně nohou. Další snímače určují otáčky vstupního hřídele převodovky a polohu spojky. Tyto hodnoty jsou přenášeny do řídicí jednotky TCU (Transmission Control Unit), která je propojena s řídicí jednotkou motoru, a modeluje řízení spojky, ovládání řazení a celkový stav systému.

Spojka je ovládána elektromechanickým aktuátorem v kombinaci s hydraulickým systémem s přímým hydraulickým propojením mezi hlavním a pomocným spojkovým válcem. Aktuátor reguluje požadovaný prokluz spojky, spíná spojku při přeřazování a rozpíná ji při zastavování.

V režimu manuálního řazení „M“ může řidič řadicí pákou pohybovat v požadovaném směru obvyklým způsobem. Pokud jsou otáčky požadovaného cílového převodového stupně v rozsahu maximálních nebo minimálních otáček, dojde k okamžitému přeřazení. Pokud otáčky motoru klesnou pod minimální otáčky pro daný převodový stupeň, automaticky se přeřadí i v manuálním režimu. Díky tomu nedojde ke zhasnutí motoru.

V režimu „D“ jsou převody řazeny automaticky v závislosti na jízdním režimu, otáčkách motoru, poloze škrticí klapky a úhlu náklonu motocyklu. Převodové stupně jsou řazeny podle jízdní situace a požadavků na dynamiku.

Výhody Automatického asistenta řazení (ASA) lze shrnout takto:

  • Zcela eliminuje nutnost manuálního ovládání spojky jezdcem.
  • Dynamické a pohodlné změny převodových stupňů pro větší potěšení z jízdy.
  • Možnost volby manuálního nebo automatického řazení.
  • V automatickém režimu automatické přizpůsobení změn převodových stupňů dynamickým požadavkům jezdce.
  • Eliminuje pravděpodobnost zhasnutí motoru v důsledku nevhodné změny převodového stupně.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming

ANNUAL GENERAL MEETING.

Munich. Here you can watch the webcast of the 104 Annual General Meeting of BMW AG.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit